Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Финанси
Двойна инвестиция

Какво представлява Binance Dual Investment?

Binance
2021-05-19 05:46
Видео урок

Какво представлява Binance Dual Investment?

Binance Dual Investment ви позволява да депозирате криптовалута (например BTC) и да печелите доходност въз основа на два актива (например BTC или BUSD). Dual Investment е финансов продукт с висок риск и плаваща лихва. Годишната доходност е фиксирана, но окончателният сетълмент ще бъде повлиян от цената на сетълмента и страйк цената. Двойният инвестиционен риск се крие във високата волатилност на пазарите. Моля, уверете се, че разбирате продукта и рисковете, преди да инвестирате.

Как да се абонирате за Binance Dual Investment?

1. Влезте в акаунта си в Binance и щракнете върху [Финанси] - [Binance Pool].
2. Щракнете върху [Двойна инвестиция]. В раздела „Двойна инвестиция“ ще намерите различни високорискови продукти с различни базови активи, като BTC, BUSD и USDT.
Всеки продукт има различна годишна норма на възвращаемост, дата на доставка и страйк цена. Когато се абонирате и продуктът изтече, съответната криптовалута ще бъде добавена към вашия спот портфейл в рамките на 48 часа.
*Моля, имайте предвид, че двойната инвестиция не може да бъде осребрена по-рано.

Как работи двойната инвестиция?

Например, представете си, че Боб е инвестирал 1 BTC в Binance Dual Investment. Цената на BTC беше 10 000 $ и той се абонира за 30-дневен продукт с 40% годишна доходност. Страйк цената беше зададена на 12 000 $.
Когато продуктът изтече 30 дни по-късно, Боб ще получи един от двата резултата:
Сценарий 1: BTC е над 12 000 $
 • Боб получава стойността на своите 1 BTC обратно в BUSD плюс лихвата.
  • (12 000 * 0,40) / 365 * 30 = 394,5 BUSD
  • Общо получени: 12 000 + 394,5 = 12 394,5 BUSD
Сценарий 2: BTC е под 12 000 $
 • Боб получава 1 BTC обратно плюс 40% годишна доходност.
  • (1 * 0,40) / 365 * 30 = 0,03288 BTC
  • Общо получени: 1,03288 BTC

Терминологичен речник

 • Дата на изтичане: Това е моментът, в който можете да осребрите криптовалутата с лихвите, които сте спечелили.
 • Страйк цена: Прагът на цената, който определя в коя валута на сетълмент ще получите плащането.
 • Цена за сетълмент: Цената на вашата криптовалута на датата на изтичане. Изчислява се чрез индекс, който се състои от двойката BTC-USD в спот маркета с най-високата ликвидност.
 • Норма на възвръщаемост: Фиксираната лихва, която ще печелите, когато настъпи сетълмент на продукта.
 • Годишната норма на възвръщаемост: Лихвата, която бихте спечелили, ако заключите криптовалута в продукт с двойна инвестиция за една година. Например, ако вашата годишна норма на възвръщаемост е 365%, тогава оценката на вашата дневна възвръщаемост е 1%.