Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Спот търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Спот търговия
Маржин търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Какво представляват пазарната поръчка и поръчката с лимит и как да ги извършите

2021-07-21 03:07
Има два основни типа поръчки при търговия с криптовалути: пазарни поръчки и поръчки с лимит. Пазарната поръчка е инструкция за незабавно закупуване или продажба на актив (по текущата пазарна цена), докато поръчката с лимит е инструкция да се изчака, докато цената достигне определена или по-добра цена, преди да бъде изпълнена. Нека видим как работят и как да ги направим в Binance.

Какво е пазарна поръчка?

Пазарна поръчка се изпълнява по текущата пазарна цена възможно най-бързо, когато потребителят направи поръчката.
Когато правите пазарна поръчка, можете да изберете [Сума] или [Общо] за покупка или продажба. 
Например [Сума] се препоръчва, когато искате да купите или продадете BTC с определено количество. Ако обаче просто искате да закупите BTC с определена сума средства, като 10 000 USDT, правене на пазарна поръчка с [Общо] е по-добър вариант.
По принцип можете да използвате и двете функции, за да направите своите поръчки за покупка и продажба. Когато обаче правите поръчки, след като системата изчисли сумата, която можете да получите, има вероятност цената на актива да се е променила значително и поръчките да бъдат неуспешни. Това често се случва, когато съотношението покупка/продажба е близко или равно на 100%. 

Как да направите пазарна поръчка?

1. По Общо
Да предположим, че притежавате 1000 USDT и искате да направите пазарна поръчка за BTC/USDT. Когато направите поръчка „Купуване 100%“, системата ще изпълни поръчката ви по текущата пазарна цена според сумата на USDT, която имате, но не е сигурно колко BTC можете да закупите. Крайната сума на трансакцията в BTC се определя от пазарната цена и количеството, когато е направена поръчката. Можете да проверите сумата на закупените BTC и средната цена от [Хронология на поръчките].
2. По Сума
Например притежавате 100 000 USDT, а цената на BTC / USDT се колебае около 34 105 USDT. Когато направите поръчка „Купуване 100%“, системата ще съпостави вашата поръчка с поръчките за продажба на пазара, за да определи колко BTC можете да закупите.
Ако системата изчисли, че можете да закупите 2,932401 BTC със 100 000 USDT и кликнете, за да направите поръчка за покупка, но в същото време цената на BTC се увеличава, което означава, че 100 000 USDT вече не могат да купят 2,932401 BTC, вашата поръчка ще бъде неуспешна. Можете да направите друга поръчка, като редактирате ръчно количеството BTC за покупка или вместо това използвате функцията [Общо]. 

Как да направите пазарна поръчка за продажба?

1. По Сума
Да предположим, че притежавате 100 BTC и искате да продадете 50% с пазарна поръчка. Размерът на USDT от продажбата на тези 50 BTC ще се определя от текущата пазарна цена и количество, когато направите поръчката. Можете да проверите сумата USDT, получена от поръчката и средната продажна цена от [ Хронология на поръчките ] .
2. По Общо
Например притежавате 0,06272 BTC и цената на BTC/USDT се колебае около 33 889,26 USDT. Когато направите поръчка „Продаване 100%“, системата ще съпостави вашата поръчка с поръчките за покупка на пазара, за да определи колко USDT можете да получите.
Ако системата изчисли, че можете да продадете 0,06272 BTC за 2125,534 USDT и щракнете, за да направите поръчка за продажба, но в същото време цената на BTC спада, което означава, че 0,06272BTC вече не може да се продава за 2125,534 USDT, вашата поръчка ще бъде неуспешна. Можете да направите друга поръчка, като редактирате ръчно количеството USDT за получаване или използвате функцията [Общо]

Какво е лимитирана поръчка?

Поръчката с лимит е поръчка, която поставяте в книгата с поръчки с конкретна лимитирана цена. Тя ще бъде изпълнена само ако пазарната цена достигне вашата лимитирана цена (или по-добра). Можете да използвате поръчки с лимит, за да купите актив на по-ниска цена или да продадете на по-висока от текущата пазарна цена.

Как да направите поръчката с лимит за покупка?

1. Щракнете върху [Търгуване] - [Спот] и изберете двойката за търговия. Отидете в полето [Спот] и щракнете върху [Купуване] - [Лимит].
2. Въведете цената, която искате да купите. Например, искате да купите BTC на 41 000 USDT.
3. Можете да въведете сумата BTC за покупка директно до [Сума]
Друга възможност е да плъзнете лентата над [Общо], за да персонализирате процента на баланса на спот портфейла, който да се използва за поръчката. Например, притежавате 10 000 USDT и искате да използвате 50% от тях, за да купите BTC. Плъзнете лентата до 50% и системата автоматично ще изчисли сумата на BTC, която можете да получите с поръчката с лимит.
4. Щракнете върху [Купуване на BTC], за да поставите лимитирана поръчка за покупка. След като пазарната цена достигне вашата лимитирана цена (или по-добра), вашата поръчка с лимит ще бъде изпълнена.

Как да направите поръчка с лимит за продажба?

1. Щракнете върху [Търгуване] - [Спот] и изберете двойката за търговия. Отидете в полето [Спот] и щракнете върху [Продаване] - [Лимит] .
2. Въведете цената, която искате да продадете. Например, искате да продадете BTC на 41 000 USDT. 
3. Можете да въведете сумата BTC за продажба директно до [Сума]
Като алтернатива, плъзнете лентата над [Общо], за да персонализирате процента BTC за продажба. Например, притежавате 1 BTC и искате да продадете само 50% от него. Плъзнете лентата до 50% и системата автоматично ще изчисли сумата на USDT, която можете да получите с поръчката с лимит.
4. Щракнете върху [Продаване на BTC], за да поставите поръчка с лимит за продажба. След като пазарната цена достигне вашата лимитирана цена (или по-добра), вашата поръчка с лимит ще бъде изпълнена.

Как да видя историята на поръчките си?

Можете да видите вашите отворени поръчки под [Отворени поръчки]. За да отмените поръчка, кликнете върху иконата за кошче до нея. 
Можете да проверите изпълнените си поръчки под [Хронология на търгуване].