Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Фючърси COIN-M

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори
Стратегическо търгуване
Фючърси USDⓈ-M
Фючърси COIN-M
Ръководство за фючърси
Режим на хеджиране
Видове поръчки
Програми, свързани с Binance Futures
индекс
Правила за търгуване
Опции
Токени с ливъридж
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT

Ливъридж и маржин във фючърсни договори с криптовалутен маржин

2021-06-24 10:46

Важна забележка:

От 27 юли 2021 г. Binance Futures ще наложи лимити за ливъридж за потребители с регистрирани фючърсни сметки под 60 дни. Прилагат се следните лимити на ливъридж:
От датата на влизане в сила новите потребители с регистрирани фючърсни сметки под 60 дни няма да имат право да отварят позиции с ливъридж над 20x.
Новите лимити за ливъридж ще се прилагат и за съществуващи потребители с регистрирани фючърсни сметки под 60 дни:
  • Потребителите с отворени позиции под 20x ливъридж няма да имат право да коригират своите отворени позиции над 20x ливъридж.
  • Потребителите с отворени позиции над 20x ливъридж могат да изберат да запазят ливъриджа си за позиции, но няма да им бъде позволено да увеличават допълнително ливъриджа си за позиции. Ще им бъде разрешено само да намалят отворените си позиции до 20x и по-малко.
За нови потребители без отворени позиции, всички нови позиции не трябва да надвишават 20x ливъридж.
Лимитите за ливъридж за нови потребители постепенно ще се увеличават само след 60 дни от регистрацията.

Коефициент на първоначален маржин

Максималният наличен за потребители размер на ливъридж зависи от условната стойност на тяхната позиция. Като цяло колкото по-голяма е позицията, толкова по-нисък е допустимият ливъридж. Следователно първоначалните депозити с маржин се изчисляват с помощта на ливъриджа, избран от търговеца.
Моля, имайте предвид, че в режим на кръстосан маржин, маржинът може да бъде споделен само между същия тип актив. Например, всички BTC в портфейла Фючърси COIN-M могат да се използват за всички базирани на BTC договори (включително безсрочни и доставка) в режим на кръстосан маржин.
Коефициент на първоначален маржин = 1 / ливъридж 

Безсрочни договори BTCUSD

Ливъридж
Коефициент на първоначален маржин
BTCUSD
Позиция
(Условна стойност в BTC)
125x
0,80%
Макс. позиция 5
100x
1,00%
Макс. позиция 10
50x
2,00%
Макс. позиция 20
20x
5,00%
Макс. позиция 50
10x
10,00%
Макс. позиция 100
5x
20,00%
Макс. позиция 200
4x
25,00%
Макс. позиция 400
3x
33,33%
Макс. позиция 1000
2x
50,00%
Макс. позиция 1500 
1x
100,00%
Над 1500

Тримесечни договори 0924 & 1231 за BTCUSD

Ливъридж
Коефициент на първоначален маржин
BTCUSD
Позиция
(Условна стойност в BTC)
50x
2,00%
Макс. позиция 10
20x
5,00%
Макс. позиция 50
10x
10,00%
Макс. позиция 100
5x
20,00%
Макс. позиция 200
4x
25,00%
Макс. позиция 400
3x
33,33%
Макс. Позиция 800
2x
50,00%
Макс. позиция 1500
1x
100,00%
Над 5000

Безсрочни договори за ETHUSD

Ливъридж
Коефициент на първоначален маржин
ETHUSD
Позиция
(Условна стойност в ETH)
100x
1,00%
Макс. позиция 15
75x
1,33%
Макс. позиция 100
50x
2,00%
Макс. позиция 250
20x
5,00%
Макс. позиция 500
10x
10,00%
Макс. позиция 1000
5x
20,00%
Макс. позиция 1500
4x
25,00%
Макс. позиция 2000
3x
33,33%
Макс. позиция 5000
2x
50,00%
Макс. позиция 7500
1x
100,00%
Над 7500

Тримесечни договори 0924 & 1231 за ETHUSD

Ливъридж
Коефициент на първоначален маржин
ETHUSD
Позиция
(Условна стойност в BTC)
50x
2,00%
Макс. позиция 100
20x
5,00%
Макс. позиция 500
10x
10,00%
Макс. позиция 1000
5x
20,00%
Макс. позиция 2000
4x
25,00%
Макс. позиция 3000
3x
33,33%
Макс. позиция 5000
2x
50,00%
Макс. позиция 10 000
1x
100,00%
Над 50 000
Ливъридж
Първоначален маржин
Безсрочни за EGLDUSD
Позиция
(Условна стойност в EGLD)
Безсрочни за FILUSD
Позиция
(Условна стойност във FIL)
11x-20x
5,00%
Макс. позиция 500
Макс. позиция 5000
7-10x
10,00%
Макс. позиция 1000
Макс. позиция 15 000
6x
16,67%
Макс. позиция 2000
Макс. позиция 20 000
5x
20,00%
Макс. позиция 4000
Макс. позиция 30 000
4x
25,00%
Макс. позиция 8000
Макс. позиция 50 000
3x
33,33%
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 75 000
1-2x
50,00%
Позиция > 10 000
Позиция > 75 000
ЛивъриджПървоначален маржин
Безсрочни за ETCUSD
Позиция
(Условна стойност в ETC)
Безсрочни за TRXUSD
Позиция
(Условна стойност в TRX)
Безсрочни за EOSUSD
Позиция
(Условна стойност в EOS)
Безсрочни за BNBUSD
Позиция
(Условна стойност в BNB)
Безсрочни за XRPUSD, тримесечни 0924 & 1231 за XRPUSD
Позиция
(Условна стойност в XRP)
Безсрочни за LINKUSD, тримесечни 0924 & 1231 за LINKUSD
Позиция
(Условна стойност в LINK)
Безсрочни за BCHUSD, тримесечни 0924 & 1231 за BCHUSD
Позиция
(Условна стойност в BCH)
11x-20x5,00%
Макс. позиция 25 000
Макс. позиция 5 000 000
Макс. позиция 30 000
Макс. позиция 2000
Макс. позиция 500 000
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 500
8x-10x10,00%
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 10 000 000
Макс. позиция 150 000
Макс. позиция 4000
Макс. позиция 1 000 000
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 1500
7x14,29%
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 20 000 000
Макс. позиция 300 000
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 1 500 000
Макс. позиция 40 000
Макс. позиция 2000
6x16,67%
Макс. позиция 250 000
Макс. позиция 50 000 000
Макс. позиция 450 000
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 2 000 000
Макс. позиция 60 000
Макс. позиция 3000
5x20,00%
Макс. позиция 500 000
Макс. позиция 100 000 000
Макс. позиция 600 000
Макс. позиция 40 000
Макс. позиция 3 000 000
Макс. позиция 80 000
Макс. позиция 5000
4x25,00%
Макс. позиция 750 000
Макс. позиция 200 000 000
Макс. позиция 750 000
Макс. позиция 60 000
Макс. позиция 5 000 000
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 7500
3x33,33%
Макс. позиция 1 000 000
Макс. позиция 300 000 000
Макс. позиция 1 500 000
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 10 000 000
Макс. позиция 150 000
Макс. позиция 10 000
1-2x50,00%
Над 1 000 000
Над 300 000 000
Над 1 500 000
Над 100 000
Над 10 000 000
Над 150 000
Над 10 000
ЛивъриджПървоначален маржин
Тримесечни договори 0924 & 1231 за BNBUSD
Позиция
(Условна стойност в BNB)
Безсрочни за LTCUSD, тримесечни 0924 & 1231 за LTCUSD
Позиция
(Условна стойност в LTC)
Безсрочни за ADAUSD, тримесечни 0924 & 1231 за ADAUSD
Позиция
(Условна стойност в ADA)
Безсрочни за DOTUSD, тримесечни 0924 & 1231 за DOTUSD
Позиция
(Условна стойност в DOT)
11x-20x5,00%
Макс. позиция 1000
Макс. позиция 2500
Макс. позиция 250 000
Макс. позиция 25 000
8x-10x10,00%
Макс. позиция 2000
Макс. позиция 5000
Макс. позиция 500 000
Макс. позиция 50 000
7x14,29%
Макс. позиция 5000
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 1 000 000
Макс. позиция 70 000
6x16,67%
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 25 000
Макс. позиция 2 000 000
Макс. позиция 80 000
5x20,00%
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 4 000 000
Макс. позиция 100 000
4x25,00%
Макс. позиция 30 000
Макс. позиция 75 000
Макс. позиция 7 000 000
Макс. позиция 150 000
3x33,33%
Макс. позиция 40 000
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 10 000 000
Макс. позиция 250 000
2x50,00%
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 125 000
Макс. позиция 15 000 000
Макс. позиция 500 000
1x100,00%
Над 50 000
Над 125 000
Над 15 000 000
Над 500 000

Фючърсни договори 25x COIN-M

Ливъридж
Коефициент на първоначален маржин
DOGEUSD
Позиция
(Условна стойност в DOGE)
25x
4,0%
Макс. позиция 500 000
20x
5,0%
2 500 000
10x
10,0%
5 000 000
5x
20,0%
10 000 000
4x
25,0%
20 000 000
2x
50,0%
50 000 000
1x
100,0%
Над 50 000 000
Фючърсни договори 25x COIN-M: DOGEUSD

Фючърсни договори 20x COIN-M

Ливъридж
Коефициент на първоначален маржин
UNIUSD
Позиция
(Условна стойност в UNI)
THETAUSD
Позиция
(Условна стойност в THETA)
XLMUSD
Позиция
(Условна стойност в XLM)
20x
5,0%
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 200 000
10x
10,0%
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 400 000
5x
20,0%
Макс. позиция 30 000
Макс. позиция 30 000
Макс. позиция 600 000
4x
25,0%
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 1 000 000
3x
33,33%
Макс. позиция 80 000
Макс. позиция 80 000
Макс. позиция 1 500 000
2x
50,0%
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 2 000 000
1x
100,0%
Над 100 000
Над 100 000
Над 2 000 000
Фючърсни договори 20x COIN-M: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
Моля, обърнете внимание, че търговецът първо ще избере своя ливъридж (и ще изпълни изискването за първоначален маржин), преди да отвори своите позиции. Ако търговецът не избере ливъриджа, той ще бъде зададен на 20x по подразбиране. Колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-малък е условният размер, до който търговецът има достъп. Колкото по-нисък е ливъриджът, толкова по-висок е условният размер, който търговецът може да отвори.
Системата ще покаже максимално допустимия размер на позицията за различни нива на ливъридж, както е показано по-долу.

Коефициент на маржин за поддръжка

Изчислението на маржина за поддръжка се извършва чрез настройката на „Данъчни скоби“. Това означава, че маржинът за поддръжка винаги се изчислява по един и същи начин, независимо от това какъв ливъридж сте избрали. Преминаването от едно ниво на друго няма да доведе до промяна на ливъриджа на предишното ниво. Както беше отбелязано по-рано, препоръчително е търговецът да ликвидира позициите, преди обезпечението да падне под маржина за поддръжка, за да избегне автоматична ликвидация.

Безсрочни за BTCUSD

Ниво
Поддръжка
Коефициент на маржин
Позиция
(Условна стойност в BTC)
1
0,40%
Макс. позиция 5 
2
0,50%
Макс. позиция 10
3
1,00%
Макс. позиция 20
4
2,50%
Макс. позиция 50
5
5,00%
Макс. позиция 100
6
10,00%
Макс. позиция 200
7
12,50%
Макс. позиция 400
8
15,00%
Макс. позиция 1000
9
25,00%
Макс. позиция  1500
10
50,00%
Над 1500

Тримесечни договори 0924 & 1231 за BTCUSD

Ниво
Поддръжка
Коефициент на маржин
Позиция
(Условна стойност в BTC)
1
1,00%
Макс. позиция 10
2
2,50%
Макс. позиция 50
3
5,00%
Макс. позиция 100
4
10,00%
Макс. позиция 200
5
12,50%
Макс. позиция 400
6
15,00%
Макс. Позиция 800
7
25,00%
Макс. позиция 1500
8
50,00%
Над 5000

Безсрочни за ETHUSD

Ниво
Поддръжка
Коефициент на маржин
Позиция
(Условна стойност в ETH)
1
0,50%
Макс. позиция 15
2
0,65%
Макс. позиция 100
3
1,00%
Макс. позиция 250
4
2,50%
Макс. позиция 500
5
5,00%
Макс. позиция 1000
6
10,00%
Макс. позиция 1500
7
12,50%
Макс. позиция 2000
8
15,00%
Макс. позиция 5000
9
25,00%
Макс. позиция 7500
10
50,00%
Над 7500

Тримесечни договори 0924 & 1231 за ETHUSD

Ниво
Поддръжка
Коефициент на маржин
Позиция
(Условна стойност в ETH)
1
1,00%
Макс. позиция 100
2
2,50%
Макс. позиция 500
3
5,00%
Макс. позиция 1000
4
10,00%
Макс. позиция 2000
5
12,50%
Макс. позиция 3000
6
15,00%
Макс. позиция 5000
7
25,00%
Макс. позиция 10 000
8
50,00%
Над 50 000
ЛивъриджКоефициент на маржин за поддръжка
Безсрочни за ETCUSD
Позиция
(Условна стойност в ETC)
Безсрочни за TRXUSD
Позиция
(Условна стойност в TRX)
Безсрочни за EOSUSD
Позиция
(Условна стойност в EOS)
Безсрочни за BNBUSD
Позиция
(Условна стойност в BNB)
Безсрочни за XRPUSD, тримесечни 0924 & 1231 за XRPUSD
Позиция
(Условна стойност в XRP)
Безсрочни за LINKUSD, тримесечни 0924 & 1231 за LINKUSD
Позиция
(Условна стойност в LINK)
Безсрочни за BCHUSD, тримесечни 0924 & 1231 за BCHUSD
Позиция
(Условна стойност в BCH)
11x-20x2,50%
Макс. позиция 25 000
Макс. позиция 5 000 000
Макс. позиция 30 000
Макс. позиция 2000
Макс. позиция 500 000
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 500
8x-10x5,00%
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 10 000 000
Макс. позиция 150 000
Макс. позиция 4000
Макс. позиция 1 000 000
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 1500
7x5,00%
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 20 000 000
Макс. позиция 300 000
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 1 500 000
Макс. позиция 40 000
Макс. позиция 2000
6x5,00%
Макс. позиция 250 000
Макс. позиция 50 000 000
Макс. позиция 450 000
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 2 000 000
Макс. позиция 60 000
Макс. позиция 3000
5x10,00%
Макс. позиция 500 000
Макс. позиция 100 000 000
Макс. позиция 600 000
Макс. позиция 40 000
Макс. позиция 3 000 000
Макс. позиция 80 000
Макс. позиция 5000
4x12,50%
Макс. позиция 750 000
Макс. позиция 200 000 000
Макс. позиция 750 000
Макс. позиция 60 000
Макс. позиция 5 000 000
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 7500
3x15,00%
Макс. позиция 1 000 000
Макс. позиция 300 000 000
Макс. позиция 1 500 000
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 10 000 000
Макс. позиция 150 000
Макс. позиция 10 000
1-2x25,00%
Над 1 000 000
Над 300 000 000
Над 1 500 000
Над 100 000
Над 10 000 000
Над 150 000
Над 10 000
ЛивъриджКоефициент на маржин за поддръжка
Тримесечни договори 0924 & 1231 за BNBUSD
Позиция
(Условна стойност в BNB)
Безсрочни за LTCUSD, тримесечни 0924 & 1231 за LTCUSD
Позиция
(Условна стойност в LTC)
Безсрочни за ADAUSD, тримесечни 0924 & 1231 за ADAUSD
Позиция
(Условна стойност в ADA)
Безсрочни за DOTUSD, тримесечни 0924 & 1231 за DOTUSD
Позиция
(Условна стойност в DOT)
11x-20x2,50%
Макс. позиция 1000
Макс. позиция 2500
Макс. позиция 250 000
Макс. позиция 25 000
8x-10x5,00%
Макс. позиция 2000
Макс. позиция 5000
Макс. позиция 500 000
Макс. позиция 50 000
7x5,00%
Макс. позиция 5000
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 1 000 000
Макс. позиция 70 000
6x5,00%
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 25 000
Макс. позиция 2 000 000
Макс. позиция 80 000
5x10,00%
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 4 000 000
Макс. позиция 100 000
4x12,50%
Макс. позиция 30 000
Макс. позиция 75 000
Макс. позиция 7 000 000
Макс. позиция 150 000
3x15,00%
Макс. позиция 40 000
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 10 000 000
Макс. позиция 250 000
2x25,00%
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 125 000
Макс. позиция 15 000 000
Макс. позиция 500 000
1x50,00%
Над 50 000
Над 125 000
Над 15 000 000
Над 500 000

Фючърсни договори 25x COIN-M

Ниво
Коефициент на маржин за поддръжка
DOGEUSD
Позиция
(Условна стойност в DOGE)
1
1,20%
Макс. позиция 500 000
2
2,50%
Макс. позиция 2 500 000
3
5,00%
Макс. позиция 5 000 000
4
10,00%
Макс. позиция 10 000 000
5
12,50%
Макс. позиция 20 000 000
6
25,0%
Макс. позиция 50 000 000
7
50,0%
Над 50 000 000
Фючърсни договори 25x COIN-M: DOGEUSD

Фючърсни договори 20x COIN-M

Ниво
Коефициент на маржин за поддръжка
UNIUSD
Позиция
(Условна стойност в UNI)
THETAUSD
Позиция
(Условна стойност в THETA)
XLMUSD
Позиция
(Условна стойност в XLM)
1
2,50%
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 10 000
Макс. позиция 200 000
2
5,00%
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 20 000
Макс. позиция 400 000
3
10,00%
Макс. позиция 30 000
Макс. позиция 30 000
Макс. позиция 600 000
4
12,50%
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 50 000
Макс. позиция 1 000 000
5
15,00%
Макс. позиция 80 000
Макс. позиция 80 000
Макс. позиция 1 500 000
6
25,00%
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 100 000
Макс. позиция 2 000 000
7
50,00%
Над 100 000
Над 100 000
Над 2 000 000
Фючърсни договори 20x COIN-M: UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD

Разходи, необходими за отваряне на позиция

Търговците трябва да се уверят, че разполагат с минималната необходима сума от средства в техния портфейл, преди да отворят позиция. Необходимите разходи за отваряне на позиция включва първоначален маржин и отворена загуба (ако има). Отворена загуба възниква, когато цената на поръчката е неблагоприятна за търговците т.е. маркираната цена е по-ниска от цената на поръчката за дълга поръчка. Binance включва отворена загуба като един от разходите, необходими за отваряне на позиция, за да се избегне принудителна ликвидация, когато търговците направят поръчка. Ако отворената загуба не се брои, има голяма вероятност позицията на потребителите да бъде незабавно ликвидирана, след като направят подобна поръчка.
Цена = първоначален маржин + отворена загуба (ако има такава)

Стъпка 1: Изчисляване на първоначален маржин

Първоначален маржин
= Условна стойност / ниво на ливъридж
= [ (10*100 USD) / 9800 USD ] / 20
= 0,0051 BTC

Стъпка 2: Изчисляване на отворена загуба

Отворена загуба = брой договори x множител на договори x абсолютна стойност {min[0, посока на поръчка x (1 / цена на поръчка - 1 /маркирана цена)]}
*посока на поръчка: 1 за дълга поръчка;-1 за къса поръчка
Отворена загуба на дълга поръчка
= 10 x 100 USD x абсолютна стойност {min[0, 1 x (1 / 9800 USD - 1 / 9602,6 USD)]}
= 0,002097646 BTC
Отворена загуба на къса поръчка
= 10 x 100 USD x абсолютна стойност {min[0, 1 x (1 / 9800 USD - 1 / 9602,6 USD)]}
= 0

Стъпка 3: Изчисляване на разходите, необходими за откриване на позиция

Тъй като дългата поръчка има отворена загуба, необходимите разходи за отваряне на дълга позиция е по-висока, тъй като трябва да вземем предвид отворената загуба, вместо първоначалния маржин.
Разход, необходим за отваряне на дълга позиция
= 0,0051 BTC + 0,002096562 BTC
= 0,0072 BTC (разлика поради закръгляне)
Късата поръчка няма отворена загуба, следователно необходимият разход за отваряне на къса позиция е равна на първоначалния маржин.
Разходи, необходими за отваряне на къса позиция
= 0,0051 BTC + 0 = 0,0051 BTC
*Отказ от отговорност: Числата в тази статия подлежат на промяна без предизвестие. Моля, направете справка с английската версия за най-актуализираните числа.