Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Маржин търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Спот търговия
Маржин търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Как да изчислим ликвидационната цена на маржовете

2021-04-19 06:01
Формулата за изчисляване на ликвидационната цена за маржин сделка с използване на валута "i" е, както следва:
Тук „i“ представлява валутата „i“, „Ai“ представлява общата сума на активите „i“, „Li“ представлява заемната сума на актива „x“, „Ri“ представлява сумата на лихвите, дължими върху „x“ актив", "Pi" представлява индексната цена на двойката "x" актив / BTC (или USDT) и накрая "li" представлява ликвидационната цена на актива "x".
Ликвидацията се задейства, когато съотношението на риска достигне съотношението на ликвидационния риск .
Съотношение на риска = Общо активи / (Обща сума на заеми + дължими лихви).
Използвайки валутата "i" като пример:
Следователно референтната цена за ликвидация за валута "i" е:
Съотношение на индексната цена към референтната цена за ликвидация = (Ликвидационна цена - Индексна цена) / Индексна цена.