Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Токени с ливъридж
Условия за ползване

Правила за търговия с токени с ливъридж на Binance

Binance
2021-07-08 02:43

1. Общи правила

1.1. Тези правила са формулирани въз основа на принципите на безпристрастност, откритост и справедливост, за да се регулира търговското поведение, свързано с токени с ливъридж на дигитална валута и да се защитят законовите права и интереси на инвеститорите.
1.2. Тези правила служат като бенчмарк за услугата на Binance за търговия с токени с ливъридж, която включва търговията с токени с ливъридж и други свързани операции, извършвани от инвеститори.
1.3. Тези правила са приложими само за токени с ливъридж, търгувани в Binance. В случаите, които не са обхванати от тези правила, се прилагат Условията за ползване на Binance и другите съответни правила на Binance.

2. Контрол на риска

2.1. Binance си запазва правото да наблюдава съотношението на риска на потребителските акаунти в реално време.
2.2. Binance си запазва правото да предприема подходящи мерки въз основа на промени в съотношението на риска. Мерките за контрол на риска, които могат да бъдат използвани, включват, но не се ограничават до:
  • Въвеждане на лимит за „максимална наличност“, ограничаващ максималния размер на притежаваните токени с ливъридж, който може да има един потребител;
  • Въз основа на текущия пазарен риск Binance ще коригира максималните лимити на позиции, лимити за абонамент и осребряване за потребители.
  • Деактивиране на преводи на токени с ливъридж, търговия и други операции за някои високорискови потребители.

3. Правила за ценови диапазон на лимитирана поръчка

Диапазонът на цените за лимитирани поръчки за токени с ливъридж е ± 90% от последната нетна стойност на активите (NAV) на всеки даден токен с ливъридж. Поръчки с лимит, които надвишават този диапазон, няма да бъдат изпълнени. Например, ако текущата нетна стойност на активите (NAV) на токена XUP с ливъридж е 10, тогава ценовият диапазон на поръчката XUP / USDT с лимит ще бъде от 1 до 19.

4. Максимален лимит на позицията

Токени с ливъридж

Макс. лимит на позицията (USDT)*

SUSHIUP
2500
SUSHIDOWN
2500
YFIUP
2500
YFIDOWN
2500
SXPUP
2500
SXPDOWN
2500
1INCHUP
5000
1INCHDOWN
5000
AAVEUP
5000
AAVEDOWN
5000
LTCUP
5000
LTCDOWN
5000
XLMUP
5000
XLMDOWN
5000
TRXUP
5000
TRXDOWN
5000
XTZUP
5000
XTZDOWN
5000
FILUP
5000
FILDOWN
5000
BCHUP
5000
BCHDOWN
5000
DOTUP
5000
DOTDOWN
5000
EOSUP
5000
EOSDOWN
5000
LINKUP
5000
LINKDOWN
5000
UNIUP
5000
UNIDOWN
5000
*Максимални лимити на позицията (USDT)
Binance налага максимално допустим лимит на позицията (USDT) върху BLVT токени. Поръчката за покупка ще бъде отхвърлена, ако общото количество на покупката и текущата позиция надвишава максималния лимит на позицията.
Например, максималният лимит на позицията на потребител А за SUSHIUP е 5000 USDT, а текущата NAV е $0,231. Текущата позиция на потребител А е 10 000 SUSHIUP, т.е. 2310 USDT еквивалент. Максималното количество, което потребител А вече може да закупи, е 11 645 SUSHIUP, т.е. 2690 USDT еквивалент. Поръчката за покупка ще бъде отхвърлена, ако потребител A се опита да закупи 20 000 SUSHIUP.
Бележки:
  • Когато NAV рязко се колебае поради пазарните движения, възможно е прогнозният максимален лимит на позицията да се различава от изчислението въз основа на текущата NAV.
  • Въз основа на текущия пазарен риск Binance ще коригира максималните лимити на позициите за потребители. Потребителите, които са държали позиции, които надвишават максималната позиция, няма да могат да продължат да правят поръчки за покупка.

5. Правила за осребряване на абонамент

5.1. Цените за осребряване на абонамент се изпълняват въз основа на цената на нетната стойност на активите в реално време (NAV).
5.2. В края на абонаментния процес всички токени с ливъридж, за които сте се абонирали, ще бъдат депозирани директно във вашия спот портфейл. Абонаментните такси ще бъдат удържани директно от вашия USDT спот портфейл.
След като процесът на осребряване приключи, токените с ливъридж, които сте осребрили, ще бъдат депозирани във вашия спот портфейл като USDT.
5.3 Потребителите могат да кликнат върху „Лимити за осребряване и абонамент“ на интерфейса за търговия, за да се осведомят за последните лимити.
Щракнете върху „Лимити за осребряване и абонамент“
5.4. Потребителите могат да се абонират или да осребрят токени по всяко време, освен по време на ребалансиране. Ограниченията за абонамент и осребряване са както следва:

Токени с ливъридж

Индивидуален дневен абонамент

Лимит (USDT)

Ежедневен абонамент

Лимит (USDT)

Индивидуално дневно осребряване

Лимит (USDT)

Ежедневно осребряване

Лимит (USDT)

BCHDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
BCHUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
1INCHDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
1INCHUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
XLMDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
XLMUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
SUSHIDOWN
2,500
50,000,000
2,000
25,000,000
SUSHIUP
2,500
50,000,000
2,000
25,000,000
AAVEDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
AAVEUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
YFIDOWN
2,500
50,000,000
2,000
25,000,000
YFIUP
2,500
50,000,000
2,000
25,000,000
FILDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
FILUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
SXPDOWN
2,500
50,000,000
2,000
25,000,000
SXPUP
2,500
50,000,000
2,000
25,000,000
UNIDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
UNIUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
LTCDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
LTCUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
XRPDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
XRPUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
DOTDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
DOTUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
TRXDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
TRXUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
EOSDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
EOSUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
XTZDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
XTZUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
BNBDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
BNBUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
LINKDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
LINKUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
ADADOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
ADAUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
ETHDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
ETHUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
BTCDOWN
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000
BTCUP
5,000
50,000,000
3,500
25,000,000

6. Правила за събиране на такси за финансиране

6.1. Процентът на финансиране за токени с ливъридж = Ставка за финансиране на фючърсна позиция в кошницата × Действителен ливъридж. Binance не събира такси за превод на лихви за финансиране. Събирането на такси за финансиране се извършва между търговци и таксите са включени в нетната стойност на активите (NAV).
6.2. Процентът на финансиране, показан на страницата, вече взема под внимание ливъриджа, така че неговото въздействие върху нетната стойност на активите (NAV) е равно на показаната ставка за финансиране. Нова нетна стойност на активите (NAV) = NAV × (1 - процент на финансиране).
Пример: Ако ставката за финансиране за BTCDOWN е - 0,0304%, тогава нетната стойност на активите (NAV) ще се увеличи с 0,0304%, когато ставката за финансиране бъде събрана.

7. Правила за ребалансиране

7.1. Позициите за токени с ливъридж на Binance се ребалансират само когато е необходимо, което се контролира от собствения алгоритъм на Binance. Целта е да се максимизира корелацията между токените с ливъридж на Binance и основните маржин позиции, без да се налага да се притеснявате за ликвидността.
7.2. Целевият диапазон на токени с ливъридж на Binance се поддържа между 1,25x и 4x. Действителният мултипликатор на целевия ливъридж не се оповестява публично и се променя постоянно. По този начин външният свят не е в състояние да предвиди мултипликатора на целевия ливъридж, поддържан за токени с ливъридж на Binance, или кога ще настъпи ребалансиране, като по този начин намаля предварителната търговия и манипулацията.

8. Изчисляване на нетната стойност на активите (NAV)

Нетна стойност на активите (NAV) = ((1 / Действителен мултипликатор на ливъридж) × Позиция в кошницата × Цена на базовия актив) / Издадени токени.

9. Допълнителни правила

9.1. Binance предоставя услуги за разпространение на информация, надзор и контрол на риска за търговия с токени с ливъридж. Binance не предоставя никаква гаранция за възвръщаемост или задължение за запазване на капитала за потребители, които извършват трансакции с токени с ливъридж на платформата на Binance. Инвеститорите трябва да са напълно наясно с по-големите рискове, свързани с услугите с токени с ливъридж. Освен това те трябва да оценяват самостоятелно възможните загуби и да участват доброволно въз основа на потвърждение, че рисковете са контролируеми и поносими.
9.2. Термините „надвишава“ и „по-малко от“, както е споменато в тези правила, не включват числа, докато „не надвишава“, „не по-малко от“, „над“ и "до" включват числа.
9.3. Тези правила са формулирани от платформата на Binance и ще влязат в сила веднага след разпространението им сред всички инвеститори в платформата. Същото се отнася и за измененията.
9.4. Платформата на Binance си запазва правото на тълкуване на тези правила.
*Отказ от отговорност: Числата в тази статия подлежат на промяна без предизвестие. Моля, направете справка с английската версия за най-актуализираните числа.