Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Маржин търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Спот търговия
Маржин търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Бързи насоки за маржин търговия (уеб версия)

2021-06-04 01:39

Какво представлява автоматичната маржин търговия?

Автоматичната маржин търговия ви позволява да вземате назаем и да използвате средства в движение, за да улесните търговията.
Характеристики:
1. Режим „Взимане назаем“: Можете да вземате назаем и да използвате средства едновременно, докато търгувате. Ще заемете само сумата, която ви е необходима за търговия;
2. Режим „Изплащане“: Той ви помага да погасите дълга си веднага щом приключите с използването на средствата, така че не е нужно да плащате допълнителни лихви.
* Забележка: Възможно е да не успеете да изплатите пълната сума на дълга и лихвите в режим „Изплащане“. Моля, проверете дали във вашия маржин портфейл има неплатени задължения и погасете дълга ръчно възможно най-скоро.

Как да прехвърля обезпечение към моя маржин акаунт?

1. Влезте във вашия акаунт в Binance и щракнете върху [Портфейл] - [Маржин]
2. Щракнете върху [Прехвърляне].
3. Изберете портфейла, от който искате да прехвърлите, и вида на криптовалутата и сумата, която да прехвърлите като обезпечение, след което щракнете върху [Потвърждаване].

Как да търгувате в режим на взимане назаем? 

В режим на взимане назаем системата автоматично ще изчисли максималния размер на наличните за вас средства въз основа на размера на средствата във вашата маржин сметка (максимален размер на наличните средства = главница + максимален размер на средствата, които можете да вземете назаем). Ако размерът на наличните средства, които можете да използвате при подаване на поръчка, е по-голям от главницата, системата автоматично ще вземе назаем от ваше име, за да изпълни поръчката.
Например, ако прехвърлите 1 BTC във вашата маржин сметка и използвате режим на взимане назаем, за да направите BTC поръчка за продажба, максималната налична сума, която можете да използвате за тази поръчка, ще бъде 3 BTC (въз основа на максималното съотношение на маржин). Можете да направите лимитирана или пазарна поръчка и няма да е необходимо ръчно да вземате назаем средства, за да направите тази сделка. Просто направете поръчка директно в интерфейса за търговия и средствата ще бъдат заети от ваше име.

Как да търгувате в режим на изплащане?

В режим на изплащанесистемата автоматично ще изплати дълга ви, използвайки средства, получени от сделка (лихвите се изплащат преди заетите средства). Автоматичното погасяване се извършва само след като търговията е напълно затворена. Ако нямате достатъчно средства за изплащане след сделката, системата ще изплати 90% от заеманата сума и ще трябва да изплатите останалия дълг ръчно. Ако балансът ви е недостатъчен за погасяване на 90% от дълга, автоматичното погасяване не може да бъде изпълнено и ще трябва да внесете допълнителни средства, за да погасите дълга ръчно. Моля, проверете дали имате някакъв неизплатен дълг във вашата маржин сметка и изплатете възможно най-скоро.
Например взели сте назаем 2 BTC и сте ги продали за USDT. Когато сте готови да изкупите обратно BTC за изплащане на дълга, можете да направите поръчка, като използвате режим на изплащане. След като поръчката бъде изпълнена и сделката е завършена, системата автоматично ще изплати дълга, използвайки закупения BTC. Режимът на изплащане поддържа пазарни поръчки и лимитирани поръчки. Дълговете ще бъдат изплатени едва след като поръчката бъде изпълнена и сделката е завършена.
*Ако вашата маржин сметка няма достатъчно средства, системата автоматично ще вземе назаем от ваше име, за да изпълни поръчката. Успешно направените поръчки веднага ще натрупат лихва. Ако направената поръчка бъде анулирана изцяло, системата автоматично ще изплати съответните лихви и дълг (пълният размер на лихвите или дълга може да не бъде изплатен. Моля, от време на време проверявайте „Собствения си капитал“).
Бележки:
  • За да видите вашите активи, пасиви и печалба, отидете на [Портфейл] - [Маржин]. Можете също така да проверите дали трябва да върнете заети средства или лихви от там.
  • Ако салдото ви е недостатъчно за изплащане на дълга след сделката, системата ще изплати 90% от заеманата сума и ще трябва да изплатите останалия дълг ръчно. Ако салдото ви е недостатъчно за изплащане на 90% от дълга, автоматичното изплащане не може да бъде изпълнено и ще трябва да внесете допълнителни средства, за да изплатите дълга ръчно. Моля, проверете дали имате някакъв неизплатен дълг във вашата маржин сметка и погасете възможно най-скоро.