Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Маржин търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Спот търговия
Маржин търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Как да използвате функцията за заем и изплащане с едно щракване

2021-05-07 08:34

Всички типове поръчки на платформите с кръстосан и изолиран маржин на Binance поддържат следните три режима на транзакции:

Обикновена: Направете поръчка за покупка/продажба, като използвате съществуващите крипто активи в маржин акаунта. При нормални обстоятелства потребителите ще заемат ръчно на маржин платформата и ще изплащат ръчно.
Автоматично заемане: Направете поръчка за покупка/продажба чрез автоматично заемане на крипто активи съгласно максималния ливъридж на потребителя. Накратко, това е еквивалентно на „заемане + (обикновена) поръчка“.
○ Забележка: Заемането е завършено, когато поръчката е направена успешно и заемането не е свързано със завършването на поръчката.
○ За ръчно заемане, моля, щракнете върху [Заем], за да завършите заема. Можете да прегледате Как да заемате средства.
Автоматично погасяване: След като поръчката за покупка/продажба е завършена, системата автоматично използва получените крипто активи за погасяване на пасивите на актива. Накратко, това е еквивалентно на „(обикновена) поръчка + изпълнена поръчка + изплащане“.
○ След като поръчката бъде изпълнена, ако сумата не е достатъчна за изплащане на заема на актива, системата ще избере да изплати 90% от заемния актив, а останалите задължения трябва да бъдат изплатени ръчно от потребителя. За подробности относно ръчните изплащания, моля, вижте Как да погасявате .
○ Трябва да погасите същия актив, който сте взели назаем (напр. заети BTC, погасяване в BTC) и лихвите ще бъдат изплатени преди главницата.
Съвети:
● За да видите активи, пасиви и печалби, щракнете върху [Портфейл] - [Маржин акаунт].
● За да проверите хронологията на всички заеми / изплащания, щракнете върху [Поръчки] - [Поръчка за маржин] - [Хронология на поръчките/Хронология на заемите/Хронология на погасяването] - [Кръстосан маржин/Изолиран маржин].
● Ако се отмени автоматично нареждане за заем, все още може да се генерира съответна лихва. Можете да проверите хронологията на заемите си, като посетите страницата [Хронология на погасяване].