Úroveň marže a výzva k doplnění marže na Binance

Binance
2021-07-27 08:14
Při maržovém obchodování můžete ke svým pozicím přidávat finanční páku a zvýšovat tak své potenciální výdělky a zisky. Na platformě Binance se úroveň marže využívá k vyhodnoceni úrovně rizika vašeho maržového účtu.

1. Úroveň marže u kombinované marže

1.1. Uživatelé, kteří si půjčují marži, mohou využít čistá aktiva na svém účtu kombinované marže jako zajištění. Digitální aktiva na jiných účtech se při obchodování s kombinovanou marží do marže nezapočítávají.
1.2. Úroveň marže na účtu kombinované marže = celková hodnota aktiv na účtu kombinované marže / (závazky celkem + nesplacený úrok), kde:
celková hodnota aktiv na účtu kombinované marže = celková aktuální tržní hodnota všech digitálních aktiv na účtu kombinované marže;
závazky celkem = celková aktuální tržní hodnota všech nesplacených půjček marže na účtu kombinované marže;
nesplacený úrok = částka jednotlivých půjček marže × doba půjčky v hodinách k okamžiku výpočtu × hodinová úroková míra - srážky/splacený úrok.
1.3. Úroveň marže a související způsob fungování
  • Páka 1:3
Jestliže je vaše úroveň marže > 2, můžete obchodovat s aktivy, půjčovat si je a převádět na spotovou peněženku.
Jestliže platí, že 1,5 < úroveň marže ≤ 2, můžete s aktivy obchodovat a půjčovat si je, ale nemůžete je převádět z maržového účtu.
Jestliže platí, že 1,3 < úroveň marže ≤ 1,5, můžete s aktivy obchodovat, ale nemůžete si je půjčovat ani převádět z maržového účtu.
Jestliže platí, že 1,1 < úroveň marže ≤ 1,3, spustí se výzva k doplnění marže a prostřednictvím e-mailu, SMS a na webové stránce obdržíte upozornění s žádostí o navýšení zajištění (zaslání dalších prostředků pro zajištění), abyste předešli likvidaci. Po prvním upozornění budete další upozornění dostávat jednou za 24 hodin.
Jestliže je úroveň marže ≤ 1,1, spustí se likvidační modul, všechna vaše aktiva budou zlikvidována a uhradí se z nich úrok a jistina půjčky. Systém vám pošle informační upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS a na webové stránce.
  • Páka 1:5 (podporováno pouze na hlavním účtu)
Jestliže je vaše úroveň marže > 2, můžete obchodovat s aktivy, půjčovat si je a převádět na spotovou peněženku.
Jestliže platí, že 1,25 < úroveň marže ≤ 2, můžete s aktivy obchodovat a půjčovat si je, ale nemůžete je převádět z maržového účtu do spotové peněženky.
Jestliže platí, že 1,15 < úroveň marže ≤ 1,25, můžete s aktivy obchodovat, ale nemůžete si je půjčovat ani převádět z maržového účtu do spotové peněženky.
Jestliže platí, že 1,05 < úroveň marže ≤ 1,15, spustí se výzva k doplnění marže a prostřednictvím e-mailu, SMS a na webové stránce obdržíte upozornění s žádostí o navýšení zajištění (zaslání dalších prostředků pro zajištění), abyste předešli likvidaci. Po prvním upozornění budete další upozornění dostávat jednou za 24 hodin.
Jestliže je úroveň marže ≤ 1,05, spustí se likvidační modul, všechna aktiva budou zlikvidována a uhradí se z nich úrok a jistina půjčky. Systém vám pošle informační upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS a na webové stránce.
1.4. Další informace naleznete v sekci Pravidla obchodování s kombinovanou marží.

2. Úroveň marže u separátní marže

2.1. Čistá aktiva na uživatelově účtu separátní marže lze použít jako zajištění pouze na příslušném účtu. Aktiva na uživatelových ostatních účtech (účtu kombinované marže nebo dalších účtech separátní marže) nelze jako zajištění použít.
2.2. Úroveň marže na účtu separátní marže = celková hodnota aktiv na účtu separátní marže / (závazky celkem + nesplacený úrok), kde:
celková hodnota aktiv = celková hodnota podkladových aktiv + nominální hodnota aktiv na aktuálním účtu separátní marže;
závazky celkem = celková hodnota vypůjčených, ale nesplacených aktiv na aktuálním účtu separátní marže;
nesplacený úrok = (hodnota jednotlivých vypůjčených aktiv × doba půjčky × hodinová úroková míra) - splacený úrok.
2.3. Úroveň marže a způsob fungování
Jestliže je úroveň marže (dále jen „ML“) > 2, uživatelé mohou s aktivy obchodovat, půjčovat si je a zbývající aktiva rovněž převádět na další obchodní účty. ML však musí být i po převodu rovna 2 nebo vyšší než 2, aby převod aktiv proběhl řádně.
  • Počáteční míra (IR)
IR je počáteční míra rizika poté, co si uživatel vypůjčí prostředky. Podle výše finanční páky se rozlišují různé úrovně IR. Např. u páky 1:3 a vypůjčení prostředků v plné výši má IR hodnotu 1,5, u páky 1:5 a vypůjčení prostředků v plné výši hodnotu 1,25 a u páky 1:10 a vypůjčení prostředků v plné výši hodnotu 1,11.
  • Poměr výzvy k doplnění marže (MCR)
Je-li MCR < ML ≤ 2, pak uživatelé mohou s aktivy obchodovat a půjčovat si je, ale nemohou je z účtu převádět.
MCR se liší podle výše finanční páky. Např. u páky 1:3 má MCR hodnotu 1,35, u páky 1:5 pak hodnotu 1,18 a u páky 1:10 má hodnotu 1,09.
  • Likvidační poměr (LR)
Je-li LR < ML ≤ MCR, spustí se výzva k doplnění marže. Systém zašle uživateli upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS nebo v podobě připomínky na webové stránce se žádostí, aby doplnil marži (tzn. zaslal další prostředky jako zajištění) a vyhnul se tak riziku likvidace. Po prvním upozornění budou oznámení zasílána jednou za 24 hodin. Je-li později ML ≥ MCR, uživatel další upozornění neobdrží.
Je-li ML ≤ LR, systém spustí proces likvidace. Aktiva držená na účtu budou použita k úhradě půjčky. Uživatel zároveň obdrží upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS a na webové stránce.
LR se liší podle výše finanční páky. Např. u páky 1:3 má LR hodnotu 1,18, u páky 1:5 pak hodnotu 1,15 a u páky 1:10 má hodnotu 1,05.
2.4. Další informace naleznete v sekci Pravidla obchodování se separátní marží.

Co jsou poplatky za likvidaci?

Jestliže dojde k nucené likvidaci vašeho maržového účtu nebo kryptopůjčky, maržový pojišťovací fond si z částky strhne určité procento jako poplatek za likvidaci. Tyto poplatky lze zobrazit v historii poplatků na maržovém účtu. Nicméně doporučujeme vám, abyste pečlivě řídili svá rizika a nucené likvidaci se vyhnuli. Uživatelova likvidační cena se v důsledku této skutečnosti nezmění.
Produkty
Poplatek za likvidaci
Kombinovaná marže
Likvidovaná aktiva kombinované marže × 2 %
Separátní marže
Likvidovaná aktiva separátní marže × likvidační poplatek podle úrovně páky
Kryptoměnové půjčky
Likvidovaná aktiva kryptopůjčky × 2 %
Poznámka: Likvidační poplatek podle úrovně páky = (poměr rizika likvidace u vašeho pásma páky během likvidace - 1) × 8 % (maximální částka, kterou lze strhnout, aniž by byl překročen zůstatek aktiv po likvidaci).
Příklad: Pokud se likvidují a snižují uživatelovy pozice ve 3. úrovni páru ADA/ETH, pak likvidační poplatek = (1,165 - 1) × 8 % = 1,32 %.