Jak požádat o firemní účet

Binance
2021-07-02 01:21
Pokud chcete požádat o firemní účet, řiďte se následujícím podrobným průvodcem:
1. Přihlaste se ke svému účtu Binance a přejděte na [Profil][Identifikace]. Klikněte na tlačítko [Přepnout na účet Enterprise].
Upozornění: pokud byl váš e-mail již propojen s osobním účtem, nelze jej upgradovat na firemní účet. Žádost o firemní účet tedy odešlete z doposud neověřeného účtu.
2. Klikněte na tlačítko [Ověřit].
3. Vyberte druh společnosti a klikněte na tlačítko [Změnit typ společnosti].
4. Budete požádáni o to, abyste si před zahájením procesu ověřování společnosti připravili několik dokumentů. Požadované dokumenty se liší v závislosti na vybraném druhu společnosti.
V současnosti podporujeme bulharštinu, ruštinu, francouzštinu, portugalštinu, polštinu, slovinštinu, italštinu, maďarštinu, švédštinu, nizozemštinu a španělštinu. Pokud jsou firemní dokumenty v jiném jazyce, dodejte prosím s originálními dokumenty i jejich oficiální anglickou verzi.
Uveďme si příklad:
Můžete pokračovat kliknutím na tlačítko [Zahájit ověřování] nebo zvolit jiný typ kliknutím na [Změnit formu společnosti].
5. Vyplňte základní údaje o společnosti a klikněte na tlačítko [Pokračovat]. Svou práci můžete kdykoliv během ověřovacího procesu uložit stiskem tlačítka [Uložit jako koncept].
6. Nahrajte dokumenty o společnosti podle uvedených požadavků.
7.1. Pokud musíte ověřit členy statutárních orgánů společnosti, zadejte jejich údaje a nahrajte požadované doklady.
Upozornění:
 • U průkazů totožnosti nahrajte kopii cestovního pasu nebo dokladu potvrzujícího vaši státní příslušnost/jurisdikci (řidičský průkaz není přijímán);
 • Selfie nahrávejte barevné. Nepoužívejte snímky obrazovky, fotokopie ani snímky s filtrem či upravené v programu na úpravu fotografií.
 • Podporujeme formáty jpeg/jpg a png.
7.2. Pokud členy statutárních orgánů ověřovat nemusíte (u některých druhů subjektů), zadejte údaje o konečných skutečných vlastnících a nahrajte požadované doklady.
8. Zadejte údaje o autorizovaných prodejcích/obchodnících a nahrajte požadované doklady.
U prodejce/obchodníka, který využívá burzu nejčastěji, přepněte tlačítko [Hlavní].
Upozorňujeme, že hlavní prodejce bude muset v dalším kroku provést ověření obličeje.
9. Můžete otevřít aplikaci Binance, naskenovat v ní QR kód a provést ověření totožnosti v telefonu, případně ho provést na počítači kliknutím na možnost [K ověření použijte počítač].
Sundejte si pokrývku hlavy, brýle a nepoužívejte filtry. Ověření proveďte s dostatečným osvětlením.
Poté klikněte na možnost [Dokončil/a jsem to na svém telefonu].
10. Přečtěte si prohlášení a vyjádřete s ním souhlas. Zaškrtněte pole vedle věty [Plně rozumím prohlášení] a klikněte na tlačítko [Pokračovat].
11. Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Počkejte na schválení z naší strany.


Časté dotazy

1. Jaké dokumenty je zapotřebí přiložit k žádosti o firemní účet?

Dokumenty se liší podle druhu společnosti. Seznam je uveden na obrazovce. Například si musíte připravit:
1. kopii originálního osvědčení o registraci a výpis z obchodního resjtříku;
2. zakladatelské dokumenty, stanovy, dohoda o provozování apod.;
3. plnou moc. V plné moci uveďte přihlašovací e-mail k účtu na Binance, pozici žadatele a žadateli udělte plnou moc provozovat firemní účet jménem vaší společnosti. Upozorňujeme, že plná moc nesmí být starší než tři měsíce. Pokud má společnost pouze jednoho člena statutárního orgánu, musí plnou moc podepsat tento člen. Pokud má společnost více členů statutárních orgánů, musí ji podepsat alespoň dva z nich. Používáte-li šablonu, ověřte, že je upravena tak, aby odpovídala vaší situaci;
4. oficiální zprávu společnosti nebo jiné dokumenty vládní instituce vydané v posledních 12 měsících, včetně:
 • seznamu současných členů statutárních orgánů (fyzických osob);
 • seznamu skutečných konečných vlastníků (fyzických osob) a jejich procentuální podíly apod.;
5. vlastnickou strukturu;
6. odkaz na web státního orgánu, který obsahuje podrobnosti o vaší společnosti umožňující ověřit pravost registrace. Pokud na vládních webových stránkách není k dispozici žádná vyhledávací funkce pro získání podrobností o společnosti, uveďte místo toho potvrzení o registraci, které bylo vydáno během posledních tří měsíců;
7. plný snímek obrazovky webu státního orgánu, který obsahuje aktuální údaje o společnosti. Ujistěte se, že snímek obsahuje i údaje o systémovém času a datu zobrazeném na ploše;
8. kopie platného cestovního pasu nebo dokladu totožnosti členů statutárních orgánů, konečných skutečných vlastníků a obchodníků;
9. nedávné selfie členů statutárních orgánů, konečných skutečných vlastníků a obchodníků;
10. dotazník o sankcích.

2. Proč byla moje žádost zamítnuta?

Příslušné důvody zadmítnutí zobrazíte kliknutím na tlačítko [Ověřit]. Jestliže vaše žádost byla zamítnuta, odešlete ji znovu v plném rozsahu a zohledněte přitom důvod zamítnutí. Přezkum vaší nové žádosti provedeme přednostně, a to během sedmi pracovních dní.

3. Musím všechny dokumenty odevzdat v angličtině?

Kromě angličtiny v současnosti podporujeme bulharštinu, ruštinu, francouzštinu, portugalštinu, polštinu, slovinštinu, italštinu, maďarštinu, švédštinu, nizozemštinu a španělštinu. Pokud jsou firemní dokumenty v jiném jazyce, dodejte prosím s originálními dokumenty i jejich anglický překlad.

4. Když žádám o firemní účet, zobrazí se „Provedli jste ověření“ a žádost nemohu dokončit. Proč?

Pokud byl váš e-mail již propojen s osobním účtem, nelze jej upgradovat na firemní účet. Ověřte tedy prosím, že je žadatel způsobilý, a žádost o firemní účet odešlete z doposud neověřeného účtu.

5. Žádost jsem odeslal před dlouhou dobou, ale stále jsem neobdržel žádnou reakci.

Stav žádosti o firemní účet můžete zobrazit v sekci [Identifikace] vašeho účtu Binance. Také si zkontrolujte e-mailovou schránku, protože vás můžeme kontaktovat ohledně dalších dokumentů.

6. Mohu požádat o druhý firemní účet?

Každá společnost může požádat pouze o jeden firemní účet. Kromě toho v současnosti nepodporujeme neodůvodněné žádosti o smazání ověřených firemních účtů. Upozorňujeme, že pro vaše pohodlí poskytujeme funkci podúčtů. Jakmile se na vašem účtu dokončí ověření pro firemní použití, dostanete přístup k podúčtům.

7. Jak si mohu navýšit limit výběru?

Chcete-li splnit podmínky pro úroveň 3 a získat limit výběru 200 BTC a vyšší, musíte za 30 po sobě jdoucích dní zaznamenat objem obchodování v hodnotě vyšší než 1 000 BTC. Splníte-li tento požadavek, kontaktujte nás prostřednictvím Zákaznické podpory Binance. Status vašeho účtu posoudíme do tří pracovních dní.

8. Jak mohu u firemního účtu získat přístup k fiat měnám?

Budete nás muset kontaktovat, abychom provedli hloubkovou kontrolu v souladu s požadavky souvisejícími s fiat měnami. Pošlete nám e-mail s následujícími informacemi:
 1. doklady o adrese subjektu,
 2. doklady o adrese konečného skutečného vlastníka,
 3. odkaz na webovou stránku nebo sociální média společnosti,
 4. z jakých zdrojů budete fiat účet financovat (např. z obchodního kapitálu společnosti, peněz zákazníků, zisku společnosti apod.),
 5. jaké fiat měny hodláte používat,
 6. očekávané měsíční objemy vkladů/výběrů fiat měn (v požadované měně).

9. Jaké fiat měny platforma Binance podporuje u firemních uživatelů?

Binance nyní u firemních účtů podporuje vklady a výběry USD, EUR, GBP, NGN, AUD a BRL.