Exchange
Борса за обмен на блокчейн и крипто активи
Academy
Обучение за блокчейн и криптовалути
Брокер
Решения за търговски терминали
Charity
Благотворителност
Cloud
Решения за корпоративен обмен
DEX
Бърза и сигурна децентрализирана борса за дигитални активи
Labs
Инкубатор за върхови блокчейн проекти
Launchpad
Платформа за стартиране на токени
Research
Анализ и доклади на институционално ниво
Trust Wallet
Официален портфейл за криптовалута на Binance
Купи криптовалута
Пазари
Основен
Най-лесния начин за търговия
Класически
Прост и лесен за използване интерфейс
Напреднал
Пълен достъп до всички инструменти за търговия
Маржин
Увеличи печалбата си с ливъридж
P2P
Банков превод и 100+ възможности
Фондов токен
New
Търгувайте фондове с криптовалута
Търгувай
Сканирайте, за да изтеглите приложението за IOS и Android
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори
Ръководство за фючърси
Какво представлява мрежовата търговия?
Binance
2021-01-28 15:55

Какво представлява мрежовата търговия?

Мрежовата търговия е стратегически инструмент, който ви позволява да реализирате печалба чрез извършване на поредица от дълги и къси поръчки на определени интервали около зададена цена. По този начин се изгражда мрежа за търгуване. Мрежовата търговия действа най-добре на нестабилен пазар, когато цените се колебаят на определени интервали. Чрез автоматичното изпълнение на поръчка за ниска покупка, съответстваща на поръчката за висока продажба, тя гарантира печалби всеки път, когато продажната цена е по-висока от покупната цена по време на странично движение на цената, като по този начин не изисква прогнозиране на посоката на движението на пазара.
Binance Grid Trading вече работи с фючърси USDⓈ-M (безсрочни договори с USDT маржин и договори за доставка на BTCBUSD). Потребителите могат да персонализират и задават параметри на мрежата, за да определят горните и долните граници на мрежата и броя на мрежите. След като мрежата бъде създадена, за активиране е необходимо едно щракване, системата автоматично ще купува или продава поръчки на предварително зададени цени или задейства поръчки за спиране на загубите или вземане на печалбите въз основа на общите инвестиции, разделени на броя на мрежите. За да заключи печалбата, мрежата винаги се изгражда като поръчка за продажба с лимит на цена, по-висока от текущата пазарна цена, и поръчка за лимит за покупка на цена, по-ниска от текущата пазарна цена (ако първоначалната лимитирана поръчка е с цена, която е същата като текущата пазарна цена, тя по подразбиране се счита за поръчка с лимит за покупка). Колкото по-чести са колебанията в зададения ценови диапазон, толкова по-висока е печалбата.
Предупреждение за риск
Мрежовата търговия като стратегически инструмент за търговия не трябва да се разглежда като финансова или инвестиционна консултация от Binance. Мрежовата търговия се използва по ваша преценка и на ваш собствен риск. Binance няма да носи отговорност за загуба, която може да възникне от използването на функцията. Препоръчително е потребителите да прочетат и да разберат напълно упътването за мрежова търговия и да извършват контрол на риска и рационална търговия в рамките на своите финансови възможности.

Как да започнете мрежова търговия?

1. Вход

Уеб: След като влезете успешно, в интерфейса за търговия на фючърси USDT-M щракнете върху „Мрежова търговия“, за да влезете в страницата за мрежова търговия.
Мобилни устройства: Отидете на „Фючърси“ и след това „Търговия с фючърси USDT-M“, щракнете в горния десен ъгъл и изберете „Мрежова търговия“. (скоро ще бъде на разположение)

2. Страница за настройка на мрежова търговия

Изберете символа, за който бихте искали да изпълните стратегията, задайте параметрите на мрежата, щракнете върху „Създаване“, след което потвърдете, за да започнете търговията с мрежата
Моля, обърнете внимание, че следните ситуации могат да доведат до неуспех при създаването на мрежа:
 1. Когато в момента провеждате мрежова търговия със символа.
 2. Когато имате отворени поръчки или позиции по символа.
 3. Когато сте в режим на хеджиране, моля, коригирайте на еднопосочен режим.
 4. Когато надвишите лимита, общото количество работеща и лимитирана задействана мрежова търговия е 10.

3. Механизъм за мрежова търговия

Жизнен цикъл на мрежова търговия:
 1. Задействане на мрежата (по избор)
 2. Първоначална структура
 3. Отворена позиция
 4. Актуализация на мрежата
 5. Спиране на мрежата (по избор)
 6. Отмяна
1. Задействане на мрежата (по избор)
Задайте параметър 10, 11
Потребителите могат да изберат незабавно да стартират поръчки с лимит на мрежата или да задействат, когато пазарната цена достигне определена стойност. Поръчките в мрежата ще се задействат, когато избраният тип цена на задействане (последна цена или маркирана цена) се покачи над или падне под въведената от вас цена на задействане.
2. Първоначална структура
Задайте параметър 1, 2, 3, 4, 6
Първоначалната структура е да се определи поредица от ценови нива, според най-новата пазарна цена (покупка, продажба, средна цена), поставяне на лимитирани поръчки за продажба на цена, по-висока от пазарната цена, и поръчка за лимитирана покупка на цена, по-ниска от пазарната цена и изчакване цената да се задейства.
Имайте предвид, че броят на лимитните поръчки е броят на мрежите +1 по време на първоначалното изграждане, тъй като не се задържат позиции. Една от тях (тази, която е близо до последната пазарна цена) е първоначалната поръчка за отваряне, която чака да бъде изпълнена;
3. Отворена позиция
Отварянето на позиция е да се изчака пазарът да се колебае до най-близката ценова точка и да се търгува след първоначалното изграждане. За този процес не се изисква специална операция.
4. Актуализация на мрежата
Актуализацията на мрежата означава, че всеки път, когато се докосне ценова точка, т.е. изпълнява се лимитирана поръчка, лимитираната поръчка на мрежата ще се актуализира навреме. Цената на последната изпълнена поръчка винаги ще бъде тази, която е оставена празна, след което поръчките за лимити за покупка или продажба се попълват отново според зададените параметри, като по този начин се поддържа броят на лимитните поръчки в мрежата, както е показано в следващия пример.
Първоначалната пазарна цена е 10010, а граничната цена на мрежата за всяка единица е:
ЦенаПосока
10200Продаване
10100Продаване
10000Купуване
9900Купуване
9800Купуване
Ако приемем, че цената пада до 10000 и поръчката за покупка е изпълнена, това е първоначалната отворена позиция и лимитираната поръчка на мрежата става:
ЦенаПосока
10200Продаване
10100Продаване
10000-
9900Купуване
9800Купуване
Цената се повишава до 10100 и поръчката за продажба се изпълнява, а мрежовите лимитирани поръчки се актуализират, както следва:
ЦенаПосока
10200Продаване
10100-
10000Купуване
9900Купуване
9800Купуване
Когато цената падне до 9900 и се изпълнят две поръчки за продажба, поръчките за мрежови лимити се актуализират, както следва:
ЦенаПосока
10200Продаване
10100Продаване
10000Продаване
9900-
9800Купуване
И така нататък.
5. Спиране на мрежата (по избор)
Задайте параметър 12
Потребителите могат да изберат ръчно да прекратят операцията на мрежата или да зададат задействане на спиране.
Задействане на спиране означава, че когато пазарната цена се повиши над горния лимит за спиране или падне под долния лимит за спиране, т.е. пазарът вече не следва колебаеща се тенденция, мрежата ще спре да работи.
6. Отмяна
Задайте параметър 13,14
Потребителите могат да изберат дали да отменят всички поръчки и да затворят всички позиции ръчно или автоматично след спиране на мрежата.
Когато анулирането на всички поръчки при спиране е разрешено, системата автоматично ще анулира всички неизпълнени поръчки за символа, когато мрежата бъде спряна; Когато затварянето на всички позиции при спиране е разрешено, системата автоматично ще затвори всички отворени позиции на пазарна цена за символа, когато мрежата бъде спряна
Имайте предвид, че по време на операцията на мрежата следните сценарии ще доведат до прекратяване на мрежата:
1. Ръчно прекратяване на мрежата
2. Недостатъчният маржин води до ликвидация на някои позиции или неспособност да се правят поръчки
3. Ръчна отмяна на някои или всички поръчки с лимит на мрежата
4. Ръчно затваряне на някои или всички позиции на мрежата
5. Когато договорът за доставка бъде доставен, продуктът вече не съществува и стратегията на мрежата автоматично ще бъде спряна. По време на процеса на доставка системата автоматично ще премахне потребителските лимитирани поръчки и ще извърши сетълмент на отворените позиции.
Системата ще подкани извършване на горепосочените действия, ако мрежата в момента работи, ще се покаже известие като това по-долу:

4. Параметри на мрежова търговия

1
 • Избор на символ
 • Избор на режим на кръстосан/изолиран маржин
 • Регулиране на ливъриджа
2
 • Долна цена т.е. долен лимит на мрежата
 • Горна цена т.е. горен лимит на мрежата
Задайте долната и горната цена на мрежата (не може да се променя след извършване на мрежовата поръчка). Ако се превиши най-високата или най-ниската мрежа, няма да се отварят повече позиции.
Например, ако текущата цена на BTCUSDT е 18000, потребителят преценява, че цената ще падне, когато достигне над 19000, в този случай горната цена може да бъде зададена на 19000. След като цената достигне 19000, мрежата вече няма да отваря позиции.
3
 • Режим: аритметичен / геометричен (не може да се променя след извършване на мрежовата поръчка).
1. Аритметичен: Всяка мрежа има еднаква разлика в цената.
Аритметичната мрежа разделя ценовия диапазон от долен лимит на мрежата до горен лимит на мрежата с еднаква разлика в цената.
Разликата в цената на всяка мрежа е:
разлика в цената = (горен лимит на мрежата - долен лимит на мрежата) / брой клетки в мрежата
След това конструира поредица от ценови интервали:
цена_1 = долен лимит на мрежата
цена_2 = долен лимит на мрежата + разлика в цената
цена_2 = долен лимит на мрежата + разлика в цената* 2
...
цена_n = долен лимит на мрежата + разлика в цената * (n-1)
При горен лимит на цена, n = брой клетки в мрежата
Пример: Долен лимит на мрежата при аритметичен режим = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (следващата цена е със 100 по-висока от предишната)
2. Геометричен: Всяка мрежа има равно съотношение на ценовата разлика.
Геометричната мрежа разделя ценовия диапазон от долен лимит на мрежата до горен лимит на мрежата с равно съотношение на цената.
Съотношението на цените на всяка мрежа е:
разлика в цената = (горен лимит на мрежата / долен лимит на мрежата)^ (1/брой клетки в мрежата)
Разликата в цената на всяка мрежа е:
процент на ценова разлика = ( (горен лимит на мрежата/ долен лимит на мрежата) ^ (1/брой клетки в мрежата) - 1) * 100%
След това конструира поредица от ценови интервали:
цена_1 = долен лимит на мрежата
цена_2 = долен лимит на мрежата * разлика в цената
цена_3 = долен лимит на мрежата * разлика в цената ^ 2
...
цена_n = долен лимит на мрежата * разлика в цената ^ (n-1)
При горен лимит на цена, n = брой клетки в мрежата
Пример: Процент разлика в цената при геометрична мрежа = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, ... (следващата цена е с 10% по-висока от предишната)
4
 • Брой клетки в мрежата, т.е. брой лимитирани поръчки (не могат да бъдат променяни след поставяне на мрежовата поръчка)
Минимумът е 2, а максимумът е 149
Забележка: Разликата в цената не може да бъде по-малка от размера на отметката, в противен случай се изисква коригиране на брой клетки в мрежата или горен/долен лимит на мрежата.
Как се изчислява?
1. Аритметична мрежа, ценова разлика = (горен лимит на мрежата - долен лимит на мрежата) / брой клетки в мрежата <размер на отметката
2. Геометрична мрежа, мин ценова разлика = долен лимит на мрежа * ценово съотношение <размер на отметката, ценово съотношение = (горен лимит на мрежа / долен лимит на мрежата) ^ (1 / брой клетки в мрежата)
5
 • Печалба/мрежа (вкл. такси)
Имайте предвид, че ако печалбата/мрежа е под комисионата на производителя, системата ще предупреди, че общата печалба на мрежата може да не покрива таксата за търговия.
Как се изчислява? (Печалбата/мрежа се изчислява и само за справка)
1. Аритметична мрежа
печалба за мрежа, долна=[1+ (горен лимит на мрежа - долен лимит на мрежа)/(брой клетки в мрежата* горен лимит на мрежа)]*(1-комисиона%)^2-1
печалба за мрежа, горна=[1+ (горен лимит на мрежа - долен лимит на мрежа)/(брой клетки в мрежата* долен лимит на мрежа)]*(1-комисиона%)^2-1
Например: Ценови интервал 1000-2000, брой клетки в мрежата 10, Комисиона 0,1%, тогава разликата в цената на всяка мрежа е: (2000-1000) / 10 = 100, печалба за мрежа, долна = ((2000 + 100) / 2000) × (1- 0,1%) × (1-0,1%) - 1 = 4,79% ; печалба за мрежа, горна = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9,78%
2. Геометрична мрежа:
печалба за геометрична мрежа =(горен лимит на мрежа/долен лимит на мрежа)^(1/брой клетки в мрежата)-1-2*такса за транзакция%
Например: Ценови интервал 1000-2000 , брой клетки в мрежата 10 , Комисиона 0,1% , тогава съотношението на цените на всяка мрежа е: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, Печалба/мрежа = 107,18% -1-2 × 0,1% = 6,98%
6
 • Първоначален маржин (не може да се променя след извършване на мрежовата поръчка)
Първоначален маржин = начална стойност/ливъридж
Потребителят може ръчно да въвежда или плъзга плъзгача (процентът на инвестируемата сума е до 100%, първоначален маржин = процент * баланс на маржина) и той трябва да бъде в интервала между минимален първоначален маржин и баланса на маржина.
минимален първоначален маржин= мин. количество*сума(цена)/(ливъридж*коеф. на корекция)
мин. количество: минимално количество за мрежата
коеф. на корекция: текущата стойност по подразбиране е 0,9, той ще бъде коригиран според пазарните условия
7
 • Общата инвестиция, т.е. първоначална стойност (не може да се променя след извършване на мрежовата поръчка)
Обща инвестиция = първоначален маржин * ливъридж
След като е зададен ливъридж, минималната първоначална стойност = сума (цена * мин. количество ; първоначална стойност = маржин * ливъридж
8
 • Количество/поръчка , т.е. количество за мрежата
количество за мрежата = коеф. на корекция * първоначален маржин*ливъридж / сума (цена)
9
 • Наличен баланс на маржин, т.е. баланс на маржин на фючърсна сметка USDⓈ-M
10
 • Тип задействане: Последна цена / Маркирана цена (по избор, може да бъде променена преди задействането на мрежата)
1. Тип задействане на мрежата: Когато последната избрана цена или пазарна цена достигне зададената цена за задействане, мрежата ще започне да работи.
2. Тип задействане на спиране: Когато последната цена или пазарната цена на избрания от вас символ достигне зададената горна или долна стоп цена, мрежата ще бъде спряна.
11
 • Цена на задействане (по избор, може да бъде променена преди задействането на мрежата)
Поръчките в мрежата ще се задействат, когато последната/маркираната цена се покачи над или падне под цената на задействане, която въведете.
12
 • Горен лимит на спиране/долен лимит на спиране, т.е. Най-висока цена за спиране на загуба/Най-ниска цена за спиране на загуба(по избор, може да бъде променена преди задействането на мрежата)
1. Горен лимит на спиране
Най-високата цена за спиране на загуба трябва да бъде по-висока от горната цена, последната цена и задействащата цена; когато последната пазарна цена достигне горен лимит за спиране, мрежата ще спре да работи.
2. Долен лимит за спиране
Най-ниската цена за спиране на загуба трябва да бъде по-ниска от по-ниска цена, последна цена и задействаща цена; когато последната пазарна цена достигне долен лимит за спиране, мрежата ще спре да работи.
13
 • Анулиране на всички поръчки при спиране (по избор, маркирано по подразбиране, може да бъде променено преди задействането на мрежата)
"Активиране на отмяната на всички поръчки при спиране" автоматично ще анулира всички неизпълнени поръчки за символа при спиране на мрежата; когато го деактивирате, можете да отмените всички ръчно след спиране на мрежата.
14
 • Затваряне на всички позиции при спиране (по избор, може да бъде променено преди задействането на мрежата)
"Активиране на отмяната на всички поръчки при спиране" автоматично ще затвори всички отворени позиции на пазарна цена за символа при спиране на мрежата; когато го деактивирате, можете да затворите всички позиции ръчно след спиране на мрежата.
*Горните предложения за настройка на параметри са само за справка. Търговията с фючърси носи значителен риск и възможност както за значителни печалби, така и за загуби. Предишните печалби не са показателни за бъдеща възвръщаемост. Всички ваши маржин баланси могат да бъдат ликвидирани в случай на екстремно движение на цената.

5. Как да проверите активна мрежа

ВремеВреме на създаване на мрежата
СимволЗа договори при мрежова търговия потребителите могат да щракнат върху ливъриджа, показан до символа, за да регулират ливъриджа на мрежата.
Първоначален маржинМаржин по време на създаването на мрежата
Обща печалбаОбща печалба = Мрежова печалба + Нереализиран PNL
Обща печалба %ROI = Обща печалба / първоначален маржин * 100%
Реализирана печалба
Реализирана печалба и загуба от мрежова търговия
Кумулативни печалби от всички изпълнени поръчки. За аритметичен тип мрежа, общи печалби = брой изпълнени поръчки * печалба/мрежа - обща комисиона
Нереализиран PNLНереализирана печалба и загуба при отворени поръчки, изчислени на базата на маркирана цена/последна цена и процент на възвръщаемост на собствения капитал
ПродължителностЗапочвайки от създаването на мрежата, когато времето за работа надвишава 1 ден, времето за работа се показва като 1д2ч9м; когато времето за работа надвишава 1 година, времето за работа се показва като 1г1д2ч9м, актуализира се всяка минута; ако времето за работа е по-малко от 1мин, то се показва като —
Ликв. ценаМоля, обърнете се към изчисляването на ликвидационната цена
Състояние на мрежата
 • Нова: Когато мрежата е създадена, но не е задействана
 • Работеща: След задействане на мрежата
 • Регулиране на маржина
Регулирането на маржина е налице само когато е в режим на изолиран маржин.
 • Прекратяване
Щракнете върху „Прекратяване“, за да спрете работата на мрежата. Потребителите могат да изберат дали да отменят всички неизпълнени поръчки и да затворят всички позиции ръчно или автоматично след спиране на мрежата.
Когато анулирането на всички поръчки при спиране е разрешено, системата автоматично ще анулира всички неизпълнени поръчки за символа, когато мрежата бъде спряна; Когато затварянето на всички позиции при спиране е разрешено, системата автоматично ще затвори всички отворени позиции на пазарна цена за символа, когато мрежата бъде спряна
 • Проверка на подробностите за мрежата
Как се изчислява текущият маржин?
условна стойност на позицията=последна маркирана цена * абс.(размер)
текуща условна= макс.(абс.(условна стойност на позицията + условна стойност на отворен залог), абс.(условна стойност на позицията - условно запитване за отворена поръчка))
условно запитване за отворена поръчка=условно запитване
условна стойност на отворен залог=условен залог
 • Кръстосан маржин:
Текущ маржин = настоящ условен / текущ ливъридж
 • Изолиран маржин:
Текущ маржин = (настояща условна позиция-условна стойност на позицията) / ливъридж + изолиран баланс на портфейла
 • Активна поръчка
Активната поръчка показва всички отворени поръчки (включително частично попълнени)
Купуване по книга с поръчки: сортирайте по лимитна цена на поръчката от висока към ниска, отгоре надолу
Продаване по книга с поръчки: сортирайте по лимитна цена на поръчката от ниска към висока, отгоре надолу
 • Изпълнени поръчки
Обобщение на всички изпълнени поръчки. Всяка транзакция се състои от двойка съответни поръчки за покупка и продажба, типът на транзакцията е FILO (First In Last Out). Печалбите могат да бъдат изчислени въз основа на всяка двойка съчетани поръчки за покупка и продажба, а останалата поръчка, която очаква да бъде съчетана, ще има печалби, показани като --。
Комисионата за BNB се преобразува в маржин активи по обменния курс в реално време към момента на транзакцията.

6. Как да проверите хронологията

Щракнете върху раздела „Хронология“, за да проверите хронологията на транзакциите на мрежата и да видите подробности за мрежата и изпълнени поръчки.
Състояние на мрежата
 • Отменена: Състояние след ръчно прекратяване на мрежата
 • Изтекла: Принудително прекратяване поради анулиране на поръчка, ликвидация и др.
Свързани статии
Как да използвате функцията за защита на цената?