Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Финанси
Binance Card

Кешбек с карта Binance

Binance
2021-02-09 10:26
1. Как работи кешбекът на карта Binance?
Картата Binance предлага кешбек за всяка покупка, която правите с картата*. Процентът на кешбек зависи от нивото на вашата карта, въз основа на размера на притежанията на BNB във вашите портфейли на Binance. Кешбекът се изчислява ежедневно за всяка уредена** покупка от предишната дата. Binance ще продължи да добавя нови предимства и ползи към тази програма.
В случай на възстановяване на средства, Binance има право да приспадне кешбека. Приспаднатата сума на BNB се изчислява като първоначална сума в евро на кешбека към датата на сетълмента и се преобразува в сумата на BNB към датата на приспадането. С други думи, приспаднатата сума винаги има същата стойност в евро, както е била предоставена първоначално, но може да има различна стойност в BNB поради различните обменни курсове на евро към BNB към датата на сетълмента и датата на приспадане.
*Кешбекът се изплаща ежедневно в BNB към вашия портфейл за разплащане. Програмата за връщане на пари в брой на карта Binance се прилага само за допустими покупки, направени с вашата карта Binance. Списъкът на квалифицирани търговци и условия е подложен на промяна по собствена преценка на Binance.
Binance има право на окончателно тълкуване на това дали трансакцията е предмет на наградата (известна още като кешбек Binance). Препоръчваме ви да използвате вашата карта Binance директно за плащания, вместо да използвате външни електронни портфейли. Правейки това, можете да увеличите шансовете си да получите BNB кешбек за вашите покупки.
**„Уредена“ покупка или трансакция означава, че средствата от тази покупка са постъпили по банковата сметка на продавача, напр. вашия хранителен магазин. Процесът на сетълмент се извършва от платежната мрежа и може да отнеме до 30 дни.
2. Какви са нивата на картите?
Binance Card има 7 нива на карти. Всяко ниво има процентно възнаграждение, както е показано в таблицата по-долу.
Ниво на карта
Среден месечен баланс на BNB*
BNB награди за вашите покупки
1
0
0,1%
2
1
2%
3
10
3%
4
40
4%
5
100
5%
6
250
6%
7
600
8%
Можете да проверите нивото на картата си в таблото за управление [Карта] в раздела „Информация за карта“ или в хронологията на трансакциите.
* Среден месечен баланс означава средното притежание на BNB във вашите портфейли на Binance за период от последните 29 дни преди вчерашния ден. Сумата на BNB в колоната е минималната сума за класиране до уважаваното ниво на кешбек. Например, ако месечният ви баланс на BNB е 5 BNB, което е между 1 BNB за 2-ро ниво и 10 BNB за 3-то ниво, вие сте разпределени на ниво 2 за картата и получавате 2% кешбек за покупките си.
3. Къде мога да видя спечеления кешбек Binance?
Може да видите наградите в кешбек в [История на трансакциите] заедно с оригиналните покупки. Кешбекът се изчислява и прехвърля в  портфейла ви за разплащания след приключването на покупката (обикновено се случва няколко дни след покупката).
Имайте предвид, че от изчислението на програмата BNB награди са изключени следните видове трансакции: трансакции с цифрови портфейли, услуги за цифрово банкиране, борса за криптовалута, продукти със съхранена стойност и услуги за парични преводи. Списъкът на квалифицирани търговци подлежи на промяна от Binance и по собствена преценка на партньорите.
4. Какво представляват печалби на кешбек за целия жизнен цикъл?
Печалбите на кешбек за целия жизнен цикъл са награди с кешбек, получени в   портфейла ви за разплащания в началото на програмите за кешбек.
5. Има ли месечен лимит за кешбек Binance?
Общата максимална месечна сума за кешбек наградите е ограничена до еквивалента на 1800 EUR.
В случай че кешбекът, получен за текущия месец, надвиши прага, ще бъдете възнаградени само с частичен кешбек в рамките на лимита от 1800 евро. Всички други покупки, които правите в рамките на месеца, няма да бъдат възнаградени с кешбек. 
Кешбекът се изчислява от 1-во число на месеца в 00:00:00 UTC. Лимитът за кешбек ще бъде нулиран всеки месец и ще можете отново да получавате награди за кешбек изцяло според нивото на вашата карта. 
Свързани статии
Поръчайте и активирайте вашата карта Binance