Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Отглеждане на ликвидност

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Стартова площадка и Стартпул
Binance Pool
Гъвкави спестявания
Заключени спестявания
Дейности
Автоматично инвестиране
BNB трезор
Заключен стейкинг
DeFi стейкинг
Отглеждане на ликвидност
Двойна инвестиция
Отглеждане на суап
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Какво е фарминг на ликвидност в Binance

2022-03-15 01:11
Кликнете върху видеото, за да научите повече

Какво е фарминг на ликвидност в Binance?

Фармингът на ликвидност в Binance е ликвиден пул, разработен въз основа на принципа AMM (Автоматичен маркет мейкър). Подобно на всеки друг DeFi суап, той се състои от различни ликвидни пулове и всеки ликвиден пул съдържа два цифрови токена.
Можете да предоставите ликвидност в пуловете, за да станете доставчик на ликвидност и да спечелите такси за трансакции и BNB награди.
Освен това можете лесно да размените два цифрови токена в пуловете за ликвидност.
Забележка: Фармингът на ликвидност поддържа API функционалност. За повече информация, моля, посетете API портала за фарминг на ликвидност.

Колко вида продукти поддържа Фармингът на ликвидност?

Има два вида фарминг на ликвидност - стабилно и иновативно.
 • Стабилно: разработено с модел на автоматична система за маркет мейкинг с хибридна постоянна функция за реализиране на трансакциите и ценообразуването между два стабилни токена и за осигуряване на опит за търговия с нисък слипидж. Цените на двата токена в пула се влияят от колебанията в обменния курс/цената на токена, а наградите за доставчиците на ликвидност са по-стабилни от иновативните продукти.
 • Иновативно: разработено с модел на автоматична система за маркет мейкинг с постоянна средна стойност за постигане на трансакция и ценообразуване за два цифрови токена. Цените на двата токена в пула се влияят от колебанията на обменния курс/цената на токена, а наградите за доставчиците на ликвидност се колебаят по-силно.
Преди да започнете да използвате Отглеждане на ликвидност, ето някои определения, които трябва да знаете:
 • Текущ размер на пула: съставът на двойката в текущия пул. Когато добавяте активи, вие ги добавяте и пропорционално на състава.
 • Добавяне: Осигуряване на ликвидност за ликвидните пулове.
 • Премахване: Премахване на вашите токени от ликвидните пулове.
 • Цена: Цената на суапа между двойката в пула. Крайната цена зависи от частта на двойката в ликвидния пул и се изчислява по формула.
 • Част: Частта от пула, която се очаква да получите след добавяне на ликвидност.
 • Част от пула: Прогнозният дял от пула, който се очаква да получите след добавяне на ликвидност. 
 • Спад: Прогнозният процент, в който крайната изпълнена цена на суапа се отклонява от текущата цена поради сумата на сделката.
 • Обща доходност: Приблизителната годишна доходност, която потребителят може да очаква да получи за предоставяне на ликвидност в този пул.
 • Моята част: След като добавите ликвидност към ликвидния пул, ще получите част, която е различна от единичния токен, който сте добавили. Частта се състои от два цифрови токена. Броят на двата цифрови токена ще се промени в реално време въз основа на текущия размер на пула.
 • Обща доходност: Последният референтен процент на възвращаемост за двойката за търговия.
 • Размер на частта: Количеството токени в придобитата част.
 • Стойност на частта: Общата стойност на частта, придобита след добавяне на активи.
 • Състав на частта от пула: Текущи съставни части на вашата част. Броят на двата цифрови токена ще се промени в реално време въз основа на текущия размер на пула.
 • Цена на част: Изчислява се въз основа на цената на порция, когато добавите ликвидност; цената е в USD.
 • PNL на стойност на частта: Изчислена въз основа на текущата стойност на частта минус общата цена на частта при цена в USD. Стойността на частта се влияе от множество фактори, включително обменни курсове, колебания в цената на токена и непостоянни загуби, които могат да генерират положителна или отрицателна възвращаемост.
 • Печалби: Включват приходите от такси за фарминг на ликвидност и BNB награди при цена в щатски долари.

Как се изчислява общата доходност?

 • Обща доходност = 365* (BNB награди, разпределени през последните 24 часа + награди от такси за търговия през последните 24 часа) / обща стойност на пула през последните 24 часа  

Как се изчислява стойността на частта?

 • Стойност на частта = Броят на два токена в състава на частта * обменни курсове в реално време, деноминирани в USD.
Пример:
 Стойност на частта на потребителя = 100 USDT + 50 DAI
Обменен курс в реално време: 1 USDT = 1,005 USD
                                              1 DAI = 1,01 USD
Стойност на частта = 100 USDT * 1,005 + 50 DAI * 1,01 = 151 USD

Фармингът на ликвидност гарантирана инвестиция ли е?

Не. Възможните загуби могат да бъдат причинени от:
 • Колебания в цените на токените или обменните курсове, които ще повлияят на стойността на частите. За по-нататъшно разбиране на рисковете, моля, вижте Обяснение на непостоянната загуба. Можете също да използвате Калкулатора за непостоянна загуба, за да направите изчисление.
 • Когато се добави или осребри голямо количество от един токен, стойността на частта ще бъде засегната и загубена поради прекомерния слипидж.
 • Често добавяне или осребряване на токени.

Къде събирате такси за търговия? 

Таксите за търговия се събират, когато потребителите:
 • Правят суап в [Търговия] - [Суап фарминг];
 • Добавят един токен в [Печелене] - [Фарминг на ликвидност] - [Добавяне];
 • Осребряват един токен в [Печелене] - [Фарминг на ликвидност] - [Осребряване]. 

Как да добавя или премахна ликвидност?

При добавяне на ликвидност имате следните опции:
 • Добавяне на два токена: Системата автоматично ще покаже количеството токени за добавяне според текущия размер на пула.
 • Добавяне на един токен: Системата ще размени токена, който сте добавили, с другия токен от избраната от вас двойка въз основа на текущото съотношение на състава на частите в пула. Таксите за трансакциите ще бъдат начислени по време на конвертирането, а големите трансакции могат да причинят по-висок слипидж и загуба.
При премахване на ликвидност, имате следните опции:
 • Премахване на два токена: Системата ще разпредели двата токена обратно към вашия спот портфейл според частта на пула и състава на частите.
 • Премахване на един токен: Системата ще размени токена, който изберете да осребрите, с другия токен въз основа на текущото съотношение на състава на частите в пула. Таксите за трансакциите ще бъдат начислени по време на суапа, а големите трансакции могат да причинят по-висок слипидж и загуба. Когато слипиджът е твърде голям, системата ще изпрати предупреждение на страницата.
Слипидж и загуба при слипидж:
Слипиджът се отнася до спредовете между действителната търговска цена и цената по време на правенето на поръчката.
Можете да зададете допустим слипидж на трансакциите на страницата [Фарминг на ликвидност]. Можете да разменяте само когато слипиджът е в рамките на зададения диапазон.
Когато един токен е добавен или осребрен в големи количества, може да възникне слипидж и да повлияе на стойността на частта. В този случай системата ще ви изпрати предупреждение, преди да потвърди суапа.