Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Фючърси USDⓈ-M

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори
Стратегическо търгуване
Фючърси USDⓈ-M
Фючърси COIN-M
Ръководство за фючърси
Режим на хеджиране
Видове поръчки
Програми, свързани с Binance Futures
индекс
Правила за търгуване
Опции
Токени с ливъридж
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT

Как да се изчисли ликвидационната цена на фючърсни договори USDⓈ-M

2021-07-15 07:40
По-долу е формулата на ликвидационната цена за фючърсни договори USDⓈ-M в режим на кръстосан маржин:
където
WB
Баланс на портфейл
TMM1
Поддръжка на маржин на всички други договори, с изключение на договор 1
Ако това е режим на изолиран маржин, тогава TMM = 0, UPNL = 0
UPNL1
Нереализиран PNL на всички други договори, с изключение на договор 1
Ако това е режим на изолиран маржин, тогава UPNL = 0
cumB
Поддържаща сума на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим)
cumL
Поддържаща сума на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране)
cumS
Поддържаща сума на КЪСА позиция (режим на хеджиране)
Side1BOTH
Посока на ДВЕТЕ позиции, 1 като дълга позиция, -1 като къса позиция
Position1BOTH
Абсолютна стойност на размера на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим)
EP1BOTH
Входна цена на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим)
Position1LONG
Абсолютна стойност на размера на ДЪЛГА позиция (еднопосочен режим)
EP1LONG
Входна цена на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране)
Position1SHORT
Абсолютна стойност на размера на КЪСА позиция (режим на хеджиране)
EP1SHORT
Входна цена на КЪСА позиция (режим на хеджиране)
MMR B
Коефициент на маржин за поддръжка на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим)
MMR L
Коефициент на маржин за поддръжка на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране)
MMR S
Коефициент на маржин за поддръжка на КЪСА позиция (режим на хеджиране)
Бележки:
  • В режим на кръстосан маржин WB е Баланс на кръстосан портфейл
  • В режим на изолиран маржин, WB е isolatedWalletBalance на изолираната позиция, TMM = 0, UPNL = 0, заменете количеството на позицията, MMR, комбинирано във формулата за изчисление.
  • В режима на кръстосания маржин една и съща отметка/символ, както дълга, така и къса позиция споделят една и съща цена на ликвидация, освен в изолиран режим. При изолиран режим всяка изолирана позиция ще има различни ликвидационни цени в зависимост от маржа, разпределен към позициите.
  • Ако ликвидационната цена е по-малка от 0, дисплеят на потребителския интерфейс ще бъде „--“

Коефициент на маржин за поддръжка

Можете да намерите „Коефициент на маржин за поддръжка“ от таблицата по-долу със стойността на позицията в USDT.
Например, ако размерът на позицията на договор с BTCUSDT с маржин за USDT е 264 000 USDT, тогава коефициент на маржина за поддръжка ще бъде 1% (или 0,01).
Бележка:
Ако вашата позиция (изчислена по ликвидационната цена) и текущата позиция (изчислена по цената за отваряне) са на различни нива, тогава трябва да замените (т.е. да изчислите по ликвидационната цена) коефициента на маржина за поддръжка и размера на маржина за поддръжка на ниво на позиция, за да се преизчисли ликвидационната цена.

Сума за поддръжка

Можете да намерите „Сума за поддръжка“ от таблицата по-долу със стойността на позицията в USDT. Например, ако размерът на позицията на договор с BTC / USDT с марж за USDT е 500 000 USDT, тогава сумата за поддръжка ще бъде 1300 USDT.

Формула за сумата за поддръжка

= [Минимално ниво на позиция на ниво n * разлика между коефициент на маржин за поддръжка на ниво n и коефициент на маржин за поддръжка на ниво n-1)] + Сума за поддръжка на ниво n-1
Например сумата за поддръжка на ниво 3
= 250 000 * (1% - 0,5%) + 50 USDT
= 1 300 USDT

Безсрочен договор с маржин за 125x USDT (BTCUSDT)

Ниво
Позиция
(Условна стойност в USDT)
Поддръжка
Коефициент на маржин
Поддръжка
Сума (USDT)
1
Първите 50 000
0,4%
0
2
50 000 - 250 000
0,5%
50
3
250 000 - 1 000 000
1,0%
1 300
4
1 000 000 - 5 000 000
2,5%
16 300
5
5 000 000 - 20 000 000
5,0%
141 300
6
20 000 000 - 50 000 000
10,0%
1 141 300
7
50 000 000 - 100 000 000
12,5%
2 391 300
8
100 000 000 - 200 000 000
15,0%
4 891 300
9
Повече от 200 000 000
25,0%
24 891 300

Безсрочен договор с маржин за 100x USDT (ETHUSDT)

Ниво
Позиция
(Условна стойност в USDT)
Поддръжка
Коефициент на маржин
Поддръжка
Сума (USDT)
1
Първите 10 000
0,5%
0
2
10 000 - 100 000
0,65%
15
3
100 000 - 500 000
1,0%
365
4
500 000 - 1 000 000
2,0%
5365
5
1 000 000 - 2 000 000
5,0%
35 365
6
2 000 000 - 5 000 000
10,0%
135 365
7
5 000 000 - 10 000 000
12,5%
260 365
8
10 000 000 - 20 000 000
15,0%
510 365
9
Повече от 20 000 000
25,0%
2 510 365

Безсрочен договор с маржин за 75x USDT

Ниво
Позиция
(Условна стойност в USDT)
Коефициент на маржин за поддръжка
Поддръжка
Сума (USDT)
1
Първите 10 000
0,65%
0
2
10 000 - 50 000
1,00%
35
3
50 000 - 250 000
2,00%
535
4
250 000 - 1 000 000
5,00%
8035
5
1 000 000 - 2 000 000
10,00%
58 035
6
2 000 000 - 5 000 000
12,50%
108 035
7
5 000 000 - 10 000 000
15,00%
233 035
8
Повече от 10 000 000
25,00%
1 233 035
Безсрочен договор с маржин за 75x USDT:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

Безсрочен договор с маржин за 50x USDT

Ниво
Позиция
(Условна стойност в USDT)
Поддръжка
Коефициент на маржин
Поддръжка
Сума (USDT)
1
Първите 5000
1,0%
0
2
5000 - 25 000
2,5%
75
3
25 000 - 100 000
5,0%
700
4
100 000 - 250 000
10,0%
5 700
5
250 000 - 1 000 000
12,5%
11 950
6
Повече от 1 000 000
50,0%
386 950

Пример: Изчисляване на ликвидационната цена в режим на еднопосочен и кръстосан маржин

(WB) Баланс на портфейла = 1 535 443,01
Позиции
Размер
Входна цена
Цена на маркиране
Ликвидационна цена
PNL
ETHUSDT безсрочен
3 683 979 ETH
1456,84
1335,18
1153,26
-448 192,99
BTCUSDT безсрочен
109,488 BTC
32 481,98
31 967,27
26 316,89
-56 354,57
Може да намерите вашите коефициенти на маржин за поддръжка и суми в горните таблици, както е подчертано на следващото изображение.
За ETHUSDT:
Като се вземе предвид, че маржин за поддръжка = условна стойност * Коефициент на маржин за поддръжка-комб.
Условна стойност = Цена * Размер
Маржин за поддръжка на ETHUSDT = 356 512,508 (4 918 775,081 * 10,00% - 135 365).
(WB) Баланс на портфейла = 1 535 443,01
(TMM1) Маржин за поддръжка на всички други договори, с изключение на договор 1 = 71200,81144
(UPNL1) Нереализиран PNL на всички други договори, с изключение на договор 1 = -56 354,57
(cumB) Сума за поддръжка и на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим) = 135 365,00
(cumL) Сума за поддръжка на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране) = 0
(cumS) Сума за поддръжка на КЪСА позиция (режим на хеджиране) = 0
(Side1BOTH) Посока на ДВЕТЕ позиции, 1 като дълга позиция, -1 като къса позиция = 1
(Position1BOTH) Абсолютна стойност на размера на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим) = 3 683,979
(EP1BOTH) Входна цена на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим) = 1 456,84
(Position1LONG) Абсолютна стойност на размера на ДЪЛГА позицията (режим на хеджиране) = 0
(EP1LONG) Входна цена на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране) = 0
(Position1SHORT) Абсолютна стойност на размера на КЪСА позиция (режим на хеджиране) = 0
(EP1SHORT) Входна цена на КЪСА позиция (режим на хеджиране) = 0
(MMB) Коефициент на маржин за поддръжка на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим) = 10%
(MML) Коефициент на маржин за поддръжка на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране) = 0
(MMS) Коефициент на маржин за поддръжка на КЪСА позиция (режим на хеджиране) = 0
За BTCUSDT:
Като се вземе предвид, че маржин за поддръжка = Условна стойност * Коефициент на маржин за поддръжка-комб.
Условна стойност = Цена * Размер
Маржин на поддръжка от BTCUSDT = 71 200,81144 (3 500 032,458 * 2,50 %% - 16 300).
(WB) Баланс на портфейла = 1 535 443,01
(TMM1) Маржин за поддръжка на всички други договори, с изключение на Договор 1 = 356 512,508
(UPNL1) Нереализиран PNL на всички други договори, с изключение на Договор 1 = -448 192,89
(cumB) Сума за поддръжка и на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим) = 16 300,000
(cumL) Сума за поддръжка на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране) = 0.
(cumS) Сума за поддръжка на КЪСА позиция (режим на хеджиране) = 0
(Side1BOTH) Посока на ДВЕТЕ позиции, 1 като дълга позиция, -1 като къса позиция = 1
(Position1BOTH) Абсолютна стойност на размера на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим) = 109,488
(EP1BOTH) Входна цена на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим) = 32 481,980
(Position1LONG) Абсолютна стойност на размера на ДЪЛГА позицията (режим на хеджиране) = 0
(EP1LONG) Входна цена на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране) = 0
(Position1SHORT) Абсолютна стойност на размера на КЪСА позиция (режим на хеджиране) = 0
(EP1SHORT) Входна цена на КЪСА позиция (режим на хеджиране) = 0
(MMB) Коефициент на маржин за поддръжка на ДВЕТЕ позиции (еднопосочен режим) = 2,50%
(MML) Коефициент на маржин за поддръжка на ДЪЛГА позиция (режим на хеджиране) = 0
(MMS) Коефициент на маржин за поддръжка на КЪСА позиция (режим на хеджиране) = 0
Формула за ликвидационна цена:
С тази информация и чрез въвеждане на подходящата информация във формулата можем да видим, че ликвидационната цена за договор ETHUSDT = 1153,26 и за BTCUSDT = 26 316,89
Моля, обърнете внимание, че може да има леки вариации поради десетичните знаци.