Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори

Пълен наръчник за клавишни комбинации за настолни приложения

Binance
2021-07-21 05:18
В приложението Binance Desktop вече са налични клавишни комбинации. Клавишните комбинации ви позволяват да навигирате между компоненти или да изпълнявате задачи, без да използвате посочващо устройство. Предназначени са да направят вашето търговско изживяване още по-удобно, тъй като можете да персонализирате списъка с клавишни комбинации, които да се използват за изпълнения на търгуването.

Как да активирам клавишни комбинации?

Клавишни комбинации (Keyboard Shortcuts) са налични само в приложението Binance Desktop. Свалете най-новата версия на приложението Binance Desktop, за да започнете.
1. Влезте във вашия акаунт в Binance и отидете на интерфейса за търговия с фючърси. Щракнете върху иконата [Settings (Настройки)].
2. След това щракнете върху [Shortcut (Пряк път)].
3. Ще се появи изскачащ прозорец. Можете да персонализирате клавишните комбинации за определени команди, като „One-click buy input (Покупка на ресурси с едно щракване)“, „Cancel All (Отмяна на всички)“, „Increase order quantity (Увеличаване на количеството на поръчката)“ и др.
За да промените пряк път, щракнете върху клавишните комбинации и след това въведете новите клавиши. За преки пътища могат да бъдат определени функционални клавиши като (F1~F12) или (Ctrl, Alt, 'Shift + букви' или цифри).
Моля, обърнете внимание, че ако квадратчето за отметка е сиво, това означава, че клавишните комбинации не могат да бъдат променени.
Моля, имайте предвид следното:
  • Пред всяка клавишна комбинация се показва квадратче за отметка. Когато в квадратчето е сложена отметка, клавишът за бърз достъп е активиран.
  • Ако въведеният клавиш за бърз достъп е невалиден, няма да настъпят промени. Трябва да въведете отново валиден клавиш.

Подробно описание на избраните клавишни комбинации (в настройките по подразбиране (Default Settings))

1. Покупка на ресурси с едно щракване (One-click buy) и продажба на ресурси с едно щракване (One-click sell input)

Покупка/продажба на ресурси с едно щракване е функция за бърз клавиш, която ви помага да въведете параметрите на вашата поръчка само с едно щракване на бутон. По подразбиране прекият път за покупка на ресурси с едно щракване се дава на [F1], а продажбата на ресурси с едно щракване се дава на [F2]. Тази функция само ще зададе параметрите на вашата поръчка, няма да ги изпълни на пазара.
И за двата преки пътя има две условия, които потребителите трябва да определят предварително.
  • Цена: Можете да изберете желаните ценови нива, на които да изпълнявате вашите поръчки. Те са категоризирани по нива „Sell (Продажба)“ и „Buy (Покупка)“. Всяко ниво „Sell/Buy“ представлява слоевете от дълбочината на пазара в Регистъра на поръчките. Например, нивото „Sell 1“ е най-близкият курс „продава“ в Регистъра на поръчките, докато „Sell 10“ е най-отдалеченият курс „продава“. По същия начин нивото „Buy 1“ е най-близкият курс „купува“ в Регистъра на поръчките, докато нивото „Buy 10“ е най-отдалеченият. Например, ако най-близкият курс „продава“ е 40 000 $, като изберете „Sell 1“, вие задавате входна цена на вашата поръчка на 40 000 $, съответстваща на тази на текущия курс „продава“ в "Sell 1". Междувременно, ако най-близкия курс „купува“ е 39 999 $, като изберете „Buy 1“, входната цена на поръчката ще бъде зададена на 39 999 $.
  • Сума: Можете да изберете желаното количество за поръчка за всяка сделка, което се категоризира по „Fixed amount (Фиксирана сума)“ и „Percent (Процент)“. Опцията „Percent“ ще се основава на наличното салдо във вашия Futures Wallet (Фючърсен портфейл). Да предположим, че имате 10 000 USDT във вашия фючърсен портфейл, ако изберете сума от 10 процента означава, че 1000 USDT ще бъдат разпределени за търговия.

2. Поръчка за покупка/продажба на фючърси

След като зададете параметрите на вашата поръчка (т.е. цена и количество), можете да използвате командата за поръчка „Buy/Sell Futures (Купувам/продавам фючърси)“, за да изпълните сделката. Тази функция задейства командата за пускане на поръчки на пазара. По подразбиране функцията за поръчка „Купувам“ е зададена на [Команда + B], докато функцията за поръчка „Продавам“ е зададена на [Команда + S]. След задействане на командата ще се появи изскачащ прозорец за потвърждение, както е показано по-долу.
Натиснете [Enter], за да потвърдите поръчката, след което поръчката ще бъде поставена в книгата на поръчките. За да отмените поръчката, натиснете [Esc].
Потвърждения за търговия: Можете да зададете потвърждение за търговия, преди поръчките да бъдат изпратени в книгата на поръчките. Ако потвържденията за търговия не са активирани, поръчките ще бъдат насочени към книгата на поръчките веднага след пускането им чрез клавишните комбинации [Команда + B] и [Команда + S].

3. Cancel Last Order (Откажи последната поръчка) и Cancel All (Откажи всички)

По подразбиране клавишната комбинация [Команда + Z] е определена за функцията „Cancel Last Order (Откажи последната поръчка)“. При активирането на тази функция, последната поръчка ще бъде отменена незабавно. За функцията „Cancel All (Откажи всички)“, прекият път ще отмени всички отворени поръчки. Преди да се отменят всички поръчки, ще се покаже съобщение за потвърждение.
Натиснете [Enter], за да продължите с анулирането. В противен случай натиснете [Esc] за отказ.

4. Close All Positions (Затвори всички позиции)

Функцията „Close All Positions (Затвори всички позиции)“ позволява на търговците да излизат ефективно от всички позиции едновременно в случай на екстремни пазарни условия. По подразбиране за функцията „Close All Positions“ е определена клавишната комбинация [Control + ↑ + C]. След като бъде задействана, ще се покаже съобщение за потвърждение.
Натиснете [Enter], за да продължите с анулирането. В противен случай натиснете [Esc] за отказ.

Описания на преки пътища:

Системни преки пътища

Описание

Команда + RОпресняване
Команда + WЗатваряне на раздела
Control + TabСледващ раздел
Control + ↑ + TabПредишен раздел

Преки пътища за диаграми свещници

Описание

Увеличаване
Преместване надясно
Намаляване
Преместване наляво

Команда

Описание

Пряк път

One-click buy inputВъведете на момента параметрите на поръчка за покупка (количество и цена).F1
One-click sell inputВъведете на момента параметрите на поръчка за продажба (количество и цена).F2
Cancel Last OrderОтменете последната направена поръчка Команда + Z
Cancel AllОтменете всички отворени поръчкиОпция + Команда + Z
Превключване на спот покупка и продажбаПревключвайте между разделите „Купувам“ и „Продавам“ в интерфейса за спот търговияОпция + Команда + S
Buy Spot/Long Futures order (Спот/фючърсна дълга поръчка за покупка)Извършвайте поръчка за покупкаКоманда + B
Sell Spot/Short Futures order (Спот/фючърсна къса поръчка за продажба)Извършвайте поръчка за продажбаКоманда + S
Increase order price (Увеличаване на цената на поръчката)Увеличете цената на поръчката с „Fixed amount (Фиксирана сума)“ или „Percent (Процент)“Команда +↑
Reduce order price (Намаляване на цената на поръчката)Намалете цената на поръчката с „Fixed amount (Фиксирана сума)“ или „Percent (Процент)“Команда +↓
Increase order quantity (Увеличаване на количеството на поръчката)Увеличете количеството на поръчката с „Fixed amount (Фиксирана сума)“ или „Percent (Процент)“Команда +→
Reduce order quantity (Намаляване на количеството на поръчката)Намалете количеството на поръчката с „Fixed amount (Фиксирана сума)“ или „Percent (Процент)“Команда +←
Coin Info (Информация за криптовалута)Криптовалутен анализ и отчетиF10
Търсене на символПревключва падащо меню за търсене на договориF9
Превключване на периода на k-линиятаКоригирайте диаграмата на ценитеF6
Отваряне на поръчка за режим на хеджиране на фючърсиОтворете раздела в интерфейса за търговия с фючърси в режим хеджиранеКоманда +O
Затваряне на поръчка за режим на хеджиране на фючърсиЗатворете раздела в интерфейса за търговия с фючърси в режим хеджиранеКоманда +E
Close all positions (Futures only) (Затваряне на всички позиции (само за фючърси))Затворете всички отворени позиции чрез пазарни поръчкиControl + ↑ + C
Свързани статии
Преглед на продуктите и характеристиките на Binance Futures