Exchange
Борса за обмен на блокчейн и крипто активи
Academy
Обучение за блокчейн и криптовалути
Брокер
Решения за търговски терминали
Charity
Благотворителност
Cloud
Решения за корпоративен обмен
DEX
Бърза и сигурна децентрализирана борса за дигитални активи
Labs
Инкубатор за върхови блокчейн проекти
Launchpad
Платформа за стартиране на токени
Research
Анализ и доклади на институционално ниво
Trust Wallet
Официален портфейл за криптовалута на Binance
Купи криптовалута
Пазари
Основен
Най-лесния начин за търговия
Класически
Прост и лесен за използване интерфейс
Напреднал
Пълен достъп до всички инструменти за търговия
Маржин
Увеличи печалбата си с ливъридж
P2P
Банков превод и 100+ възможности
Фондов токен
New
Търгувайте фондове с криптовалута
Търгувай
Сканирайте, за да изтеглите приложението за IOS и Android
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
P2P търговия
Управление на търговци и потребители на P2P
Правила за обжалване на P2P
Binance
2021-04-07 08:42
* Това правило е приложимо за сделки, които не са в CNY
Обжалване на купувача
1. Отменена поръчка:
 • Ако срокът на поръчката е надвишен и е бил автоматично анулиран от системата, но купувачът въпреки това е извършил плащането офлайн или след като купувачът е извършил плащането, поръчката е била анулирана по погрешка, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача за възстановяване на сумата при полагане на най-добрите усилия. Ако продавачът откаже да възстанови сумата, Binance не носи отговорност за загуби, произтичащи от транзакцията. Binance си запазва правото да спре потребители, които не са сътрудничили по време на процеса.
2. Сумата на плащането и сумата на поръчката не съвпадат:
 • Ако действителната сума, платена от купувача, е по-голяма от сумата на поръчката и купувачът е щракнал върху бутона „Маркирай като Платено и Прехвърлено напред“, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача за възстановяване на сумата. Ако продавачът откаже да възстанови сумата, купувачът е отговорен за загубата на средствата. Binance си запазва правото да спре потребители, които не са сътрудничили по време на процеса.
3. Продавачът не е освободил криптовалутата навреме:
 • Ако след като купувачът успешно е извършил плащането, използвайки метода на плащане в реално време, продавачът не е освободил криптовалутата за повече от 15 минути, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача, за да освободят криптовалутата. Ако продавачът не отговори в рамките на даден срок, агентът за обслужване на клиенти на Binance принудително ще освободи криптовалутата.
 • Ако купувачът е използвал метода за отложено плащане, за да извърши плащането, така че продавачът не може да получи плащането навреме, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача и ще поискат освобождаването на криптовалутата в рамките на 2 работни дни. Ако плащането не бъде получено в предписания срок, продавачът трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти за разговор. Ако продавачът не се е свързал с нас, това ще се счита за получено плащане. Агентите за обслужване на клиенти на Binance принудително ще освободят криптовалутата.
4. Купувачът е платил правилна сума от собствената си платежна сметка (името на притежателя съвпада с името, проверено по KYC), но продавачът не желае да освободи криптовалутата и се опитва да уреди сделката на по-висока цена.
 •  С изключение на случаите, когато цената е необичайно ниска (-10% пазарна цена), поръчката ще бъде освободена ръчно от агента за обслужване на клиенти.
5. Купувачът е оставил специалната бележка при прехвърляне на парите, а продавачът не е освободил клиптовалутата:
 • Ако купувачът е споменал думи като „Дигитална валута, C2C/P2P, Binance, BTC и т.н.“ или друга свързана чувствителна информация в бележките за плащане при прехвърляне на парите (въпреки че продавачът е бил посочил в своите условия да не споменават такива думи), агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача, за да освободят токена или да възстановят сумата. Всяка такса, начислена от метода на плащане по време на възстановяването, трябва да се покрие от купувача.
6. Обиден език:
 • Ако двете страни са използвали обиден език по време на разговора, ако страната е била обжалвана 2 или повече пъти, част от функциите на акаунта на потребителя ще бъдат спрени.
Обжалване на продавача
1. Купувачът е щракнал върху „Маркиране като Платено“ или „Прехвърлено, Напред“
 • Ако купувачът не е платил и не е предоставил доказателство за плащането или с него не може да се осъществи контакт в рамките на даден период от време, агентът за обслужване на клиенти на Binance ще анулира поръчката в полза на продавача. Ако поръчките са били отменени поради неплащане за 3 или повече пъти, част от функциите на акаунта на потребителя ще бъдат спрени.
 • Ако купувачът е платил, но продавачът не е получил плащането, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача, за да освободят криптовалутата в рамките на 2 работни дни. Ако криптовалутата не е освободена в рамките на предписаното време, агентите за обслужване на клиенти на Binance принудително ще освободят криптовалутата. Ако криптовалутата не може да бъде освободена нормално, продавачът трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти, за да комуникира. Ако той/тя не се е свързал, това ще се счита за получено плащане.
2. Проверената информация или платената сума не съвпадат:
 • Ако купувачът е превел пари по друга платежна сметка на продавача или по платежна сметка на друго лице и не е използвал предоставената от продавача платежна информация за извършване на плащане, купувачът поема риска от превод към грешната сметка и възстановяването не е гарантирано. Ако Binance установи такава повтаряща се тенденция на грешни плащания, обслужването на клиенти ще спре акаунта на купувача за 30 дни. 
 • Платежната сметка и потвърдената информация не съвпадат: Ако името на платежната сметка на купувача (например името на притежателя на банковата карта на купувача) не съвпада с името от KYC (потвърдено) на Binance P2P, функцията P2P на купувача ще бъде спряна за 15 дни поради нарушение на правилата за трансакции P2P на Binance. В този случай криптовалутата няма да бъде пусната от Binance P2P веднага, продавачът ще бъде помолен да възстанови пълната сума, след което поръчката ще бъде анулирана, след като доказателството за възстановяване бъде подадено от продавача и потвърдено от купувача. Всяка такса, начислена от метода на плащане, трябва да се покрие от купувача. 
 • Ако купувачът е платил, но сумата е по-малка от сумата на поръчката, купувачът ще бъде помолен да плати останалата сума в рамките на определен срок. Всяка такса, начислена от начина на плащане, трябва да бъде покрита от купувача. Ако купувачът не отговори навреме или откаже да плати останалата сума, продавачът ще бъде помолен да възстанови получените пари. Binance си запазва правото да спре потребители, които не са сътрудничили по време на процеса. Всички други загуби ще бъдат отговорност на купувача.
Ако действителната сума, платена от купувача, е по-малка от сумата на поръчката, но продавачът е пуснал криптовалута преди да получи достатъчното плащане, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с купувача и ще помолят купувача да извърши плащането на останалата сума. Ако продавачът откаже да възстанови сумата, купувачът е отговорен за загубата на средствата. Binance си запазва правото да спре потребители, които не са сътрудничили по време на процеса.
3. Криптовалутата е освободена преди получаване на плащането: Продавачът не потвърди дали е получил плащането и освободи криптовалутата, преди да получи плащането:
 • Продавачът се свързва с обслужването на клиенти, като заявява билет. В случаите, когато купувачът не реагира или отказва да сътрудничи, продавачът може да докладва случая на правоприлагащите органи.
 • Продавачът ще поеме отговорност за освобождаването на криптовалутата по-рано. Платформата (Binance P2P) не може да гарантира, че средствата ще бъдат възстановени.
6. Обиден език:
 • Ако двете страни са използвали обиден език по време на разговора, ако страната е била обжалвана 2 или повече пъти, част от функциите на акаунта на потребителя ще бъдат спрени.
Свързани статии
Политика за транзакции на потребител на P2P