Jak se liší spotové obchodování a obchodování s futures

Binance
2021-05-31 03:39

Co je obchodování s kryptoměnovými futures?

Kryptoměnové futures jsou kontrakty založené na hodnotě konkrétní kryptoměny. Když koupíte futures kontrakt, nestáváte se vlastníkem podkladové kryptoměny. Místo toho budete vlastnit kontrakt, na jehož základě souhlasíte s nákupem nebo prodejem konkrétní kryptoměny k budoucímu datu.

Co je spotové obchodování s kryptoměnami?

Na spotovém trhu můžete nakupovat a prodávat kryptoměny, jako jsou např. bitcoiny a ethery, s okamžitým doručením. Jinými slovy, kryptoměny se převádějí přímo mezi účastníky trhu (prodávajícími a kupujícími). Na spotovém trhu jste přímým vlastníkem kryptoměn a máte právo na ekonomické výhody, jako je např. hlasování o hlavních štěpeních nebo účast na stakingu.

Jaké jsou rozdíly mezi spotovým obchodováním s kryptoměnami a obchodováním s kryptoměnovými futures?

1. Páka – díky páce je obchodování extrémně kapitálově efektivní. Pomocí futures kontraktu můžete otevřít pozici na futures ve výši 1 BTC za zlomek jeho tržní hodnoty. Spotové obchodování takovou páku neposkytuje. Pokud například chcete na spotovém trhu koupit 1 BTC, budete potřebovat tisíce dolarů. Předpokládejme, že máte k dispozici pouze 10 000 USDT. V takovém případě byste mohli koupit bitcoiny pouze v hodnotě 10 000 USDT.
2. Flexibilita dlouhých a krátkých pozic – když kryptoměny držíte na spotovém trhu a hodnota vašich kryptoměn roste, můžete profitovat z kapitálového zhodnocení. Na druhou stranu v případě futures kontraktů můžete realizovat zisky z krátkodobých cenových pohybů kterýmkoliv směrem. I pokud cena bitcoinu klesá, můžete se podílet na sestupném trendu a realizovat zisk, když cena dále klesá. Futures kontrakty můžete také použít k ochraně před neočekávanými riziky a před extrémní cenovou volatilitou. Jsou tedy ideální pro těžaře a dlouhodobé investory.
3. Likvidita – hodnota transakcí na trzích s kryptoměnovými futures dosahuje měsíčně bilionů dolarů; tyto trhy tedy poskytují obrovskou likviditu. Například trh s futures na bitcoiny má průměrný měsíční obrat ve výši 2 bilionů dolarů, což je více než objem obchodování na spotových trzích s bitcoiny. Tato výrazná likvidita napomáhá zjišťování cen. Obchodníci tak mohou provádět transakce na trhu rychle a efektivně.
4. Ceny futures a spotové ceny – ceny kryptoměn určují kupující a prodávající pomocí ekonomického procesu nabídky a poptávky. Spotová cena je určující pro všechny transakce na spotovém trhu. Oproti tomu cena futures závisí na převažující spotové ceně a na prémii k futures. Prémie k futures může být pozitivní, nebo negativní. Pozitivní prémie znamená, že cena futures je vyšší než spotová cena. Negativní prémie naopak znamená, že cena futures je nižší než spotová cena. Změny poptávky a nabídky mohou vést ke kolísání prémie k futures.