Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Фючърси USDⓈ-M

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Маркирана цена в фючърси с USDⓈ-маржин

2022-06-06 02:07
Изчисляването на маркираната цена е тясно свързано с процента на финансиране и обратно. Силно препоръчително е да прочетете и двата раздела, за да получите пълна представа за това как работи системата.
Тъй като нереализираният PNL е основният двигател на ликвидациите, важно е да се гарантира, че изчисляването на нереализирания PnL е точно, за да се избегнат ненужни ликвидации. Базовият договор за Безсрочния договор (Perpetual Contract) е „истинската“ стойност на договора, а средната стойност на цените на основните пазари представлява „индекс на цените (Price Index)“, който е основният компонент на маркираната цена (Mark Price).
Индексът на цените е пакет от цени от големите борси за спот пазар, претеглени по техния относителен обем. Индексът на цените за фючърсни договори USDⓈ-M извлича цени от Huobi, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC.
Вижте референциите за индекса на цените за всеки фючърсен договор USDⓈ-M.
Има допълнителни защити, за да се избегне лошото функциониране на пазара по време на прекъсвания на борсите за спот пазари или при проблеми с връзката.
  1. Отклонение на един източник на цена: Когато последната цена на определена борса се отклонява повече от 5% от средната цена на всички ценови източници, за целите на претеглянето тежестта на борсата ще бъде зададена на нула.
  2. Отклонение на няколко източника на цени: Ако повече от 1 борса показва отклонение по-голямо от 5%, средната цена на всички източници на цена ще се използва като стойност на индекса вместо среднопретеглената.
  3. Проблем със свързаността с борсата: Ако нямаме достъп до емисията с данни за борсата и тази борса е актуализирала сделките през последните 10 секунди, можем да вземем данните за цените от последния резултат и да ги използваме за изчисляване на индекса. Ако една борса няма актуализации за 10 секунди, теглото на тази борса ще бъде нула при изчисляване на среднопретеглената стойност.
  4. Последна защитена цена: Когато не може да се получи стабилен и надежден източник на референтни данни за „Индекс на цените“ и „Маркирана цена“, за тези договори, които имат един източник на Индекс на цените, Индексът на цените няма да се актуализира. Ще използваме механизъм, наречен „Последна защитена цена“, за да актуализираме маркираната цена, докато се върне към нормалното положение. „Последна защитена цена“ е механизъм, при който съчетаващата система временно преминава към последната цена на трансакцията на самия договор в рамките на определен лимит като отправна точка за маркирана цена, за да изчисли нереализирани печалби и загуби и ниво на ликвидация, за да се избегне ненужната ликвидация.
След като сме изчислили индекса на цените, който може да се счита за „спот цена“, можем да продължим напред при изчисляването на маркираната цена, която се използва за всички изчисления на нереализиран PnL. Имайте предвид, че реализираният PnL все още се основава на действително изпълнените пазарни цени.
Формулата за маркирана цена за безсрочни фючърсни договори е както следва:
Маркирана цена = Медиана* (Цена 1, Цена 2, Договорна цена)
Цена 1 = Ценови индекс*(1 + Последен процент на финансиране*(Време до финансиране /8))
Цена 2 = Ценови индекс + Пълзяща средна (5-минутна база) *
*Пълзяща средна (5-минутна база) = Пълзяща средна ((Купува1+Продава1)/2- Ценови индекс), която измерва всяка минута в 5-минутен интервал.
*Медиана: Ако Цена 1 < Цена 2 < Цена на договора, тогава вземете Цена 2 като маркирана цена.
Моля, имайте предвид, че поради екстремни пазарни условия или отклонения в ценовите източници, които могат да доведат до отклонение на маркираната цена от спот цената, Binance ще предприеме допълнителни защитни мерки, т.е. Маркирана цена = Цена 2 в този сценарий.
Когато всички търговски дейности са в изчакване докато системата се надстройва или системата не работи, изчисляването на маркираната цена е, както следва:
Запазете формулата за маркираната цена, но задайте пълзящата средна (5-минутна база) в Цена2 на 0, докато системата се върне към нормалното.
Маркираната цена е по-добра оценка на „истинската“ стойност на договора в сравнение с цените на безсрочните фючърси, които могат да бъдат по-променливи в краткосрочен план. Ние използваме тази цена, за да предотвратим ненужни ликвидации за търговците и да обезкуражим всякакви пазарни манипулации от лоши участници.
Бележка:
  1. Индекс на BTCUSD = Σ [(BTCUSD на Bitstamp) x Тегло 1) + (BTC-USD на Coinbase Pro x тегло 2) + (XBT/USD на Kraken x тегло 3) + (USD-BTC на Bittrex x тегло 4) + ( BTCBUSD на Binance x Weightage 5)] / Общо тегло
  2. Кръстосан курс: За някои базови активи без директни котировки, трябва да използваме синтетична цена, като изчисляваме кръстосания обменен курс като синтетичен индекс, напр. изчисляване на LINK/USD с LINK/BTC и BTC/USD
  3. Binance си запазва правото да актуализира от време на време препратките към индекса на цените без предизвестие.