Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Спот и извънборсова търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Дневен лихвен процент за търговия с маржин в Binance

2021-07-22 07:33
Лихвеният процент на маржин акаунта в Binance се изчислява на почасова база.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако средствата са заети за по-малко от 1 час, лихвеният процент ще продължи да се изчислява като за активи, заети за 1 час.
Ако дневният лихвен процент е 0,02%, почасовият лихвен процент се изчислява като 0,02%/24.
Формулата за изчисление: I (лихва) = P (заети пари) * R (дневна лихва 0,02%/24) * T (в часове)
Например:
Ако потребител А вземе назаем 1000 USDT в 13:20 ч. и погаси в 14:15 ч., лихвеният процент се изчислява като 1000 * (0,02%/24) * 2 = 0,01666667 USDT.
Лихвените проценти по маржин акаунта могат да бъдат коригирани от време на време. Моля направете справка тук, за да видите най-новите лихвени проценти, лимити по заеми и други подробности относно маржин търговията.