Časté otázky ohledně API

Binance
2021-05-07 08:47

Dokumentace k API | Neoficiální příklady API 

Jaké jsou limity?

Přehled
Jsou zavedeny tři různé druhy limitů, které se mohou kdykoliv změnit:
 1. Pevné limity
 2. Limity pro strojové učení
 3. Limity pro WAF (firewall webových aplikací)
Pevné limity:
 • váha požadavků ve výši 1200 za minutu (upozorňujeme, že tato hodnota neznamená nutně totéž jako 1200 požadavků)
 • 50 příkazů za 10 sekund
 • 160 000 příkazů za 24 hodin
Naše pevné limity jsou uvedeny na koncovém bodě [/api/v3/exchangeInfo].
Limity pro strojové učení:
Obchodní chování se porovnává s průměrným uživatelem. Pokud se od něj odchýlíte až příliš, dostanete zákaz na stanovenou dobu, která se pohybuje od 5 minut do 3 dnů.
Předpokládejme, že se vám přiděluje skóre za nedovolené chování. Toto skóre se zvyšuje, když: 
 • opakovaně zadáváte příkazy tak, aby byly nepatrně výhodnější než nejlepší nabídka/poptávka v knize objednávek (provádíte tzv. „one-up“ či „front-run“);
 • velmi rychle vytváříte a rušíte řadu příkazů, aniž byste obchody provedli;
 • vykazujete nízkou míru konverze. Míra konverze je definována jako počet vašich obchodů dělený celkovým součtem vytvořených a zrušených příkazů za 24 hodin (počet obchodů / (vytvořené příkazy + zrušené příkazy));
 • vykazujete nízkou váhu. Váha je definována jako celkové zobchodované množství dělené součtem vytvořených a zrušených příkazů za 24 hodin (celkové zobchodované množství / (vytvořené příkazy + zrušené příkazy));
 • při obchodování párů, kde je BNB základním nebo kótovaným aktivem, se skóre udělované za nedovolené chování zvyšuje.
Podrobnější informace o výše popsaném chování nebudeme zveřejňovat. Svůj ideální způsob obchodování zkuste nalézt metodou „pokus – omyl“, případně se o optimálním chování poraďte s dalšími uživateli rozhraní API.
Limity pro firewall webových aplikací:
Přesné informace o pravidlech pro firewall webových aplikací sice neposkytujeme, ale pokud se vám zobrazuje chyba HTTP 403, porušili jste pravidlo. Nejspíše jde o následek zadání příliš vysokého počtu příkazů v průběhu 5 minut. Za zadaný příkaz, který by mohl být považován za úmyslně škodlivý, však můžete dostat delší zákaz.

Pokud překročím limity, bude omezen můj účet, klíč API, nebo IP adresa?

V případě pevných limitů platí, že překročení celkové váhy požadavků za minutu (aktuálně 1200) bude mít za následek zákaz vztahující se na IP adresu. Limity pro příkazy (aktuálně činí 50 za 10 sekund a 160 000 za 24 hodin) budou záviset na účtu. Po překročení limitů pro příkazy bude uživatelům rovněž omezena možnost zadávat nové příkazy na webu (nebo v našich dalších aplikacích).
V případě limitů pro strojové učení se omezení vztahují na účty. Je-li uživateli omezeno využívání systému strojového učení, může důvod a délku omezení ověřit na koncovém bodu [/sapi/v1/account/status] (jak je uvedeno v naší Dokumentaci k API).
Omezení firewallu webových aplikací se vztahuje pouze na IP adresu. Tento zákaz obvykle trvá 5 minut. Pokud však server uživatelův požadavek vyhodnotí jako škodlivý, může být zákaz prodloužen.

Překročil jsem limity a byl mi omezen přístup, ale svůj kód už jsem opravil. Zrušíte mi zákaz dříve?

Ne. Musíte počkat do konce zákazu.

Při použití API se mi zobrazila chyba HTTP 403. Proč?

Porušili jste pravidla pro firewall webových aplikací, nejspíše tím, že jste překročili stanovený limit či zadali úmyslně škodlivý příkaz (jak je popsán v oddíle o limitech v tomto dokumentu). Tyto zákazy obvykle trvají 5 minut.

Proč se moje připojení WebSocket přerušují/odpojují?

Aktivním připojením WebSocket se jednou za tři minuty zašle příkaz ping. Pokud neodpovíte správně zarámovaným pongem, vaše připojení bude ukončeno.
U uživatelských datových toků vyprší platnost klíče pro naslouchání tehdy, neobdržíme-li požadavek na zachování připojení alespoň jednou za 60 minut. Podrobnosti naleznete v naší Dokumentaci k API.

Používám program service wrapper třetí strany a nyní nefunguje. Můžete mi pomoci?

Služby či nástroje třetích stran bohužel nepodporujeme. Potřebujete-li pomoc, obraťte se na poskytovatele a/nebo vývojáře služby.
Kromě toho představuje zadávání klíčů API a/nebo tajných klíčů Binance na platformy třetích stran bezpečnostní riziko. Tyto služby používejte podle svého vlastního uvážení.
Připomínáme, že ani neposkytujeme všeobecnou pomoc při programování.

Neprováděl jsem žádné změny, ale přesto se mi zobrazují chybové hlášky. Co se stalo?

Bohužel nejsme schopni poskytovat podporu při řešení problémů u individuálních implementací. Používáte-li nástroj/wrapper třetí strany, obraťte se pro pomoc na její tým podpory či vývojáře.

Potřebuji získat svůj tajný klíč, ale zobrazuje se pouze „***“. Jak klíč získám? 

Z bezpečnostních důvodů se tajný klíč záměrně zobrazuje pouze při vytváření klíče API. Kdykoliv poté bude skryt. Pokud jste ho ztratili nebo jste si ho nezapsali, budete muset vytvořit nový klíč API a s ním i nový tajný klíč.

Mohu zvýšit své limity nebo vyhrazený tok/šířku pásma?

Tuto možnost bohužel v současnosti nenabízíme. Mělo by být možné pracovat s aktuálně platnými limity. 

Můj klíč API zmizel. Potřebuji pomoc!

„Zmizení“ klíče API má pouze dvě pravděpodobná vysvětlení:
 1. Pokud jste v poslední době nebyli aktivní a API jste používali před 7. březnem 2018, je možné, že vaše klíče API byly v zájmu bezpečnosti vašeho účtu smazány.
 2. Důvodem pro smazání jakýchkoliv vašich aktivních klíčů API také mohlo být vaše rozhodnutí deaktivovat účet.
Měli byste být schopni bez problémů vytvořit nové klíče API.

Zobrazuje se mi hláška „Chyba – 1021 (Zpráva: Časové razítko tohoto požadavku je mimo rozsah recvWindow)“. Jak to mohu vyřešit?

Tato chyba se obvykle objevuje pouze v případě, že váš systémový čas není synchronizován s časem serveru. Možná budete muset synchronizovat svůj systémový čas. Postup však závisí na operačním systému.
V systému Windows můžete dle svého uvážení využít nástroj „Atomic Clock“ či podobný. Uživatelé systémů Linux a Mac mohou zkusit provést synchronizaci zadáním příkazu „ntpdate“ do příkazového řádku.
Pokud se vám problém nedaří vyřešit, může souviset s latencí (problémem sítě) a možná bude nutné upravit vaše recvWindow.

Mohu požádat o nové funkce API?

Pokud jste v naší dokumentaci nenalezli požadovanou funkci, předpokládejte, že ji neposkytujeme. Jestliže nám chcete zaslat návrh na novou funkci, napište ho do požadavku na podporu a my ho zvážíme.

Domnívám se, že s API je problém. Jak ho můžu nahlásit?

Pokud máte pocit, že problém je na straně systému a nikoliv ve vaší implementaci, zašlete nám důkazy do API chatu na Telegramu a my případ prošetříme. Vezměte prosím na vědomi, že na vágně formulované zprávy nebude brán zřetel. Dále upozorňujeme, že se nejedná o skupinu poskytující oficiální podporu při programování – jde o komunitní skupinu pro uživatele Binance API.