Co je automatické snížení páky (ADL) a jak funguje?

Binance
2021-08-18 04:31
Videonávod
Automatické snížení páky (ADL) je konečný krok, který se provádí, pouze pokud pojišťovací fond nemůže přijmout zbankrotované pozice klienta. Platforma Binance se pomocí všech možných kroků snaží automatickému snížení páky zabránit a má různé funkce, jako např. okamžité příkazy limit nebo zrušení příkazů limit, které minimalizují dopad potenciálního automatického snížení páky. Kvůli volatilitě kryptoměnových trhů a vysoké páce nabízené uživatelům bohužel nelze likvidacím s automatickým snížením páky zcela zabránit. Našim uživatelům chceme poskytovat co nejlepší možné prostředí, a proto se snažíme, aby k likvidacím s automatickým snížení páky docházelo co nejméně.
Riziko automatického snížení páky můžete jako obchodník zjistit podle ukazatele priority ve frontě. Níže naleznete příklady ukazatelů seřazených od nejnižší po nejvyšší prioritu.
Pokud dojde k likvidaci s automatickým snížení páky, postižený uživatel ihned obdrží oznámení.
Pozice obchodníka v žebříčku priorit se počítá podle zisku a páky. Vzorec naleznete na konci této stránky. Nejprve dojde k likvidaci u obchodníků s většími zisky a vyšší pákou. Obchodníci se konkrétně seřadí podle poměru marže a nerealizovaných zisků a ztrát jako procenta ze zajištění. Přesné pořadí se nazývá „zisky a ztráty z páky (LeveragePnL)“, což se počítá jako nerealizované zisky a ztráty / zajištění krát poměr marže. Přesný vzorec naleznete na konci této stránky.
Obchodníci se poté seřadí podle kvantilu zisků a ztrát páky (LeveragePnlQuantile). Obchodníkům, u kterých hrozí v daném okamžiku automatická likvidace, se v rozhraní zobrazí příslušný ukazatel. Pokud dojde k likvidaci, obchodník obdrží oznámení s částkou a cenou likvidace. Pozice obchodníka se uzavřou za úpadkovou cenu počátečního příkazu likvidace. Všechny otevřené příkazy se zruší. Obchodník může po provedení procesu likvidace ihned znovu zadat příkazy.
Upozornění: úpadková cena se může pohybovat mimo rozmezí tržní ceny kontraktu. Důrazně vám doporučujeme, abyste věnovali pozornost ukazateli ADL, a zabránili tak automatickému snížení páky.

Výpočet pořadí priority likvidace

Procento zisků a ztrát = max (0, nerealizovaný zisk) / max (1, zůstatek v peněžence)
Pokud (zůstatek v peněžence + nerealizovaný zisk) ≤ 0, pak poměr marže = 0
Pokud (zůstatek v peněžence + nerealizovaný zisk) > 0, pak poměr marže = udržovací marže / (zůstatek v peněžence + nerealizovaný zisk)
Zisky a ztráty páky = procento zisků a ztrát × zisky a ztráty páky poměru marže = procento zisků a ztráty × poměr marže
Kvantil zisků a ztrát páky = pořadí (uživatel.zisky a ztráty páky) / celkový počet uživatelů