Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Спот и извънборсова търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Функция за многостепенен ливъридж при изолиран маржин

2022-05-17 00:55

1. Въведение

С многостепенен ливъридж, системата автоматично коригира ефективния ливъридж въз основа на размера на заетите средства на потребителя, което означава, че ливъриджът за изолирана търговска двойка е динамичен. По този начин съответният първоначален коефициент на риск и коефициент на ликвидационен риск ще варират. Има 10 нива за 10x изолиран маржин и 5 нива за 5x.

2. Параметри на риска при многостепенен ливъридж

 • 10-степенният ливъридж поддържа до 10x ливъридж на изолирани двойки за търговия:
Ниво
Коефициент на ликвидационен риск
Коефициент преди ликвидация
Коефициент на маржин кол
Коефициент на първоначален риск
Ефективен множител
(ливъридж)
1
1,050
1,070
1,090
1,111
10
2
1,061
1,081
1,101
1.127
8,90
3
1,072
1,092
1,112
1,142
8,04
4
1,083
1,103
1,123
1,157
7,35
5
1,094
1,114
1,134
1,173
6,79
6
1,106
1,126
1,146
1,188
6,31
7
1,117
1,137
1,157
1,204
5,91
8
1,128
1,148
1,168
1,219
5,56
9
1,139
1,159
1,179
1,235
5,26
10
1,150
1,170
1,190
1,250
5
 • 5-степенният ливъридж поддържа до 5x ливъридж на изолирани двойки за търговия:
Ниво
Коефициент на ликвидационен риск
Коефициент преди ликвидация
Коефициент на маржин кол
Коефициент на първоначален риск
Ефективен множител
(ливъридж)
1
1,150
1,170
1,190
1,250
5
2
1,158
1,178
1,198
1,313
4,20
3
1,165
1,185
1,205
1,375
3,67
4
1,173
1,193
1,213
1,438
3,29
5
1,180
1,200
1,220
1,500
3

3. Въздействие на заемите

Правилата за заемане с изолиран многостепенен маржин са:
 • Колкото по-голям е размерът на заетите средства, толкова по-високо е нивото на многостепенния ливъридж; колкото по-ниско е ефективното многостепенно ниво, толкова по-високи са първоначалните и ликвидационните коефициенти.
 • Колкото по-малък е размерът на заетите средства, толкова по-ниско е нивото на многостепенния ливъридж; толкова по-високо е ефективното многостепенно ниво и толкова по-ниски са първоначалните и ликвидационните коефициенти.
 • Ако потребителят едновременно заема основната валута и валутата на котировката, системата ще изчисли новите нива поотделно и нивото ще бъде определено въз основа на това кое е по-високо.
Използвайки BTC/USDT като пример, многостепенният ливъридж е показан в следната таблица:
Ниво
Максимална база
Максимална оферта
Коефициент на ликвидационен риск
Ефективен множител
(ливъридж)
1
9
70 000
1,050
10
2
18
140 000
1,061
8,90
3
27
210 000
1,072
8,04
4
36
280 000
1,083
7,35
5
45
350 000
1,094
6,79
6
54
420 000
1,106
6,31
7
63
490 000
1,117
5,91
8
72
560 000
1,128
5,56
9
81
630 000
1,139
5,26
10
90
700 000
1,150
5
 • За подробности относно други търговски двойки, моля, вижте Многостепенни данни за изолиран маржин.
 • Ако приемем, че потребителят е заел 15 BTC и 250 000 USDT на изолиран маржин:
  • Нивото е 4: нивото на заетия BTC е 2, а на заетия USDT е 4. Използва се по-високото ниво, което би било ниво 4;
  • Ефективният множител е 7,35, а съответният коефициент на ликвидационен риск е 1,083;
 • Заеми за VIP потребители и подакаунти
  • За VIP потребители и подакаунти, системата автоматично ще съпостави съответното ниво на ливъридж на ниво въз основа на взетата назаем сума.

4. Многостепенна ликвидация

Многостепенната ликвидация е подложена на многостепенен ливъридж в изолиран маржин. Позицията на потребителите ще бъде частично ликвидирана, за да съответства на следващото ниво на ливъридж, ако е била под риск от ликвидация.
 • Ако нивото е равно на или е по-голямо от 2 и коефициентът на риск достигне коефициента на ликвидационен риск, системата автоматично ще изчисли сумата за многостепенната ликвидация и ще намали размера на позицията до следващото едно или повече нива, докато коефициента на риск не отговаря на необходимо ниво.
 • Многостепенната ликвидация се извършва на етапи, при което ликвидационният двигател постепенно намалява позициите и изчислява дълга за погасяване. Ако на следващото ниво коефициентът на риск все още е под нивото на ликвидационен риск, частичната ликвидация ще продължи, докато коефициентът на риск не достигне необходимото ниво.
 • В крайни случаи всички позиции ще бъдат ликвидирани.
Пример: Да предположим, че потребител заема 250 000 USDT в акаунта с изолиран маржин BTCUSDT. Ефективният ливъридж е 7,35, а съответният коефициент на ликвидационен риск е 1,083.
 • Поради колебанията на пазара, цената на BTC пада и коефициентът на потребителския риск вече е под 1,083, като частичната ликвидация се задейства за погасяване на дълг от 50 000 USDT. Позицията пада до ниво 3, ефективният ливъридж сега е 8,04, а съответният коефициент на ликвидационен риск вече е 1,072;
 • Ако цената на BTC продължи да пада с коефициент на риск все още под 1,072, системата ще продължи да извършва постепенна ликвидация за погасяване на дълга от 80 000 USDT.
Докато пазарът се стабилизира, потребителят е преминал през два кръга на многостепенна ликвидация и дългът вече е 120 000 USDT. При преизчисляване коефициентът на риск е 1,11 (хипотетично), което съответства на ниво 2, като ефективният ливъридж е 8,90, а коефициентът на ликвидационен риск е 1,061.

5. Как да използвате многостепенен ливъридж

 • Ефективният ливъридж за изолиран маржин можете да намерите тук:
 • Информацията за нивата може да бъде намерена в изскачащия прозорец Заем/Погасяване, когато вземете заем 
 • Многостепенни данни за изолиран маржин могат да бъдат намерени тук: