Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Маржин търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Спот търговия
Маржин търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Как да използвате търговия с изолиран маржин

2021-06-15 06:47
Видео урок

1. Влизане

1. Влезте във вашия акаунт в Binance и щракнете върху [Търгуване] - [Маржин].
Потърсете търговска двойка и превъртете надолу до панела за търгуване. Щракнете върху [Изолиран 10x] .
Забележка: Можете да се обърнете към [Стъпки за маржин търговия] или да кликнете върху [Самоучител за маржин], за да научите повече за маржин търговията.

2. Прехвърляне на обезпечение

Щракнете върху [Прехвърляне], за да прехвърлите обезпечение към или извън вашата маржин сметка.

В изскачащия прозорец "Прехвърляне" потвърдете прехвърлянето от вашия [Фиат или спот портфейл] към вашия [Портфейл с изолиран маржин]. Изберете криптовалутата и въведете сумата, след което щракнете върху [Потвърждаване] .

3. Вземане назаем

Като алтернатива, ако искате да вземете назаем обезпечение, щракнете върху [Вземане назаем].
В изскачащия прозорец "Заем/Погасяване" изберете [Двойка] и [Криптовалута] за вземане назаем. Въведете [Сума] и потвърдете почасовия лихвен процент, щракнете [Потвърждаване на заема] .

4. Търгуване

След прехвърляне или заемане на обезпечение можете да започнете да търгувате. Изберете типа на поръчката (лимитирана, пазарна, OCO или стоп-лимит) и метода на търговия (нормален, назаем или погасяване). Въведете [Цена] и [Сума] на купуване или продаване, след което щракнете върху [Купуване/продажба на BTC].
Можете също да изберете [Автоматично заемане] или [Автоматично погасяване], за да извършите [Покупка на маржин] или [Продажба на маржин]. Моля, обърнете се към Как да използвам функцията за заем и изплащане с едно щракване за повече информация относно Заемане + търговия или Погасяване + търговия.

5. Погасяване

След като реализирате печалбата си, можете да изплатите дълга си (заемна сума + лихва), като щракнете върху [Вземане назаем] .
В изскачащия прозорец "Заем/Погасяване" превключете на раздел [Погасяване]. Изберете [Криптовалута] и въведете [Сума] за погасяване, след което щракнете върху [Потвърждаване на погасяването] .
Моля, обърнете внимание, че трябва да изплатите с помощта на същата криптовалута, която сте взели назаем за вашата търговия с кръстосан/изолиран маржин. Например, ако заемете 10 BTC, трябва да върнете 10 BTC (плюс лихва).

Как да разгледам активите и пасивите си?

Можете да видите своите активи и пасиви от [Портфейл] - [Маржин] - [Изолиран] . Можете да филтрирате търговски двойки по [Търсене на криптовалута] .
Можете също да видите съотношението на риска, стойността на позицията и ликвидационната цена в раздела [Позиции].

Как да прегледам хронологията на поръчките си?

Щракнете върху [Поръчки] - [Поръчки с маржин] - [Изолирани] .
Можете да филтрирате поръчките по вид на поръчката, дата, двойка за търговия и страна.