Páka a marže u futures s marží v USDⓈ

Binance
2021-06-10 12:30
S cílem zajistit podporu pro obchodování s vysokou finanční pákou využívá platforma Binance promyšlený systém řízení rizik a model likvidace s využitím modelu udržovací marže. Maximální výše dostupné páky závisí na pomyslné hodnotě vaší pozice – čím větší pozice, tím nižší páka. Páku můžete upravit dle svých potřeb. Velikost všech pozic se počítá na základě pomyslné hodnoty kontraktu (denominovaného v USDT nebo BUSD). Výši vstupní marže tedy ovlivňuje vámi zvolená páka.
Upozornění: obchodníci by si před otevřením pozic měli nejprve zvolit páku (a splnit požadavek na vstupní marži). V opačném případě bude páka automaticky nastavena na 1:20. Čím vyšší páka, tím nižší pomyslná hodnota pozice, k níž bude mít obchodník přístup. Naopak čím nižší páka, tím vyšší pomyslná hodnota pozice, kterou bude moci obchodník otevřít. 
Důležité upozornění: S platností od 27. července 2021 zavede platforma Binance Futures limity na páku u uživatelů, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní. Použijí se následující limity pákového efektu:
 • Ode dne nabytí účinnosti nebudou noví uživatelé, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní, oprávněni otevírat pozice s pákovým efektem vyšším než 1:20.
 • Nové limity pákového efektu se použijí i na stávající uživatele, kteří si futures účet založili před dobou kratší než 60 dní, následujícím způsobem:
  • Uživatelé s otevřenými pozicemi s pákou nižší než 1:20 nebudou oprávněni upravovat páku u otevřených pozic nad hodnotu 1:20.
  • Uživatelé s otevřenými pozicemi s pákou vyšší než 1:20 si mohou páku u stávajících pozic zachovat, ale nebudou oprávněni ji dále zvyšovat. Budou mít pouze možnost páku u otevřených pozic snížit na hodnotu 1:20 nebo nižší.
 • Noví uživatelé bez otevřených pozic nesmí u nově otevíraných pozic použít páku vyšší než 1:20.
 • Limity pákového efektu pro nové uživatele se budou po 60 dnech od registrace postupně zvyšovat.
Další poznámky:
 • Jestliže máte otevřené pozice v režimu separátní marže, páku nemůžete snížit.
 • V režimu kombinované marže lze marži sdílet pouze mezi stejnými druhy aktiv. Například v režimu kombinované marže lze všechny BUSD držené v peněžence pro USDⓈ-M Futures použít na kontrakty s marží v BUSD.
 • Maximální limit pozice u jednotlivých stupňů zahrnuje dlouhé i krátké pozice.

Informace o max. pozici, max. páce a sazbě počáteční marže pro kontrakty v USDⓈ-M:

Permanentní kontrakt (BTCUSDT) s marží v USDT a pákou 1:125

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
0 < pozice ≤ 50 000
1:101 až 1:125
0,80 %
50 000 < pozice ≤ 250 000
1:51 až 1:100
1,00 %
250 000 < pozice ≤ 1 000 000
1:21 až 1:50
2,00 %
1 000 000 < pozice ≤ 5 000 000
1:11 až 1:20
5,00 %
5 000 000 < pozice ≤ 20 000 000
1:6 až 1:10
10,00 %
20 000 000 < pozice ≤ 50 000 000
1:5
20,00 %
50 000 000 < pozice ≤ 100 000 000
1:4
25,00 %
100 000 000 < pozice ≤ 200 000 000
1:3
33,3 %
200 000 000 < pozice ≤ 300 000 000
1:2
50,00 %
300 000 000 < pozice ≤ 500 000 000
1:1
100,00 %

Permanentní kontrakt (ETHUSDT) s marží v USDT a pákou 1:100

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 10 000
1:100
1 %
≤ 100 000
1:75
1,3 %
≤ 500 000
1:50
2 %
≤ 1 000 000
1:25
4,0 %
≤ 2 000 000
1:10
10,0 %
≤ 5 000 000
1:5
20,0 %
≤ 10 000 000
1:4
25,0 %
≤ 20 000 000
1:3
33 %
> 20 000 000
1:2
50,0 %
> 20 000 000
1:1
100,0 %

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:75

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 10 000
1:75
1,33 %
≤ 50 000
1:50
2 %
≤ 250 000
1:25
4,0 %
≤ 1 000 000
1:10
10,0 %
≤ 2 000 000
1:5
20,0 %
≤ 5 000 000
1:4
25,0 %
≤ 10 000 000
1:3
33,33 %
> 10 000 000
1:2
50,0 %
> 10 000 000
1:1
100,0 %
Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:75:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 5 000
1:50
2 %
≤ 25 000
1:20
5,0 %
≤ 100 000
1:10
10,0 %
≤ 250 000
1:5
20,0 %
≤ 1 000 000
1:2
50,0 %
> 1 000 000
1:1
100,0 %
Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50:
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, 1INCHUSDT, CHZUSDT, CZHUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, MANAUSDT, HBARUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

Permanentní kontrakty AXSUSDT s pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 50 000
1:50
2 %
≤ 250 000
1:25
4,0 %
≤ 1 000 000
1:10
10,0 %
≤ 2 000 000
1:5
20,0 %
≤ 5 000 000
1:4
25,0 %
≤ 10 000 000
1:3
33,33 %
≤ 15 000 000
1:2
50,00 %
≤ 50 000 000
1:1
100,00 %

Permanentní kontrakty FILUSDT, AAVEUSDT, THETAUSDT a UNIUSDT s pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 50 000
1:50
2 %
≤ 250 000
1:25
4,0 %
≤ 1 000 000
1:10
10,0 %
≤ 2 000 000
1:5
20,0 %
≤ 5 000 000
1:4
25,0 %
≤ 10 000 000
1:3
33,33 %
> 10 000 000
1:2
50,0 %
> 10 000 000
1:1
100,0 %

Permanentní kontrakty DOGEUSDT, SOLUSDT a MATICUSDT s pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 50 000
1:21 až 1:50
2 %
≤ 150 000
1:11 až 1:20
5,0 %
≤ 250 000
1:6 až 1:10
10,0 %
≤ 500 000
1:5
20,0 %
≤ 750 000
1:3 až 1:4
25,0 %
≤ 1 000 000
1:2
50,0 %
> 1 000 000 a ≤ 30 000 000
1:1
100,0 %

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 5 000
1:21 až 1:50
4,0 %
≤ 25 000
1:11 až 1:20
5,0 %
≤ 100 000
1:6 až 1:10
10,0 %
≤ 250 000
1:3 až 1:5
20,0 %
≤ 1 000 000
1:2
50,0 %
> 1 000 000
1:1
100,0 %
Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50 – NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:25

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 5 000
1:21 až 1:25
4,0 %
≤ 25 000
1:11 až 1:20
5,0 %
≤ 100 000
1:6 až 1:10
10,0 %
≤ 250 000
1:3 až 1:5
20,0 %
≤ 1 000 000
1:2
50,0 %
> 1 000 000
1:1
100,0 %
Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:25 – BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

Permanentní kontrakty BTCBUSD s pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v BUSD)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 25 000
1:50
2 %
≤ 100 000
1:25
4,0 %
≤ 500 000
1:20
5,0 %
≤ 1 000 000
1:10
10,0 %
≤ 2 000 000
1:6
16,7 %
≤ 5 000 000
1:5
20,0 %
≤ 10 000 000
1:4
25,0 %
≤ 20 000 000
1:3
33,3 %
≤ 30 000 000
1:2
50,0 %
≤ 60 000 000
1:1
100,0 %

Permanentní kontrakty ETHBUSD s pákou 1:50

Pozice (pomyslná hodnota v BUSD)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 25 000
1:50
2 %
≤ 100 000
1:25
4,0 %
≤ 500 000
1:20
5,0 %
≤ 1 000 000
1:10
10,0 %
≤ 2 000 000
1:6
16,7 %
≤ 5 000 000
1:5
20,0 %
≤ 10 000 000
1:4
25,0 %
≤ 20 000 000
1:3
33,3 %
≤ 30 000 000
1:2
50,0 %
≤ 60 000 000
1:1
100,0 %

Permanentní kontrakty s marží v BUSD a pákou 1:20

Pozice (pomyslná hodnota v BUSD)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 10 000
1:11 až 1:20
5,00 %
≤ 50 000
1:6 až 1:10
10,00 %
≤ 1 000 000
1:4 až 1:5
20,00 %
≤ 2 000 000
1:3
33,33 %
≤ 5 000 000
1:2
50,00 %
≤ 30 000 000
1:1
100,00 %
Permanentní kontrakty s marží v BUSD a pákou 1:20 – BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

Čtvrtletní kontrakty 0924 BTCUSDT, ETHUSDT s pákou 1:25

Pozice (pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 250 000
1:25
4,00 %
≤ 1 000 000
1:10
10,00 %
≤ 2 000 000
1:5
20,00 %
≤ 5 000 000
1:4
25,00 %
≤ 10 000 000
1:3
33,33 %
≤ 20 000 000
1:2
50,00 %
≤ 50 000 000
1:1
100,00 %

Permanentní kontrakty AXSUSDT s pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Finanční páka
Initial Margin Rate (sazba počáteční marže)
≤ 50 000
1:50
2 %
≤ 250 000
1:25
4,0 %
≤ 1 000 000
1:10
10,0 %
≤ 2 000 000
1:5
20,0 %
≤ 5 000 000
1:4
25,0 %
≤ 10 000 000
1:3
33,33 %
≤ 15 000 000
1:2
50,00 %
≤ 50 000 000
1:1
100,00 %
Systém zobrazí maximální možnou velikost pozice u jednotlivých stupňů páky, jak je uvedeno níže:
Udržovací marže se vypočítává podle vašich pozic v různých stupních pomyslné hodnoty. To znamená, že udržovací marže se vypočítává stále stejným způsobem, bez ohledu na vámi zvolenou páku. Při přechodu z jednoho stupně do jiného nedojde ke změně páky u původního stupně. Čím větší je pozice, tím vyšší je sazba udržovací marže.
Na většině burz udržovací marže obvykle činí polovinu počáteční marže. Na Binance však hodnota udržovací marže činí méně než polovinu počáteční marže, což je pro obchodníky výhodnější.
Je důležité mít na paměti, že udržovací marže přímo ovlivňuje likvidační cenu. Chcete-li se vyhnout automatickému snížení páky, důrazně vám doporučujeme, abyste uzavřeli všechny své pozice ještě předtím, než zajištění případně klesne pod úroveň udržovací marže.

Sazba udržovací marže pro kontrakty USDⓈ-M:

Permanentní kontrakt (BTCUSDT) s marží v USDT a pákou 1:125

Stupeň
Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
1
0 < pozice ≤ 50 000
0,4 %
2
50 000 < pozice ≤ 250 000
0,50 %
3
250 000 < pozice ≤ 1 000 000
1,00 %
4
1 000 000 < pozice ≤ 5 000 000
2,50 %
5
5 000 000 < pozice ≤ 20 000 000
5,00 %
6
20 000 000 < pozice ≤ 50 000 000
10,00 %
7
50 000 000 < pozice ≤ 100 000 000
12,50 %
8
100 000 000 < pozice ≤ 200 000 000
15,00 %
9
200 000 000 < pozice ≤ 300 000 000
25,00 %
10
300 000 000 < pozice ≤ 500 000 000
50,00 %

Permanentní kontrakt (ETHUSDT) s marží v USDT a pákou 1:100

Stupeň
Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
1
≤ 10 000
0,5 %
2
≤ 100 000
0,65 %
3
≤ 500 000
1 %
4
≤ 1 000 000
2 %
5
≤ 2 000 000
5,0 %
6
≤ 5 000 000
10,0 %
7
≤ 10 000 000
12,5 %
8
≤ 20 000 000
15 %
9
> 20 000 000
25,0 %

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:75

Stupeň
Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Maintenance Margin Rate (sazba udržovací marže)
1
≤ 10 000
0,65 %
2
≤ 50 000
1,00 %
3
≤ 250 000
2,00 %
4
≤ 1 000 000
5,00 %
5
≤ 2 000 000
10,00 %
6
≤ 5 000 000
12,50 %
7
≤ 10 000 000
15,00 %
8
> 10 000 000
25,00 %
Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:75:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50

Stupeň
Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
1
≤ 5 000
1 %
2
≤ 25 000
2,5 %
3
≤ 100 000
5,0 %
4
≤ 250 000
10,0 %
5
≤ 1 000 000
12,5 %
6
> 1 000 000
50,0 %
Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50:
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, CTKUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, BTCSTUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

Permanentní kontrakty AXSUSDT s pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
≤ 50 000
1 %
≤ 250 000
2 %
≤ 1 000 000
5,0 %
≤ 2 000 000
10 %
≤ 5 000 000
12,5 %
≤ 10 000 000
16,65 %
≤ 15 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50

Stupeň
Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
1
≤ 5 000
1,2 %
2
≤ 25 000
2,5 %
3
≤ 100 000
5,0 %
4
≤ 250 000
10,0 %
5
≤ 1 000 000
12,5 %
6
> 1 000 000
50,0 %
* 1INCHUSDT, ANKRUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, CHZUSDT

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
≤ 50 000
1 %
≤ 250 000
2 %
≤ 1 000 000
5,0 %
≤ 2 000 000
10 %
≤ 5 000 000
12,5 %
≤ 10 000 000
16,65 %
> 10 000 000
25,00 %
* FILUSDT, AAVEUSDT, UNIUSDT, THETAUSDT

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
≤ 50 000
1 %
≤ 150 000
2,5 %
≤ 250 000
5,0 %
≤ 500 000
10,0 %
≤ 750 000
12,5 %
≤ 1 000 000
25,0 %
> 1 000 000 a ≤ 30 000 000
50,0 %
* DOGEUSDT, SOLUSDT, MATICUSDT

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
≤ 5 000
1 %
≤ 25 000
2,5 %
≤ 100 000
5 %
≤ 250 000
10 %
≤ 1 000 000
12,5 %
> 1 000 000
50 %
Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:50 – NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:25

Pozice
(Pomyslná hodnota v USDT)
Sazba
udržovací marže
≤ 5 000
1 %
≤ 25 000
2,5 %
≤ 100 000
5 %
≤ 250 000
10 %
≤ 1 000 000
12,5 %
> 1 000 000
50 %
Permanentní kontrakty s marží v USDT a pákou 1:25 – BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

Permanentní kontrakty BTCBUSD s pákou 1:50

Pozice
(Pomyslná hodnota v BUSD)
Sazba
udržovací marže
≤ 25 000
0,4 %
≤ 100 000
0,5 %
≤ 500 000
1 %
≤ 1 000 000
2,5 %
≤ 2 000 000
5,0 %
≤ 5 000 000
10,0 %
≤ 10 000 000
12,5 %
≤ 20 000 000
15 %
≤ 30 000 000
25,0 %
≤ 60 000 000
50,0 %

Permanentní kontrakty ETHBUSD s pákou 1:50

Pozice (pomyslná hodnota v BUSD)
Maintenance Margin Rate (sazba udržovací marže)
≤ 25 000
0,4 %
≤ 100 000
0,5 %
≤ 500 000
1 %
≤ 1 000 000
2,5 %
≤ 2 000 000
5,0 %
≤ 5 000 000
10,0 %
≤ 10 000 000
12,5 %
≤ 20 000 000
15 %
≤ 30 000 000
25,0 %
≤ 60 000 000
50,0 %

Permanentní kontrakty s marží v BUSD a pákou 1:20

Pozice (pomyslná hodnota v BUSD)
Maintenance Margin Rate (sazba udržovací marže)
≤ 10 000
5,00 %
≤ 50 000
10,00 %
≤ 1 000 000
20,00 %
≤ 2 000 000
33,33 %
≤ 5 000 000
50,00 %
≤ 30 000 000
100,00 %
Permanentní kontrakty s marží v BUSD a pákou 1:20 – BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

Čtvrtletní kontrakty 0924 BTCUSDT, ETHUSDT s pákou 1:25

Pozice (pomyslná hodnota v USDT)
Maintenance Margin Rate (sazba udržovací marže)
≤ 250 000
2,00 %
≤ 1 000 000
5,00 %
≤ 2 000 000
10,00 %
≤ 5 000 000
12,50 %
≤ 10 000 000
15,00 %
≤ 20 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %

Permanentní kontrakty LUNAUSDT s pákou 1:50

Pozice (pomyslná hodnota v USDT)
Maintenance Margin Rate (sazba udržovací marže)
≤ 50 000
1,00 %
≤ 250 000
2,00 %
≤ 1 000 000
5,00 %
≤ 2 000 000
10,00 %
≤ 5 000 000
12,50 %
≤ 10 000 000
16,65 %
≤ 15 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %
* Vyloučení odpovědnosti: Číselné údaje v tomto článku se mohou bez upozornění změnit. Nejaktuálnější číselné údaje naleznete v anglické verzi.