Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Спот търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Спот търговия
Маржин търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT

Какво представлява пазарната поръчка и как да я направите

2021-07-21 03:07

Какво е пазарна поръчка?

Пазарна поръчка се изпълнява по текущата пазарна цена възможно най-бързо, когато потребителят направи поръчката.
Когато правите пазарна поръчка, можете да изберете [Сума] или [Общо], за да купувате или продавате.
Например [Сума] се препоръчва, когато искате да купите или продадете BTC с определено количество. Ако обаче просто искате да закупите BTC с определена сума средства, като 10 000 USDT, поставянето на пазарна поръчка с [Общо] е по-добър вариант.
По принцип можете да използвате и двете функции, за да направите своите поръчки за покупка и продажба. Когато обаче правите поръчки, след като системата изчисли сумата, която можете да получите, има вероятност цената на актива да се е променила значително и поръчките да бъдат неуспешни. Това често се случва, когато съотношението покупка/продажба е близко или равно на 100%.
Пазарната поръчка е план за поръчка за незабавна покупка или продажба на най-добрата налична цена. Тя се изпълнява въз основа на поръчки с лимит, които вече са разположени в книгата на поръчки, което означава, че пазарните поръчки зависят от ликвидността на пазара, която трябва да бъде завършена. За разлика от поръчките с лимит, които се правят в книгата на поръчките и чакат някой да ги изпълни, пазарните поръчки се изпълняват незабавно по текущата пазарна цена. Следователно, когато извършвате пазарна поръчка на Binance, ще плащате таксите за търговия като маркет тейкър.
Забележка: при изключително променливи пазарни условия пазарните поръчки може да не бъдат изпълнени веднага.
  • Пазарните поръчки са трансакции, предназначени за изпълнение възможно най-бързо при текущата пазарна цена.
  • Поръчките с лимит определят максималната или минималната цена, на която сте готови да завършите трансакцията, независимо дали става въпрос за покупка или продажба.
  • Пазарните поръчки предлагат по-голям шанс да премине една поръчка, но няма гаранции, тъй като поръчките зависят от наличността.

Как да направите пазарна поръчка за покупка?

1. По [Сума]

Да предположим, че притежавате 1000 USDT и искате да направите пазарна поръчка за BTC/USDT. Когато направите поръчка „Купуване 100%“, системата ще изпълни поръчката ви по текущата пазарна цена според сумата на USDT, която имате, но не е сигурно колко BTC можете да закупите. Крайната сума на транзакция в BTC се определя от пазарната цена и количеството, когато е направена поръчката. Можете да проверите количеството закупени BTC и средната цена от [ Хронология на поръчките].

2. По [Общо]

Например притежавате 100 000 USDT, а цената на BTC / USDT се колебае около 34 105 USDT. Когато направите поръчка „Купуване 100%“, системата ще съчетае вашата поръчка с поръчките за продажба на пазара, за да определи колко BTC можете да закупите.
Ако системата изчисли, че можете да закупите 2,932401 BTC със 100 000 USDT и кликнете, за да направите поръчка за покупка, но в същото време цената на BTC се увеличава, което означава, че 100 000 USDT вече не могат да купят 2,932401 BTC, вашата поръчка ще бъде неуспешна. Можете да направите друга поръчка, като редактирате ръчно количеството BTC, за да купите или пък да използвате функцията [Общо].

Как да направите пазарна поръчка за продажба?

1. По [Сума]

Да предположим, че притежавате 100 BTC и искате да продадете 50% с пазарна поръчка. Размерът на USDT от продажбата на тези 50 BTC ще се определя от текущата пазарна цена и количество, когато направите поръчката. Можете да проверите сумата USDT, получена от поръчката и средната продажна цена от [ Хронология на поръчките].

2. По [Общо]

Например притежавате 0,06272 BTC и цената на BTC/USDT се колебае около 33 889,26 USDT. Когато направите поръчка „Продаване 100%“, системата ще съчетае вашата поръчка с поръчките за покупка на пазара, за да определи колко USDT можете да получите.
Ако системата изчисли, че можете да продадете 0,06272 BTC за 2125,534 USDT и щракнете, за да направите поръчка за продажба, но в същото време цената на BTC спада, което означава, че 0,06272BTC вече не може да се продава за 2125,534 USDT, вашата поръчка ще бъде неуспешна. Можете да направите друга поръчка, като редактирате ръчно количеството USDT за получаване или използвате функцията [Общо].