Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Управление на търговци и потребители на P2P

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
P2P търговия
Започнете работа с P2P
Център за често задавани въпроси за P2P
Управление на търговци и потребители на P2P
Кредитна/дебитна карта
Спот и маржин и извънборсова търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT

Допълнителни клаузи към разпоредбите за управление на рекламодателите по въпроси, свързани с активи по гаранционен депозит

2021-09-09 08:47
Тези клаузи допълват разпоредбите за управление на рекламодателите по въпроси, свързани с активи по гаранционен депозит:
1. Активи по гаранционен депозит:
За да осигури безопасни трансакции, платформата си запазва правото да приспадне активите по гаранционния депозит на търговеца на P2P („Гаранционен депозит“) в следните ситуации, след като той/тя е преминал KYC и проверката за пране на пари от платформата.
1.1 Ситуации за приспадане на гаранционен депозит:
1.1.1 В случай на следните ситуации, ние имаме право да приложим мерки за приспадане на част или на целия гаранционен депозит на рекламодателя:
(1) Търговецът има спор относно трансакция и Платформата определя, че Търговецът е виновен, и докато той/тя трябва да понася отговорността си и да изпълнява съответните задължения, той/тя не сътрудничи или не изпълнява съответните отговорности в рамките на разумен срок, а подобно неизпълнение води до загуби/щети за други потребители;
(2) Търговецът използва Платформата за пране на пари, незаконно и замаскирано укриване на валута и арбитраж, злонамерено манипулиране на цените на трансакциите, злонамерено нарушаване на реда на трансакциите и други незаконни и престъпни действия или поведение, които нарушават правилата на Платформата;
(3) Търговецът използва марката Binance, за да набира свои колеги, да начислява посреднически такси, да участва във фалшив маркетинг или да създава злонамерени и подвеждащи асоциации и т.н., които увреждат правата, интересите или репутацията на Платформата;
(4) Търговецът незаконно създава банкови карти или търговски сметки, принадлежащи на трети страни, на разположение на друга страна, или се занимава с измами, пране на пари и други незаконни и престъпни действия, които причиняват щети на тази платформа, съответните потребители или трети страни;
(5) Ако Търговецът има нестандартна поръчка, която се обжалва и очаква обработка поради различни причини, след като Платформата прегледа поръчката, Търговецът ще носи всяка свързана с това отговорност, определена от Платформата, но последната не носи отговорност при невъзможност да се установи връзка с Търговеца в разумен срок;
(6) Търговецът има други нарушения на правилата или разпоредбите на Платформата;
(7) След като сметките за получаване и плащане на Търговеца са били замразени поради негово/нейно действие или бездействие и той/тя не докладва депозита на Платформата навреме, както се изисква;
(8) Други ситуации, при които трябва да се приспадне гаранционен депозит поради някаква вина на Търговеца, както е разумно определено от Платформата.
1.1.2 След като Платформата е приспаднала целия или част от гаранционния депозит на Търговеца в съответствие с правилата за управление на рекламодателя, Търговецът попълва гаранционния депозит със сума, която е еквивалентна на сумата, приспадната в пълен размер.
1.2 Действителният размер на гаранционния депозит, който трябва да бъде приспаднат, се определя въз основа на действителните последици и размера на обезщетението, произтичащо от това, чрез оценката за контрол на риска на Платформата:
1.2.2 Ако Платформата потвърди следните специални обстоятелства, ние ще имаме правото автоматично да приспаднем изцяло вашия гаранционен депозит:
(1) Платформата разполага с разумни доказателства, че Рекламодателят е пряк участник или помага в измами, пране на пари или други незаконни и престъпни дейности;
(2) Установено е, че Търговецът е свързан с измами и инциденти, свързани с изпиране на пари при извършване на междуплатформени трансакции на други платформи;
(3) Установено е, че Търговецът прехвърля незаконни активи, като откраднати средства, в тази платформа.
(4) Плащането, извършено от Търговеца, доведе до замразяване на сметката за получаване на потребителя и по време на процеса на проверка се установява, че Рекламодателят е замесен в измамно поведение при предоставяне на фалшиви удостоверителни материали.
(5) Плащането, извършено от Търговеца, доведе до замразяване на получаващата сметка на потребителите и Рекламодятелят отказва да сътрудничи при разрешаването на въпроса.
(6) Получаващите и платежните сметки на Търговеца са били блокирани многократно, но никоя от тях не е била докладвана на Платформата, както се изисква; или сметките за получаване и плащане на Рекламодателя са били замразени, причинявайки сериозни загуби на други потребители на Платформата.