Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Криптовалутни деривативи
Фючърсни договори
Ръководство за фючърси

Как да намалите шансовете си да бъдете ликвидирани

Binance
2021-08-04 08:40

1. Гледайте коефициента на маржина

За да избегнете ликвидация, трябва да обърнете голямо внимание на вашия коефициент на фючърсен маржин. Когато коефициентът ви на маржин достигне 100%, някои, ако не и всички, от вашите позиции ще бъдат ликвидирани. 
Коефициентът на маржин се изчислява като маржин за поддръжка, разделен от салдото на маржина.
Следователно, ако балансът на маржина ви падне под нивото на маржина за поддръжка - борсата ще ликвидира вашите позиции.
В случай на спад на цената, моля, уверете се, че имате достатъчно салдо на маржин във вашата фючърсна сметка. Колкото по-високо е салдото на маржина, толкова по-ниска е ликвидационната цена.
Можете да използвате ценовия калкулатор за ликвидация на фючърси на Binance, за да изчислите как увеличаването на салдото в портфейла ви ще намали ликвидационната цена.

2. Използвайте функцията стоп загуби, за да ограничите и контролирате възможните загуби

Поръчка със стоп загуба е условна поръчка, която се изпълнява на определена цена след достигане на дадена стоп цена. След като бъде достигната стоп цената, тя ще купува или продава на пазарната/лимитната цена в зависимост от параметрите на вашата поръчка.
Стоп-загубата е предназначена да ограничи загубата на инвеститор в позиция, която прави неблагоприятен ход. Например, вие сте задали 20% стоп загуба от вашата входна цена.
Да предположим, че вашата поръчка за влизане е изпълнена на $ 40 000. Поръчката за стоп загуба ще бъде задействана, когато цената падне с -20% от $ 40 000.
Като зададете функция стоп загуба, можете да излезете от губеща позиция по-рано и да избегнете ликвидация.

3. Избягвайте добавяне към губещи позиции

Нека разгледаме този сценарий. Да предположим, че имате баланс в портфейла от 500 USDT. Въвели сте дълга позиция на BTCUSDT на стойност 1000 USDT с 20x ливъридж при $ 50 000. В този пример ликвидационната ви цена ще бъде $ 25 100,40.
Сега приемете, че цената на BTCUSDT пада с 10% до $ 45 000. В този момент решавате да добавите към губещата си позиция и влизате в дълга позиция на BTCUSDT на стойност 1000 USDT с 20x ливъридж при $ 45 000. Приспособявайки се към най-новата ви позиция, ликвидационната цена сега е $ 35 140,46.
Както е показано, добавянето към губеща позиция ще увеличи ликвидационната цена на цялата позиция.
Свързани статии
Как да отворите фючърсна сметка в Binance