Exchange
Борса за обмен на блокчейн и крипто активи
Academy
Обучение за блокчейн и криптовалути
Брокер
Решения за търговски терминали
Charity
Благотворителност
Cloud
Решения за корпоративен обмен
DEX
Бърза и сигурна децентрализирана борса за дигитални активи
Labs
Инкубатор за върхови блокчейн проекти
Launchpad
Платформа за стартиране на токени
Research
Анализ и доклади на институционално ниво
Trust Wallet
Официален портфейл за криптовалута на Binance
Купи криптовалута
Пазари
Основен
Най-лесния начин за търговия
Класически
Прост и лесен за използване интерфейс
Напреднал
Пълен достъп до всички инструменти за търговия
Маржин
Увеличи печалбата си с ливъридж
P2P
Банков превод и 100+ възможности
Фондов токен
New
Търгувайте фондове с криптовалута
Търгувай
Сканирайте, за да изтеглите приложението за IOS и Android
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
P2P търговия
Управление на търговци и потребители на P2P
Политика за транзакции на потребител на P2P
Binance
2021-03-18 06:00
I. ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ KYC И ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЗАКОННОСТ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИЛАТА СРЕЩУ ПРАНЕ НА ПАРИ И ТЕРОРИЗЪМ, ИЗЛОЖЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА:
1.Потребителите трябва да спазват политиката на KYC на платформата (включително, но не само изискването за проверка на истинското име) относно самоличността на потребителите и свързаните с транзакциите P2P акаунти (включително, но не само спот акаунтите и акаунтите във фиатната валута, наричани по-долу колективно „Акаунти”) и Потребителите гарантират, че Акаунтите, които използват в платформата, са законно регистрирани и използвани от тях самите.
2.Когато задействат алармите на платформата срещу пране на пари и финансиране на тероризма, Потребителите активно ще си сътрудничат с платформата при нейната проверка и ще съдействат за предоставяне на всякакви доказателства за контрол на риска, ако е необходимо (при условие че мерките за контрол на риска на платформата са ефективни).
3.Ако потребителите не успеят да го направят след задействане на аларми за пране на пари и финансиране на тероризма, платформата може да деактивира всички или част от функциите на техния акаунт.
4.Потребителите трябва да гарантират, че имат законните права върху транзакцията в съответствие с приложимото законодателство. Платформата не гарантира законността на транзакциите на Потребителите. За да се увери, че всички транзакции са законосъобразни, платформата може (но не е задължена) да провери законността на транзакциите, извършени от потребителите, и да предприеме необходимите действия в съответствие с приложимите закони и разпоредби.
5.Освен ако не е посочено друго, и двете страни изрично се договарят преди да търгуват чрез чат P2P на Binance. Купувачът трябва да носи отговорност за всички такси, начислявани от изпращащата платежна сметка, а Продавачът трябва да носи отговорност за всички такси, начислявани от получаващата платежна сметка. Например, ако сумата на поръчката е общо 10 000 USD, докато доставчикът на платежни услуги е склонен да начислява 5 USD от купувача. Тогава купувачът всъщност трябва да плати 10 005 USD вместо 10 000 USD. В този случай обаче продавачът може да се сблъска с допълнителна такса от X%, начислена от доставчика на платежни услуги, след което продавачът трябва да плати своя такса за транзакция. * За транзакция в RUB, UAH, KZT: продавачът винаги трябва да получава пълната сума, а купувачът винаги носи отговорност за таксите за фиатни транзакции.
II. Инструкции за купувача:
1.Трябва да изберете метод на плащане, поддържан от продавача, и да преведете сумата, както е показано на страницата за поръчка в рамките на времето, посочено от платформата (ако доставчиците на платежни услуги начисляват такси. Проверете глава I, точка 5. ). Не забравяйте да щракнете върху бутона „Прехвърлено, напред“ или „Маркиране като „Платено““ след плащането.
2.Моля, използвайте метод за плащане, проверен с истинското име. Освен ако не е уговорено от продавача, платформата не поддържа методи за плащане, които не са проверени с истинско име.
3.Не натискайте бутона „Прехвърлено, напред“ или „Маркиране като „Платено““, когато плащането все още не е извършено или завършено. Ако щракнете върху бутона „Прехвърлено, напред“ или „Маркиране като „Платено““, когато плащането все още не е извършено или завършено, акаунтът ви може да бъде деактивиран.
4.Моля, изберете „незабавно плащане“. Всякакви плащания, които не са незабавни, не се извършват без предварителното съгласие на продавача.
5.Когато извършвате плащането, моля, уверете се, че не се използват чувствителни думи или изрази, свързани с цифровата валута, като BTC, цифрова валута и покупка на биткойн.
6.Ако сте завършили прехвърлянето и сте щракнали върху „Прехвърлено“ , но продавачът не е успял да достави съответните цифрови активи (наричано по-долу „доставка“) на купувача в определеното време, можете първо да подадете жалба. Ако работите напълно в съответствие с разпоредбите на платформата и изпълнявате процедурите, предвидени от платформата (включително, но не само предоставянето на съответни правни сертификати, отговарящи на изискванията на платформата), ние ще разгледаме жалбата незабавно, ще определим, че цифровите активи принадлежат на вас и ще извършим съответните процедури за прехвърляне.
7.В случай на нарушения на „Инструкциите за купувача“, платформата може, в съответствие с настоящата Политика, Условията или съответните закони и разпоредби, или по свое усмотрение, да предприеме мерки, както сметне за добре, включително, но не само, да замрази акаунт на нарушител или да деактивира някои от неговите функции.
III. Инструкции за продавача:
1.Акаунтът на бенефициента, който използвате, трябва да съответства на вашата информация за истинско име в платформата.
2.След потвърждаване на получаването на пълното плащане на купувача, продавачът извършва доставката в рамките на 15 минути.
3.Освен ако платформата не е посочила друго, никой не трябва да иска от CS да анулира поръчката без съгласието на купувача.
4.Освен ако платформата не предвижда друго, няма да възразявате срещу цената на поръчка, която вече е създадена без съгласието на купувача.
5.Ако имате неизпълнени поръчки или спорове с купувача, моля, уверете се, че можете да се свържете с тях чрез мобилния телефонен номер или имейл, който сте регистрирали в платформата.
6.В случай на нарушения на горепосочените „Инструкции за продавача“, платформата може, в съответствие с настоящата Политика, Условията или съответните закони и разпоредби, или по свое усмотрение, да предприеме мерки, които сметне за добре, включително, но не само замразяване акаунта на нарушителя или деактивиране на някои от неговите функции. Посочената в обявата цена трябва да бъде окончателна и да съдържа всички такси, които рекламодателят изисква от купувача да плати. След започване на сделката цената не може да се променя и рекламодателят не може да изисква да плаща допълнителни комисионни във всички случаи (освен ако и двете страни постигнат такова споразумение). (ако доставчиците на платежни услуги начисляват такси. Проверете глава I, точка 5. ).
IV. Предупреждение за риск и отказ от отговорност:
  • Напълно разбирате рисковете, свързани с P2P транзакциите, включително, но не само, риска от големи колебания в стойността на цифровите активи, рисковете за достоверност по отношение на контрагентите по P2P транзакциите и рисковете за съответствие на фиатните валутни транзакции.
  • Притежавате достатъчно инвестиционни познания и опит, както и способността да понасяте рисковете, свързани с P2P транзакции, и се съгласявате да понасяте независимо всички рискове, произтичащи от ангажирането с P2P транзакции.
  • Преди P2P транзакция сте прочели и разбрали цялото съдържание на тази Политика, Условията и съответните правила на платформите Binance и сте се консултирали с професионалисти, преди да решите по свое усмотрение дали и как да завършите P2P транзакциите въз основа на техните препоръки .
  • Платформата не е страна по P2P транзакциите. Следователно, всички спорове между потребители, участващи в P2P транзакции, нямат нищо общо с платформата. Платформата няма нито права, нито задължения за разрешаване на възникнали от нея спорове. Тя не е задължена да поема физически задължения или отговорности към която и да е страна (включително, но не само, обезщетения).
  • Вие се съгласявате и упълномощавате платформата да предприема всички разумни действия (включително, но не само анулиране на транзакции или деактивиране на функции на акаунта при определени обстоятелства) в съответствие с тази Политика, Условията и съответните правила на платформите Binance, за да защити вас, платформата и законните права на други потребители.
V. Ненормално търговско поведение и мерки за справяне с тях:
Съгласявате се, че в максималната степен, разрешена от закона, платформата не носи отговорност за загуби, които понасяте от P2P транзакции или използването на услуги по тази Политика поради причини, различни от умишленото провеждане на платформата или грубата небрежност, включително, но не само, до хакерски атаки, прекъсвания на електрозахранването или неизбежни технически неизправности.
Платформата има право да ограничи, спре или прекрати вашия акаунт или достъп до услуги по собствена и абсолютна преценка на платформата, незабавно и без предизвестие и за определен период от време, по преценка на платформата, ако:
  • основателно подозираме, че сте нарушили или може да действате в нарушение на настоящата Политика;
  • вярваме, че е необходимо да защитим другите си потребители от опасност или загуба. Ако упражним правото си да ограничим или да ви откажем достъп до Услугите, ние няма да носим отговорност за каквито и да било последици от това, че не сме ви предоставили достъп до Услугите, включително за всяко забавяне, повреда или неудобство, които могат да възникнат вследствие на това;
  • ако установим, че използвате нашата платформа по някакъв начин, който може да повлияе неблагоприятно или да попречи на други потребители да се възползват от нашите Услуги;
  • ако се разкрие, че в процеса на взаимодействие с други потребители, нарушителят е използвал нецензурни изрази срещу контрагента, обиждал е, изнудвал е, тормозил, заплашвал или нарушавал по друг начин или се опитвал да наруши законни права (като, наред с другото, правата за неприкосновеност на личния живот, публичност и др. интелектуална собственост) на други потребители, както и събиране на каквато и да е лична информация на други потребители с цел нейното разпространение в Интернет или персонална атака.
Вие признавате, че нашето решение да предприемем определени действия, включително ограничаване на достъпа, спирането или затварянето на вашия акаунт или портфейл, може да се основава на поверителни критерии, които са от съществено значение за нашите протоколи за управление на риска и сигурност. Вие се съгласявате, че Binance не е задължена да разкрива пред вас подробностите за своите процедури за сигурност и управление на риска.
Ние ще премахнем спирането възможно най-скоро, след като причините за спирането вече не съществуват, но не сме задължени да ви уведомяваме, когато (ако изобщо някога) такова спиране бъде отменено.
Ненормално търговско поведениеПравила за боравене
1. Купувачът отменя поръчка, която вече е създадена, без предварителното съгласие на продавача или платформата.Ако купувачът направи това 3 пъти в същия ден, системата ще забрани на купувача да купува за този ден.
2. Поръчката се анулира автоматично, тъй като плащането не е направено в рамките на срока след създаването на поръчката.Ако купувачът направи това 2 пъти в същия ден, системата ще забрани на купувача да купува за този ден.
3. За последните 7 дни потребителят има над 10 съчетани поръчки, степента на обжалване е по-голяма от 20%, докато степента на изпълнение е под 60%.Платформата може да деактивира акаунта на потребителя за поне 7 дни.
4. За последните 7 дни потребителят има над 5 съчетани поръчки, но степента на изпълнение е под 20%.Платформата може да деактивира акаунта на потребителя за поне 7 дни.
5. А. Онлайн офертите са с най-добрата офертна цена, но поръчките са с нулево изпълнение в рамките на определен срок. B. Обявите, които имат повече от 5 поръчки, но степента на компилация е под 20%.И двете обяви от тип A и B ще се считат за неефективни и ще бъдат затворени от системата автоматично.
6. Потребители, които са публикували повече от 3 неефективни обяви (тип A + B) през последните 7 дни, като в същото време степента на завършване за 7 дни на тези потребители е под 60%.На потребителите ще бъдат забранени всички P2P дейности за поне 7 дни.
7. Обявата на потребителя има повече от 5 поръчки, които се обжалват едновременно.Онлайн обявите ще бъдат скрити и за потребителя ще бъдат забранени всички P2P дейности.
Когато бъдат открити аномалии от контрола на рискаПравила за боравене
1. Когато системите за контрол на риска открият аномалии, Потребителите изрично отказват или не си сътрудничат активно с платформата за последваща проверка срещу изпирането на пари или финансирането на тероризма.Платформата може да избере да определи директно акаунта като ненормален и да предприеме мерки, включително, но не само повишаване на нивото на риск на потребителите, директно замразяване на акаунта на потребителите и свързаните акаунти, докато доказателствата за контрол на риска, предоставени от потребителите, не преминат проверката за контрол на риска от платформата .
2. Когато системата за контрол на риска на платформата установи, че Потребителите са заподозряни в измама (или опит за измама), изтегляне на пари на високорискови платформи (включително, но не само платформи за нелицензиран криптодилър, платформи за онлайн хазарт, платформи, заподозрени в измами с пране на пари или други с възможности за контрол с нисък риск) или други високорискови трансфери на активи.
Предупреждение за риск: Внимание за всички усилия за публичност, свързващи тази платформа с такива платформи в случай на ненужни загуби на собственост.
Платформата може да избере директно да замрази или деактивира транзакцията, тегленето или дори всички P2P функции на акаунта или свързаните акаунти.
3. Акаунтите не се използват от Потребителите или се използват незаконно за закупуване на цифрови активи за други: ако платформата установи, че Потребителите са продали, дали под наем или са наели акаунта си за използване от други, или са закупили незаконно цифрови активи за други.
Предупреждение за риск: Моля, пазете информацията си в безопасност, за да не бъде използвана от други за престъпни действия.
Платформата може да избере да предприеме една или повече мерки, включително, но не само временно или трайно деактивиране на функцията за търговия P2P, забавяне или деактивиране на функцията за теглене или директно замразяване на такива акаунти на потребители и свързани акаунти.
4. Получаване или въвеждане на цифрови активи или средства от незаконни източници: Потребителите знаят или могат разумно да направят извод със здрав разум, че цифровите активи и парите, получени от други платформи/групи на WeChat, са незаконни клиптовалути или средства, но въпреки това им позволяват да влизат в Акаунти на други Потребители в платформата.Платформата може директно и окончателно да деактивира всякакви и всички функции на акаунта на такива потребители и свързаните акаунти и да прекрати всички услуги, предоставяни на потребителите, или изпълнението на договорни задължения.
5. Потребители, за които е установено, че са извършили пране на пари: когато за Потребителите бъде установено от системата за контрол на риска или персонала за контрол на риска, че са участвали пряко в или са помагали в прането на пари.Платформата може директно и окончателно да деактивира всякакви и всички функции на акаунта на такива потребители и свързаните акаунти и да прекрати всички услуги, предоставяни на потребителите, или изпълнението на договорни задължения.
6. Замразяване на акаунти: когато акаунтът на потребителите е замразен по искане на съдебен орган.Платформата може да замрази акаунта на Потребителите в съответствие с писмото, издадено от съдебен орган, както и съответните закони и разпоредби. По време на периода на замразяване Потребителите трябва да се обърнат към съответния съдебен орган, вместо към платформата, за размразяване на акаунта.
7. Съдебно разследване: Съдебният орган изисква от потребителите да извличат информация за акаунта на платформата под формата на, включително, но не само, съдебно разследване и консултации.Платформата може да деактивира определени функции на акаунта на потребителите и свързаните акаунти.
Свързани статии
Правила за обжалване на P2P