Provádění plateb pomocí karty Binance

Binance
2021-02-09 08:51
1. Jak karta Binance funguje?
Karta Binance umožňuje směňovat v reálném čase kryptoměny na fiat měny. Díky tomu můžete kryptoměnovými aktivy platit za nákupy u obchodníků po celém světě. Platforma Binance určí celkovou hodnotu zůstatku v peněžence pro financování podle tržních cen vašich fiat měn a kryptoměn. Tento souhrnný zůstatek se zobrazí v měně vaší karty (např. v eurech). Tento zůstatek v peněžence pro financování představuje dostupný zůstatek, který můžete využít k úhradě nákupů kartou.
2. V jakém pořadí používá karta Binance kryptoměny v peněžence pro financování?
Karta Binance používá k realizaci nákupů souhrnnou hodnotu všech fiat měn a kryptoměn (aktiv) v peněžence pro financování podle pořadí kryptoměn, které jste nastavili na řídicím panelu karty.
Výchozí pořadí aktiv na panelu karty je následující: BNB, BUSD, BTC, SXP, ETH, EUR, ADA, DOT, FIL, XVS a VAI. Náš systém toto pořadí použije při úhradě nákupů pomocí karty Binance.
Pokud je v peněžence pro financování dostatečné množství BNB, nákup bude uhrazen výhradně na základě směny BNB na EUR. V opačném případě náš systém automaticky zkontroluje, zda na pokrytí částky nákupu stačí zůstatky v BNB a BUSD atd.
Ve výchozím nastavení se v peněžence pro financování zobrazuje 11 aktiv. Zaškrtnutím políčka [Skrýt malé zůstatky] nad seznamem aktiv můžete skrýt malé zůstatky.
Pokud chcete pořadí měn pro nákupy změnit, můžete tak učinit přetažením názvů kryptoměn. Poznámka: Tato funkce funguje pouze tehdy, pokud není zaškrtnuto políčko [Skrýt malé zůstatky].
3. Pokud bude zůstatek v upřednostňované kryptoměně nedostatečný, bude moje platba zamítnuta?
Pokud bude souhrnný zůstatek v peněžence pro financování minimálně ve stejné výši jako částka, kterou chce obchodník strhnout z karty, transakce by měla být úspěšná. Platforma Binance k provedení transakce automaticky použije všechny dostupné kryptoměny podle pořadí, které jste zvolili, případně na základě zůstatku v peněžence pro financování.
4. Kde mohu kartu Binance používat?
Kartu Binance můžete používat na jakémkoliv místě na světě, kde jsou přijímány platby prostřednictvím sítě, do které je vaše karta zařazena. Platforma Binance spolupracuje s mnoha sítěmi po celém světě. Zkontrolujte tedy smlouvu s držitelem karty, abyste zjistili, které sítě ve vaší oblasti lze používat (např. Visa).
5. Jak mohu prostřednictvím karty Binance vybrat hotovost?
Karta Binance obecně umožňuje výběr hotovosti z bankomatu (v rámci limitu pro bankomaty), pokud se nacházíte v oblasti, která výběry hotovosti podporuje. Navštivte nejbližší bankomat a vyberte hotovost podle pokynů na obrazovce. K použití karty Binance v bankomatu budete potřebovat PIN. Viz pokyny Jak zkontrolovat údaje o kartě Binance, které popisují postup při zobrazení kódu PIN.
6. Za jak dlouho budou prostředky vráceny zpět do peněženky pro financování v případě zamítnutí transakce?
Pokud bude transakce zamítnuta (například z důvodu technických problémů s bankomatem, které jsou mimo kontrolu platformy Binance) poté, co již byly prostředky strženy z peněženky pro financování, budou tyto prostředky do 2 hodin od zamítnutí vráceny v ekvivalentní částce v EUR zpět do peněženky pro financování.