Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори
Ръководство за фючърси

Как да преглеждам моята търговска дейност

Binance
2021-07-29 11:48
Можете да получите достъп до цялата информация, свързана с вашите търговски дейности в панела Поръчки и позиции, разположен в долната част на вашия интерфейс за търгуване. В тази област можете да превключвате между разделите, за да проверите текущото състояние на вашите позиции и вашите текущо отворени и изпълнени преди това поръчки. 
В раздела [Позиции] ще можете да видите всички отворени позиции, включително:
 • Символ
 • Размер
 • Входна цена, маркирана цена и ликвидационна цена 
 • Коефициент на маржин и маржин
 • Реализирани/нереализирани печалби и загуби.
Това е и мястото, където можете да наблюдавате позициите си в опашката за автоматично премахване на ливъридж под ADL (важно е да обърнете внимание по време на периоди на висока волатилност).

1. Хронология на поръчките

Хронологията на поръчките е запис на вашите поръчки за изпълнени или неизпълнени поръчки за даден период. Този раздел показва всички подробности за поръчката, включително времето, символа, количеството, цената и вида на поръчката.
 • Щракнете върху раздела [Хронология на поръчките], за да видите подробно предишните си поръчки.
 • Хронологията на поръчките записва състоянието и подробностите за всички поръчки, включително всички отменени поръчки с лимит и условни поръчки.

2. Хронология на търгуване

Хронологията на търгуване представлява историческия запис на действителните сделки с позиции, в този раздел са показани само изпълнени поръчки. Подобно на хронологията на поръчките, този раздел показва всички подробности за търговията, включително времето, символа, количеството, цената и посоката на дадена сделка.
 • Щракнете върху раздела [Хронология на търгуване], за да видите цялата си хронология на търгуване. 
 • Хронологията на търгуване записва данните за трансакциите на всички ваши изпълнени поръчки, такси за търговия и реализирани печалби.

3. Хронология на трансакциите

Хронологията на трансакциите показва всички дейности (трансфери, реализирани печалби и загуби, комисиони, такса за финансиране и плащания на застрахователен фонд), настъпили във вашата фючърсна сметка през даден период.
 • Кликнете върху раздела [Хронология на трансакциите], за да видите всички дейности във вашия фючърсен акаунт. 
 • Използвайте лентата за търсене, за да видите конкретна трансакционна дейност. Например, ако искате да видите всички трансакции, свързани с такса за финансиране. Кликнете върху лентата за търсене и изберете [Такса за финансиране]
Свързани статии
Как да отворите фючърсна сметка в Binance