Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Отглеждане на ликвидност

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Стартова площадка и Стартпул
Binance Pool
Гъвкави спестявания
Заключени спестявания
Дейности
Автоматично инвестиране
BNB трезор
Заключен стейкинг
DeFi стейкинг
Отглеждане на ликвидност
Двойна инвестиция
Отглеждане на суап
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Как да използвате отглеждането на ликвидност в Binance

2022-04-12 01:00
1. Влезте в акаунта си в Binance и щракнете върху [Печелене] - [Отглеждане на ликвидност].
2. Щракнете върху [Ликвидност], за да влезете в страницата Отглеждане.

Как се добавя ликвидност?

1. Щракнете върху [Добавяне] в полето Ликвидност, изберете желания пул за ликвидност, изберете вашия тип пул (двоен или единичен токен). 
Ако изберете да добавите ликвидност към пул с двоен токен, въведете сумата за първия токен и системата автоматично ще покаже необходимата сума за втория токен. Моля, имайте предвид, че крайната сума на втория токен се определя от цената на токена в момента на вашата поръчка.
Ако изберете да добавите ликвидност към пул с единичен токен, системата автоматично ще го преобразува в съответния пул токен пропорционално. Моля, имайте предвид, че съответната такса за трансакция ще бъде начислена по време на процеса на конвертиране.


Цена: Приблизителната цена на конвертиране между двата токена. Крайната цена зависи от количеството токени в ликвидния пул към момента на вашата поръчка.
Такса: Таксата за трансакция за преобразуване на един токен в друг. Приложимо само за поръчки за пулове с единичен токен.
Част: Очакваната част от пула на вашите токени, определена от наличността на различни токени в пула за ликвидност към момента на вашата поръчка.
Част от пула: Прогнозната стойност на частта от пула на вашите токени. Частта се колебае в зависимост от ликвидността на пула към момента на вашата поръчка.
Слипидж: Прогнозният процент, в който крайната изпълнена цена на суапа се отклонява от текущата цена поради сумата на сделката.
Обща доходност: APY се базира на 24-часов обем на годишна база. Общата възвръщаемост се изчислява въз основа на наградите за ликвидност и таксите за търговия. Наградите за ликвидност се изплащат на час, а таксите за търговия се базират на 24-часовия обем на търговия.
2. Прочетете, разберете и се съгласете с Условията за използване на Ликвидния суап на Binance. След това щракнете върху [Добавяне на ликвидност], за да потвърдите поръчката си.
3. Когато вашите токени бъдат добавени успешно, ще видите потвърждение, показващо сумата на токена, двойката, цената, вашата част, текущия състав на вашата част и вашата част от пула.
Можете да щракнете върху [Преглед на моята част], за да видите общата си част, подробности за частта, хронологията на ликвидността, или да щракнете върху [Назад към ликвидност], за да добавите ликвидност към други пулове.

Как да премахнете ликвидност?

1. Влезте в акаунта си в Binance и щракнете върху [Печелене] - [Отглеждане на ликвидност]. Щракнете върху [Премахване].
2. Изберете ликвидния пул, който искате да премахнете, въведете сумата и изберете типа токени за осребряване. 
Системата автоматично ще изчисли цената, частта от пула, текущия размер на пула, текущата ви част, частта от пула и текущите композиции на частта. Потвърдете подробностите и щракнете върху [Премахване], за да направите поръчката.

Напомняне: Ако изберете да премахнете един токен, системата ще преобразува двата токена в този, който сте избрали, и съответната такса за трансакция ще бъде начислена по време на процеса на конвертиране.
3. Когато вашите токени бъдат успешно премахнати, ще видите потвърждение, показващо премахнатата сума, двойката, премахнатата част, цената и общата останала част (ако има такава).
Можете да щракнете върху [Преглед на моята част], за да видите общата си част, подробности за частта, хронология на ликвидността, или щракнете върху [Назад към ликвидност], за да премахнете други двойки токени.
Важни бележки:
  • Когато цената на токен се колебае драстично на пазара, акционерите в пула от двойки токени (доставчици на ликвидност) може да не са в състояние да се насладят на същата печалба от стойност. Следователно добавянето на ликвидност не е безрискова операция, не е начин за запазване на капитала.
  • В 00:00 ч. (UTC+0) всеки ден лихвоносната главница се изчислява по следната формула: „текущият актив от токен-пул – сумата, добавена вчера + сумата, осребрена вчера“. Лихвеният процент на гъвкави спестявания на пула от токени от предходния ден също ще бъде включен в изчислението. Ако токенът няма съответен продукт за гъвкави спестявания, той не генерира доход от гъвкави спестявания.
  • След добавяне на активи към определен пул от двойки токени за получаване на части от пула (добавянето на единичен токен ще доведе до съответните такси), те могат да бъдат премахнати от същия пул от двойки токени чрез части от пула. Можете да премахнете два токена едновременно пропорционално или можете да изберете един токен за премахване. При премахване на токен, тъй като трябва да търгувате друг токен в пула от двойки като токен, който решите да премахнете, ще бъде начислена такса за трансакция, която ще бъде приспадната от сумата, която можете да получите.
  • Слипиджът на трансакциите ще бъде коригиран в реално време според пазарните условия и цената, показана на страницата, може да не е крайната цена на отклонение на трансакцията. Ако слипиджът на цената е твърде голям и надвишава стойността на предупреждението, системата автоматично ще прекрати трансакцията.