Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Спот търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Спот търговия
Маржин търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Какво представлява поръчката OCO (One-Cancels-The-Other) и как да я използваме

2021-05-06 01:54

Какво е OCO поръчка?

Поръчката One-Cancels-the-Other (OCO) комбинира две пазарни поръчки, където, ако едната е изпълнена изцяло или частично, другата се анулира.
OCO поръчка на Binance се състои от стоп-лимит поръчка и лимитирана поръчка със същото количество за поръчка. И двете поръчки трябва да бъдат или покупка, или продажба. Ако анулирате една от поръчките, цялата двойка поръчки OCO ще бъде анулирана.
За повече подробности, моля, вижте нашата статия в Binance Academy Какво е OCO поръчка?.

Как да използвате OCO поръчка?

Да предположим, че BNB се търгува между 510 BUSD и цената на съпротива е 540 BUSD. Бихте искали да купите BNB, ако цената падне до 500 BUSD или се повиши над 540 BUSD.
Можете да създадете OCO поръчка с лимитирана поръчка от 500 BUSD и стоп-лимит поръчка със стоп (тригерна) цена от 540 BUSD. След това можете да зададете лимитната цена на поръчката със стоп-лимит на 550 BUSD, така че поръчката вероятно ще бъде изпълнена.   
Когато BNB достигне 500 BUSD, поръчката с лимит ще бъде изпълнена. Това означава, че поръчката за стоп-лимит ще бъде автоматично анулирана.

Как да направите OCO поръчка в Binance?

1. Влезте в акаунта си в Binance и отидете на [Търгуване] - [Спот]. Изберете [Купуване] или [Продаване] и щракнете върху [OCO]. Ще използваме OCO поръчка за покупка като пример.
2. Въведете подробностите за поръчката:
  • [Цена] е цената на вашата поръчка с лимит. Например 500 BUSD.
  • [Стоп] е началната цена на вашата поръчка със стоп-лимит, напр. 540 BUSD.
  • [Лимит] е лимитираната цена на вашата поръчка със стоп-лимит, напр. 550 BUSD.
  • [Сума] е количеството криптовалута, което искате да закупите.
3. Щракнете върху [Купуване на BNB], за да направите OCO поръчката.

Как да проверя моите OCO поръчки? 

След като поръчките бъдат изпратени, можете да видите всички отворени поръчки под [Отворени поръчки].
Можете също да намерите хронологията на вашите изпълнени поръчки под [Хронология на поръчките].

Как да настроите OCO поръчка?

За поръчки за продажба препоръчваме: 
Лимитирана цена > текуща пазарна цена > цена на задействане на стоп загуба (стоп-лимит)
За поръчки за покупка препоръчваме: 
Лимитирана цена < текуща пазарна цена < цена на задействане на стоп-загуба (стоп-лимит) 
*Препоръчваме да зададете лимитната цена по-близо до цената на задействане на стоп-загуба.