Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Токени с ливъридж
Ръководства за токени с ливъридж

Какво представлява ребалансирането на токени с ливъридж на Binance

Binance
2021-06-21 02:34
Ребалансът е процес, при който токените с ливъридж увеличават или намаляват своите фючърсни позиции в базовия актив, за да постигнат целевия ливъридж. С увеличаването на цената на базовия актив той ще заеме повече позиции. По същия начин, ако цените спаднат, това ще намали позициите.

Механизъм за балансиране на токените с ливъридж на Binance

Токените с ливъридж на Binance се ребалансират само когато е необходимо. BLVT са създадени, за да максимизират връзката си с основния актив и да бъдат непредсказуеми при ребаланс, за да намалят уязвимостта на изпреварващите тактики (front-running). За разлика от конвенционалните токени с ливъридж (неуправлявани от Binance), токените с ливъридж на Binance не поддържат постоянен ливъридж. Вместо това, токените с ливъридж на Binance поддържат променлив целеви ливъридж и ребалансират само по време на екстремни пазарни движения.
Ребалансирането на позициите на токените с ливъридж на Binance се управлява от собствените алгоритми на Binance. Механизмът за ребалансиране е предназначен да предпазва потребителите си от дългосрочното вредно въздействие на традиционните токени с ливъридж, като същевременно запазва ключовите характеристики на продукт с ливъридж, което позволява на потребителите да спечелят фючърсни позиции с ливъридж, без да се притесняват за риска от ликвидация и трудностите при управление на позиция с ливъридж.

Как се ребалансират токените с ливъридж на Binance?

Токените с ливъридж на Binance имат диапазон на целевия ливъридж от 1,25x до 4x. Истинското целево ниво на ливъридж постоянно се променя и е скрито от външно наблюдение.Както времето на ребаланса, така и целевият ливъридж на ребаланса не се показват на наблюдатели или алгоритми, което прави много по-трудно отгатването на бъдещи сделки и предварителното управление. По всяко време страницата с информация за токена винаги ще показва „реализираното“ събитие след ребалансиране на ливъриджа.
mceclip1.png
Бележки:
 • Реалният коефициент на ливъридж е действителният коефициент на ливъридж, съхраняван от алгоритъма. Реалният коефициент на ливъридж се променя, когато съотношението на фючърсната позиция (условна стойност) към размера на фонда се променя.
 • Целевият коефициент на ливъридж се определя от алгоритъма в случай на ребалансиране. Той ще има за цел да постигне съотношение на ливъридж между 1,25-4x, но точният брой ще бъде поверителен. Целевият коефициент на ливъридж на информационната страница на токена ще бъде реализираното събитие след ребалансиране на ливъриджа. Имайте предвид обаче, че реалният ливъридж може да варира извън целевия диапазон при екстремни пазарни движения.
 • Потребителите нямат право да осребряват токени, докато фондът се ребалансира.
Когато реалното ниво на ливъридж е извън целевия диапазон на ливъридж (1,25x - 4x), токените с ливъридж на Binance ще се ребалансират, за да се поддържат в рамките на целевия диапазон на ливъридж. Информацията за ребалансиране, като промяна в кошницата и нивото на ливъридж, ще се покаже на страницата на токените с ливъридж на Binance след ребалансирането на токените с ливъридж. Потребителите също ще видят хронология на всички събития за ребалансиране на страницата, спомената по-рано.
mceclip0.png
Когато цената на безсрочните фючърси се повиши, реалното ниво на ливъридж ще намалее. Ако реалното ниво на ливъридж спадне до 1,25 пъти и по-малко, токените с ливъридж на Binance ще се ребалансират. Алгоритъмът ще закупи допълнителни позиции, за да увеличи реалното ниво на ливъридж, така че реалното ниво на ливъридж да е в рамките на целевия диапазон на ливъридж. Ребалансирането работи обратно, когато цената спадне.
Примерът по-долу илюстрира как работи механизмът за ребалансиране, когато цената на вечните фючърси се покачи:
 1. Токените с ливъридж на Binance имат размер на фонда 100 милиона долара и обща фючърсна позиция от 180 милиона долара в кошницата първоначално. Реалният коефициент на ливъридж е 1,8 x.
 2. Когато цената на безсрочните фючърси на BTCUSDT се повиши с 5%, стойността на фючърсните позиции ще се увеличи с 9 милиона до 189 милиона долара. Токените с ливъридж ще спечелят 9 милиона $, а размерът на фонда ще се увеличи до 109 милиона $. Реалният коефициент на ливъридж намалява до 1,73x. Това обаче не задейства събитието за ребалансиране, тъй като реалният коефициент на ливъридж е в рамките на целевия диапазон на ливъридж от 1,25x - 4x.
 3. Когато цената на безсрочните фючърси на BTCUSDT се повиши с още 120%, фючърсните позиции ще се увеличат с 226,8 милиона $ до 415,8 милиона $. В резултат на това токените с ливъридж ще спечелят 226,8 милиона $, а размерът на фонда ще се увеличи до 335,8 милиона $. Реалният коефициент на ливъридж намалява до 1,238x.
 4. Тъй като реалният коефициент на ливъридж е под 1,25x (извън целевия диапазон на ливъридж), ще настъпи събитие за ребалансиране. Алгоритъмът ще закупи допълнителни фючърсни позиции, за да увеличи реалното ниво на ливъридж. Това гарантира, че нивото на ливъридж е в рамките на целевия диапазон на ливъридж. Алгоритъмът ще вземе решение за ребалансираното ниво на ливъридж. Ако алгоритъмът иска да ребалансира от 1,238x на 1,7x, алгоритъмът ще закупи допълнителни фючърсни позиции на стойност 155,06 милиона долара, увеличавайки общите фючърсни позиции до 570,86 милиона долара, което е 1,7x от размера на фонда.
Обобщение
 • Токените с ливъридж на Binance се ребалансират само когато е необходимо. Особено по време на екстремни пазарни движения.
 • Големите колебания на цените водят до това, че реалният коефициент на ливъридж е извън целевия диапазон на ливъридж (1,25x - 4x), което задейства събитието за ребалансиране.
 • Алгоритъмът ще реши целевият ливъридж да бъде ребалансиран чрез увеличаване или намаляване на фючърсните позиции в зависимост от посоката на целевия ливъридж.
 • След като събитието за ребалансиране приключи, целевото съотношение на ливъридж и времето за ребаланс ще бъдат показани на страницата на токени с ливъридж на Binance.
Свързани статии
Какво представляват токените с ливъридж на Binance?