Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Спот и маржин и извънборсова търговия
Маржин търговия

Как да изчислим ликвидационната цена на маржовете

Binance
2021-04-19 06:01
Формулата за изчисляване на ликвидационната цена за маржин сделка с използване на валута "i" е, както следва:
Тук „i“ представлява валутата „i“, „Ai“ представлява общата сума на активите „i“, „Li“ представлява заемната сума на актива „x“, „Ri“ представлява сумата на лихвите, дължими върху „x“ актив", "Pi" представлява индексната цена на двойката "x" актив / BTC (или USDT) и накрая "li" представлява ликвидационната цена на актива "x".
Ликвидацията се задейства, когато съотношението на риска достигне съотношението на ликвидационния риск .
Съотношение на риска = Общо активи / (Обща сума на заеми + дължими лихви).
Използвайки валутата "i" като пример:
Следователно референтната цена за ликвидация за валута "i" е:
Съотношение на индексната цена към референтната цена за ликвидация = (Ликвидационна цена - Индексна цена) / Индексна цена.
Свързани статии
Как да използвате търговия с изолиран маржин