Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Отглеждане на ликвидност

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Стартова площадка и Стартпул
Binance Pool
Гъвкави спестявания
Заключени спестявания
Дейности
Автоматично инвестиране
BNB трезор
Заключен стейкинг
DeFi стейкинг
Отглеждане на ликвидност
Двойна инвестиция
Отглеждане на суап
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Какво е oтглеждане на ликвидност в Binance

2022-03-15 01:11
Кликнете върху видеото, за да научите повече

Какво е отглеждане на ликвидност?

Отглеждането на ликвидност е ликвиден пул, разработен въз основа на принципа AMM (Автоматичен маркет мейкър). Подобно на всеки друг DeFi суап, той се състои от различни ликвидни пулове и всеки ликвиден пул съдържа два цифрови токена или фиатни актива.
Можете да предоставите ликвидност в пуловете, за да станете доставчик на ликвидност и да спечелите такси за трансакции и гъвкава лихва.
Освен това можете лесно да размените два цифрови токена или фиатни актива в ликвидните пулове.
Забележка: Отглеждането на ликвидност поддържа функционалност на API. За повече информация, моля, посетете API портала за Отглеждане на ликвидност.

Колко вида продукти поддържа Отглеждането на ликвидност?

Има два вида отглеждане на ликвидност - стабилно и иновативно.
 • Стабилно: разработено с хибридна постоянна функция модел на автоматична система за маркет мейкинг за реализиране на трансакциите и ценообразуването между два стабилни токена и за осигуряване на опит за търговия с нисък слипидж. Цените на двата токена в пула се влияят повече от колебанията в обменния курс/цената на токена, а наградите за доставчиците на ликвидност са по-стабилни от иновативните продукти.
 • Иновативно: разработено с постоянна средна стойност модел на автоматична система за маркет мейкинг за постигане на трансакция и ценообразуване за два цифрови токена или фиатни валути. Цените на двата токена в пула се влияят от колебанията на обменния курс/цената на токена, а наградите за доставчиците на ликвидност се колебаят по-силно.
Преди да започнете да използвате Отглеждане на ликвидност, ето някои определения, които трябва да знаете:
 • Текущ размер на пула: съставът на двойката в текущия пул. Когато добавяте активи, вие ги добавяте и пропорционално на композицията.
 • Добавяне: осигуряване на ликвидност за ликвидните пулове.
 • Премахване: премахване на вашите токени от ликвидните пулове.
 • Цена: Цената на суапа между двойката в пула. Крайната цена зависи от частта на двойката в ликвидния пул и се изчислява по формула.
 • Част: частта от пула, която се очаква да получите след добавяне на ликвидност.
 • Част от пула: прогнозният дял от пула, който се очаква да получите след добавяне на ликвидност.
 • Слипидж: прогнозният процент, в който крайната изпълнена цена на суапа се отклонява от текущата цена поради сумата на сделката.
 • Обща доходност: приблизителна годишна доходност, която потребителят може да очаква да получи за предоставяне на ликвидност в този пул.
 • Моята част: след като добавите ликвидност към ликвидния пул, ще получите част, която е различна от единичния токен, който сте добавили. Частта се състои от два цифрови токена. Броят на двата цифрови токена ще се промени в реално време въз основа на текущия размер на пула.
 • Обща доходност: последният референтен курс на възвръщаемост за двойката за търговия.
 • Размер на частта: количеството токен/фиатни средства в придобитата част.
 • Стойност на частта: общата стойност на частта, придобита след добавяне на активи.
 • Състав на частта от пула: Текущи съставни части на вашата част. Броят на двата токена или фиатните валути ще се променя в реално време въз основа на текущия размер на пула.
 • Цена за част: според себестойността на частта, изчислена при добавянето ѝ при цена в щатски долари.
 • Стойност на частта в PNL: изчислява се въз основа на текущата стойност на частта минус общата себестойност на частта при цена в щатски долари. Стойността на частта се влияе от множество фактори, включително обменни курсове, колебания в цените на токените и непостоянни загуби, които могат да генерират положителна или отрицателна възвръщаемост.
 • Печалби: включват приходите от такси за отглеждане на ликвидност и награди за ликвидност при цена в щатски долари.

Как се изчислява общата доходност?

 • Обща доходност = 365* (награди, разпределени през последните 24 часа + награди от такси за търговия през последните 24 часа) / обща стойност на пула през последните 24 часа

Как се изчислява стойността на частта?

 • Стойност на частта = броят на два токена в състава на частта * обменни курсове в реално време, деноминирани в щатски долари.
 • Пример:
 Стойност на частта на потребителя = 100 USDT + 50 DAI
Обменен курс в реално време: 1 USDT = 1,005 USD
                                          1 DAI = 1.01 USD
Стойност на частта = 100 USDT * 1,005 + 50 DAI * 1,01 = 151 USD

Отглеждането на ликвидност гарантирана инвестиция ли е?

Не.
Възможните загуби могат да бъдат причинени от:
 • Колебания в цените на токените или обменните курсове на фиатни средства, които ще повлияят на стойността на частите. За по-нататъшно разбиране на рисковете, моля, вижте Обяснение на непостоянната загуба. Можете също да използвате Калкулатор за непостоянна загуба, за да направите изчисление.
 • Когато се добави или осребри голямо количество от един токен, стойността на частта ще бъде засегната и загубена поради прекомерния слипидж.
 • Често добавяне или осребряване на токени.

Откъде идва таксата за търговия? 

 • Правене на суап в [Търговия] - [Отглеждане на суап]
 • Добавяне на един токен в [Печелене] - [Отглеждане на ликвидност] - [Добавяне]
 • Осребряване на един токен в [Печелене] - [Отглеждане на ликвидност] - [Осребряване] 

Как да добавя или премахна ликвидност?

При добавяне на ликвидност имате следните опции:
 • Добавяне на два токена - системата автоматично ще покаже количеството токени за добавяне според текущия размер на пула.
 • Добавяне на един токен. - Системата ще размени токена, който сте добавили, с другия токен от избраната от вас двойка въз основа на текущото съотношение на състава на частите в пула. Таксите за трансакциите ще бъдат начислени по време на конвертирането, а големите трансакции също могат да причинят по-висок слипидж и загуба.
При добавяне на ликвидност, имате следните опции:
 • Премахване на два токена. - Системата ще разпредели двата токена обратно към вашия спот портфейл според частта на пула и състава на частите.
 • Добавяне на един токен. - Системата ще размени токена, който изберете да осребрите, с другия токен въз основа на текущото съотношение на състава на частите в пула. Таксите за трансакциите ще бъдат начислени по време на суапа, а големите трансакции също могат да причинят по-висок слипидж и загуба. Когато слипиджът е твърде голям, системата ще изпрати предупреждение на страницата.
Слипидж и загуба при слипидж:
Слипиджът се отнася до спредовете между действителната търговска цена и цената по време на правенето на поръчката.
Можете да зададете допустим слипидж на трансакциите на страницата [Отглеждане на ликвидност]. Можете да разменяте само когато слипиджът е в рамките на зададения диапазон.
Когато един токен е добавен или осребрен в големи количества, може да възникне слипидж и да повлияе на стойността на частта. В този случай системата ще ви изпрати предупреждение, преди да потвърди суапа.