Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Финанси
Binance Card

Карта Binance - Разни

Binance
2021-02-09 08:55
1. Кой издава картата Binance?
Binance си партнира със Swipe, за да предостави платформа за карти за потребителите на карта Binance. Издателят на картата се различава по регионите и това ще бъде посочено във вашето Споразумение с картодържателя.
2. Какви са условията за използване на карта Binance?
Картата Binance е обвързана от Общите условия на Binance и издателя на картата. Използването на карта Binance означава, че сте съгласни с тези условия.
3. Ще бъде ли записана BNB в портфейла на Pay в Binance в дневните изчисления на баланса на BNB?
Да. Общо дневно средно BNB салдо = среднодневно салдо по спот сметката + среднодневно салдо по маржин сметката + среднодневно салдо по подсметките + среднодневно салдо по спестовната сметка в Binance + среднодневно салдо на фиатни средства по сметката + среднодневно фючърсно салдо в портфейла + среднодневно салдо по сметката на карта Binance.
4. Защо плащането ми с картата Binance беше отказано?
Ако плащането с вашата карта Binance е отказано, моля, проверете следното:
За онлайн покупки:
 1. Дали сте въвели същия адрес за фактуриране като на вашата карта (можете да проверите адреса си за фактуриране в [Потребителски профил])
 2. Дали сте въвели правилната дата на изтичане
 3. Дали сте въвели правилния 3-цифрен CVV код
 4. Дали сте въвели правилния 3D-S код за проверка
 5. Проверете при търговеца защо не е приел картата ви
 6. Проверете портфейла си на Pay от таблото на картата, за да се уверите, че имате достатъчно салдо за покриване на сумата на плащането
 7. Проверете таблото на картата си, за да видите дали сте замразили картата
 8. Проверете таблото на картата си, за да видите дали състоянието на картата ви е „Активно“

За покупки в магазин:
 1. Проверете портфейла си на Pay от таблото на картата, за да се уверите, че имате достатъчно салдо за покриване на сумата на плащането
 2. Дали сте въвели правилния ПИН код (Моля, вижте как да проверите данните за вашата карта Binance , за да видите вашия ПИН)
 3. Проверете при търговеца защо не е приел картата ви
 4. Проверете таблото на картата си, за да видите дали картата ви е заключена
 5. Проверете таблото на картата си, за да видите дали състоянието на картата ви е „Активно“

Ако все още не можете да разрешите проблема, моля, свържете се с нашия Отдел за поддръжка на Binance или се обадете на номера на гърба на вашата карта. Ще се свържем с вас в рамките на 2 работни дни.
5. Къде мога да видя записите на трансферите между моите Pay и спот портфейли?
Можете да проверите хронологията на трансферите си от таблото за управление на [Карта] чрез [Хронология на транзакциите] - [Виж повече] - [Портфейлни прехвърляния].
Всички преводи от портфейла на Pay към спот портфейла се наричат „Тегления“.
Можете да персонализирате таблото за управление на картата от падащото меню, за да се покажат зареждания или тегления.
6. Къде мога да видя адреса за доставка на физическата си карта Binance?
Можете да проверите адреса за доставка на вашата карта в [Моят профил] - [Виж повече] на таблото за управление на картата.
7. Къде мога да изтегля хронологията на транзакциите си?
Можете да изтеглите хронологията на транзакциите [Хронология на транзакциите] - [Вижте още] - [Хронология на експортирането] в горния десен ъгъл. Можете да посочите времевата рамка на отчета или:
 • Последните 3 месеца (3 предходни календарни месеца)
 • Последните 6 месеца (6 предходни календарни месеца)
 • Миналата година (предходна календарна година)
 • Персонализиран период от време
Отчетът има формат MS Excel и съдържа следната информация:
 • Клеймо за време на транзакцията
 • Описание на транзакцията
 • ИЗПЛАТЕНО (EUR) - Сума на покупката в EUR
 • ВЪЗСТАНОВЕНО (EUR) - Сума на възстановяването или сторнирането в EUR
 • Такса за транзакция (EUR)
 • Използвани активи - фиат и криптовалути, които са били използвани за финансиране на тази транзакция
 • Обменен курс - обменни курсове за валути извън евро, използвани за финансиране на тази транзакция
8. Как са защитени моите средства?
Услугите за дебитна карта Binance Visa и електронния портфейл не са обхванати от схемата за компенсация на финансовите услуги. Клиентските средства обаче са защитени в регулирана банкова сметка, която се държи в тръст и е отделена от фирмените средства. Това означава, че в случай че издателят изпадне в ликвидация или фалит, никоя трета страна не може да поиска вашите средства и те ще ви бъдат върнати. Моля, вижте нашите Общи условия за допълнителна информация.
Свързани статии
Поръчайте и активирайте вашата карта Binance