Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Стартова площадка и Стартпул

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Стартова площадка и Стартпул
Binance Pool
Гъвкави спестявания
Заключени спестявания
Дейности
Автоматично инвестиране
BNB трезор
Заключен стейкинг
DeFi стейкинг
Отглеждане на ликвидност
Двойна инвестиция
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT

Изчисляване на разпределението на абонамента за Стартова площадка и правилата за приспадане на BNB

2021-10-20 02:36
Обяснение на новия абонаментен формат за Стартова площадка
В новия абонаментен формат на Стартова площадка потребителите могат да ангажират сума от BNB за продажба на токен, където окончателното им разпределение на новия токен се определя от съотношението на ангажираните им BNB спрямо общите ангажирани BNB от всички участващи потребители. 
Първоначалното грубо изчисление на окончателното разпределение на токените на всеки участник е:
Индивидуално ангажирани BNB / Общо ангажирани BNB от всички участници * Общо токени ABC, които ще се продават на Стартова площадка.
Например в нова сесия на Стартова площадка се предлагат общо 100 000 000 токени ABC. Потребител ангажира 5000 BNB, а 9 други потребители ангажират общо 100 000 BNB през периода на абонамента.
Този потребител ще получи съотношение 5000 BNB / 105 000 BNB, или 4,76% от всички токени (4 761 905 ABC), предложени в първата стъпка от изчислението.
Стъпка на изчисление 1
Ангажирани BNB
Коефициент на ангажираност
Първоначално изчисляване на разпределението на токени ABC
Потребител 1
50 000
47,62%
47 619 048
Потребител 2
30 000
28,57%
28 571 429
Потребител 3
7000
6,67%
6 666 667
Потребител 4
6 000
5,71%
5 714 286
Потребител 5
5000
4,76%
4 761 905
Потребител 6
5000
4,76%
4 761 905
Потребител 7
1400
1,33%
1 333 333
Потребител 8
500
0,48%
476 190
Потребител 9
90
0,09%
85 714
Потребител 10
10
0,01%
9524
Общо
105 000
Въпреки това, тъй като има твърд лимит на потребител, потребителите, които достигнат твърдия лимит, ще прехвърлят своето разпределение върху други участници, които са ангажирали по-малко BNB. За този пример ще използваме твърд лимит от 20 000 000 токена ABC.
Стъпка на изчисление 2
Ангажирани BNB
Коефициент на ангажираност
Разпределение на ABC след твърд лимит
Потребител 1
50 000
47,62%
20 000 000
Потребител 2
30 000
28,57%
20 000 000
Потребител 3
7000
6,67%
6 666 667
Потребител 4
6 000
5,71%
5 714 286
Потребител 5
5000
4,76%
4 761 905
Потребител 6
5000
4,76%
4 761 905
Потребител 7
1400
1,33%
1 333 333
Потребител 8
500
0,48%
476 190
Потребител 9
90
0,09%
85 714
Потребител 10
10
0,01%
9524
Общо
105 000
Оставащо разпределение
(36 190 476)
Тъй като и Потребител 1, и Потребител 2 са достигнали твърдия лимит, допълнителното им разпределение от 36 190 476 токени ABC ще бъде разпределено между останалите потребители въз основа на коефициента им на ангажираност.
Стъпка на изчисление 3
Ангажирани BNB
Коефициент на ангажираност
Окончателно разпределение на ABC
Потребител 1
50 000
47,62%
20 000 000
Потребител 2
30 000
28,57%
20 000 000
Потребител 3
7000
6,67%
16 800 000
Потребител 4
6 000
5,71%
14 400 000
Потребител 5
5000
4,76%
12 000 000
Потребител 6
5000
4,76%
12 000 000
Потребител 7
1400
1,33%
3 360 000
Потребител 8
500
0,48%
1 200 000
Потребител 9
90
0,09%
216 000
Потребител 10
10
0,01%
24 000
Общо
105 000
Окончателното разпределение на ABC е показано по-горе и ще бъде разпределено на всеки потребител по време на крайната фаза на разпределение. 
Потребителят, който първоначално е държал 7000 BNB, е получил 16 800 000 токена ABC след извършване на корекцията за твърдия лимит (в сравнение с 6 666 667 ABC, изчислени в първата стъпка). 
Изчисляване на приспадане на BNB
След като окончателното разпределение на токените е финализирано, ние ще приспаднем съответната сума от заключения BNB баланс на всеки потребител въз основа на предварително определения курс ABC към BNB.
Сума в BNB за приспадане за всеки потребител = окончателно разпределение на ABC * Предварително зададена цена на ABC/BNB
Например, използвайки Потребител 3 в третата таблица по-горе, ако цената на ABC/BNB е била зададена на 0,000222222, крайната сума в BNB, която трябва да бъде приспадната от заключените BNB на Потребител 3, би била 16 800 000 * 0,000222222 = 3 733,3296 BNB.