Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори
Програми, свързани с Binance Futures

Програма Binance Futures Market Maker

Binance
2021-10-20 01:14
За да подобри допълнително ликвидността на фючърсите на Binance и да осигури по-добро търговско изживяване за всички потребители, Binance стартира програмата Binance Futures Market Maker. Отговарящите на условията маркет мейкъри вече могат да получават по-високи отстъпки от такси за мейкър за избрани търговски двойки.
Ако вашите 30-дневни обеми на търговия надвишават 1000 BTC на спот борсата на Binance или 3 000 BTC на борсата за фючърси на Binance и имате качествени стратегии за маркет мейкър, бихме искали да ви поканим да се присъедините към Програмата. Ще разгледаме вашата кандидатура и ако можете да предоставите валидно доказателство за подобни обеми на търговия на други борси.
Ползи
 • По-високи отстъпки от таксите за мейкъри от обичайната структура на таксите за избрани двойки за маркет мейкъри
 • По-високи лимити на API
 • Услуги за свързване с ниска латентност
Седмичен преглед на ефективността на маркет мейкинга
 • Програмата Binance Futures Market Maker обхваща както фючърсни двойки с маржин USDⓈ, така и с криптовалутен маржин в списъка за маркет мейкинг.
 • Отговарящите на условията маркет мейкъри ще могат да получават по-високи отстъпки за такси за мейкър, които ще се актуализират редовно, за да отразяват ефективността на маркет мейкърите.
 • Ние ще предоставяме ежедневни и седмични отчети с подробности за вашите резултати, за да ви помогнем да анализирате ефективността си.
При изчисляването на седмичния преглед на ефективността ще се вземат предвид следните фактори:
 • Обеми на мейкъра
 • Спред „купува-продава“
 • Общ размер на поръчката
 • Продължителност на поръчката
 • Време за маркет мейкинг
За повече информация и как да кандидатствате, моля, изпратете имейл на mmprogram@binance.com и предоставете валидно доказателство за обеми за маркет мейкинг (например вашата сметка в Binance, която показва, че обемът на търговията ви отговаря на изискванията на програмата, или екранни снимки на вашите обеми на друга борса) или говорете с вашия мениджър за ключови акаунти.
Свързани статии
Какво представлява брокерската програма на Binance