Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Управление на търговци и потребители на P2P

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
P2P търговия
Започнете работа с P2P
Център за често задавани въпроси за P2P
Управление на търговци и потребители на P2P
P2P сигурност и съответствие
Кредитна/дебитна карта
Банков трансфер
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Правила за обжалване на P2P

2021-04-07 08:42
*Моля, имайте предвид, че това правило важи само за сделки, в които не се използва CNY

Обжалване на купувача

1. Отменена поръчка:
Ако срокът на поръчката е надвишен и е бил автоматично анулиран от системата, но купувачът въпреки това е извършил плащането офлайн или след като купувачът е извършил плащането, поръчката е била анулирана по погрешка, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача за възстановяване на сумата при полагане на най-добрите усилия. Ако продавачът откаже да възстанови сумата, Binance не носи отговорност за загуби, произтичащи от транзакцията. Binance си запазва правото да спре потребители, които не са сътрудничили по време на процеса.
2. Сумата на плащането и сумата на поръчката не съвпадат:
Ако действителната сума, платена от купувача, е по-голяма от сумата на поръчката и купувачът е щракнал върху бутона „Маркирай като Платено и Прехвърлено напред“, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача за възстановяване на сумата. Ако продавачът откаже да възстанови сумата, купувачът е отговорен за загубата на средствата. Binance си запазва правото да спре потребители, които не са сътрудничили по време на процеса.
3. Продавачът не е освободил криптовалутата навреме:
Ако след като купувачът успешно е извършил плащането, използвайки метода на плащане в реално време, продавачът не е освободил криптовалутата за повече от 15 минути, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача за освобождаване на криптовалутата. Ако продавачът не отговори в рамките на даден период от време, агентът за обслужване на клиенти на Binance ще освободи криптовалутата ръчно.
Ако купувачът е използвал метод за плащане, който не се извършва мигновено, за да извърши плащането, и продавачът не може да получи плащането навреме, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача и ще поискат освобождаването на криптовалутата в рамките на 2 работни дни. Ако плащането не е пристигнало в рамките на предписания срок, продавачът трябва да се свърже с обслужването на клиенти на Binance, за да съобщи за проблема. Ако продавачът не се е свързал с нас, това ще се счита за получено плащане. Агентите за обслужване на клиенти на Binance ще освободят криптовалутата ръчно.
4. Продавачът не желае да освободи криптовалутата:
Купувачът е платил правилна сума от собствената си платежна сметка (името на притежателя съвпада с името, проверено по KYC), но продавачът не желае да освободи криптовалутата и се опитва да уреди сделката на по-висока цена.
С изключение на случаите, когато цената е необичайно ниска (-10% пазарна цена), поръчката ще бъде освободена ръчно от агента за обслужване на клиенти.
5. Купувачът е оставил забележка за превода, а продавачът не е освободил криптовалутата:
Ако купувачът включи чувствителни думи или изрази, като цифрова валута, C2C/P2P, Binance, BTC и др. или друга чувствителна информация в забележките за плащане при извършване на превод (въпреки че продавачът вече е посочил в условията си да не споменава такива думи), агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача, за да пуснат криптовалутата или да издадат възстановяване на сумата. Всяка такса, възникнала по време на възстановяването, трябва да бъде покрита от купувача.
6. Използване на обиден език:
Двете страни са използвали обиден език в P2P платформата. Това включва, но не се ограничава до инструментите за чат с потребители и чата на живо за обслужване на клиенти, както и секцията за коментари в поръчката. Ако потребителят е бил обжалван 2 пъти или повече, част от функциите на акаунта на потребителя ще бъдат спрени.

Обжалване на продавача

1. Купувачът не е платил, но е щракнал върху „Маркиране като платено“ или „Прехвърлено, напред“:
Ако купувачът не е платил или не е предоставил доказателство за плащане или не може да бъде осъществена връзка с него в рамките на даден период от време, агентът за обслужване на клиенти на Binance ще анулира поръчката. Ако поръчките са били анулирани по същата причина 3 или повече пъти, част от функциите на потребителския акаунт ще бъдат спрени.
Ако купувачът е платил, но продавачът не е получил плащането, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с продавача за освобождаване на криптовалутата в рамките на 2 работни дни. Ако криптовалутата не е била освободена в рамките на предписаното време, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще освободят криптовалутата ръчно. Ако криптовалутата не може да бъде освободена нормално, продавачът трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти, за да съобщи за проблема. Ако продавачът не се свърже с екипа за обслужване на клиенти, това ще се счита за получено плащане.
2. Потвърдената информация или платената сума не съвпадат:
Ако купувачът е прехвърлил пари към други платежни сметки на продавача или платежна сметка на друго лице вместо тази, предоставена в информацията за плащане, Binance не носи отговорност за загуби, произтичащи от трансакцията, и възстановяването на сумата не е гарантирано. Ако купувачът многократно извършва плащания към сметки, различни от посочените от продавача, обслужването на клиенти ще спре акаунта на купувача за 30 дни.
Платежният акаунт и потвърдената информация не съвпадат: 
Ако името на платежния акаунт на купувача не съвпада с потвърденото от KYC име в Binance P2P, P2P функцията на купувача ще бъде спряна за 15 дни поради нарушение на правилата за трансакции на Binance P2P. В този случай криптовалутата няма да бъде освободена и продавачът ще бъде помолен да възстанови пълната сума на купувача. Поръчката ще бъде анулирана, след като продавачът представи доказателство за възстановяване на сумата и купувачът потвърди, че възстановяването е получено. Всяка начислена такса трябва да бъде поета от купувача.
Ако купувачът е платил, но сумата е по-малка от сумата на поръчката, купувачът ще бъде помолен да плати останалата сума в рамките на даден срок. Всяка начислена такса трябва да бъде поета от купувача. Ако купувачът не отговори навреме или откаже да плати останалата сума, продавачът ще бъде помолен да възстанови парите, които е получил. Binance си запазва правото да спре потребители, които не са сътрудничили по време на процеса. Binance не носи отговорност за загуби, произтичащи от трансакцията.
Ако действителната сума, платена от купувача, е по-малка от сумата на поръчката, но продавачът е освободил криптовалутата, преди да получи пълното плащане, агентите за обслужване на клиенти на Binance ще се свържат с купувача, за да извърши плащането на останалата сума. Ако купувачът откаже да извърши плащането, продавачът носи отговорност за загубата на средства. Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, произтичащи от трансакцията и си запазва правото да временно преустановява потребителите, които не сътрудничат по време на процеса.
3. Продавачът не е потвърдил плащането в акаунта си и освободил криптовалутата:
Продавачът трябва да се свърже с екипа за обслужване на клиенти, за да съобщи за проблема. В случаите, когато купувачът не реагира или откаже да сътрудничи, продавачът може да докладва случая на правоприлагащите органи.
Продавачът поема пълна отговорност за освобождаването на криптовалутата без потвърждение на плащането в акаунта. Binance не носи отговорност за загуби, произтичащи от трансакцията и не може да гарантира, че средствата ще бъдат възстановени.
4. Използване на обиден език:
Двете страни са използвали обиден език в P2P платформата. Това включва, но не се ограничава до инструментите за чат с потребители и чата на живо от поддръжката на клиенти, както и секцията за коментари в поръчката. Ако потребителят е бил обжалван 2 пъти или повече, част от функциите на акаунта на потребителя ще бъдат спрени.
*Binance си запазва правото да прекрати услугите на Binance за потребители, които не сътрудничат по време на процеса.