Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
Емисия
USD

ЧЗВ

Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Image
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Конвертиране на Binance
NFT
Image
VIP
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Спот и извънборсова търговия
Разлики между изолирания и кръстосания маржин

Разлики между изолирания и кръстосания маржин

2022-06-02 02:31
Binance вече поддържа търговия с кръстосан и изолиран маржин. Можете лесно да изберете режим на кръстосан и изолиран маржин в страницата за търговия.
Маржинът в режим на изолиран маржин е независим за всяка търговска двойка:
 • Всяка търговска двойка има независима сметка за изолиран маржин. Само определени криптовалути могат да бъдат прехвърляни, държани и заемани в определена сметка за изолиран маржин. Например, в сметка за изолиран маржин за BTCUSDT са достъпни само BTC и USDT. Можете да отворите няколко сметки за изолиран маржин за търговия с различни двойки.
 • Позицията е независима за всяка търговска двойка. Ако се изисква добавяне на маржин, дори ако имате достатъчно активи в други сметки за изолиран маржин или в сметката за кръстосан маржин, маржинът няма да бъде добавен автоматично и може да се наложи да попълвате ръчно.
 • Нивото на маржин се изчислява единствено във всяка сметка за изолиран маржин въз основа на актива и дълга в изолирания маржин.
 • Рискът е изолиран във всяка сметка за изолиран маржин. След като се случи ликвидация, тя няма да засегне други изолирани позиции.
За подробни правила относно търговията с изолиран маржин можете да прегледате Правилата търговия с изолиран маржин.
Маржинът в режим на кръстосан маржин се споделя между маржин сметката на потребителя:
 • Всеки потребител може да отвори само една сметка с кръстосан маржин и всички търговски двойки са налични в тази сметка;
 • Активите в сметката с кръстосан маржин се споделят от всички позиции;
 • Нивото на маржин се изчислява според общата стойност на активите и дълга в сметката с кръстосан маржин.
 • Системата ще провери нивото на маржин на сметката с кръстосан маржин и ще уведоми потребителите за предоставяне на допълнителен маржин или затваряне на позиции. След като се случи ликвидация, всички позиции ще бъдат ликвидирани.
За по-подробни правила относно търговията с кръстосан маржин можете да прегледате Правилата за търговия с кръстосан маржин.
Например:
В Ден N пазарната цена на ETH е 200 USDT, а BCH пазарната цена е 200 USDT. Потребител А и потребител Б прехвърлят 400 USDT в маржин сметка съответно като маржин баланс и купуват ETH и BCH средно с 5X ливъридж. Потребител А търгува в сметката с кръстосан маржин, докато потребител Б търгува в сметки с изолиран маржин (таксата за търговия и лихвите не се вземат предвид в този пример).
Ден N:
Потребител А търгува в режим на кръстосан маржин:
 • Актив: 5 ETH, 5 BCH
 • Обезпечение: 400 USDT
 • Ниво на маржин: (5 ETH*200+5 BCH*200)/1600 = 1,25
 • Състояние: нормално
Потребител Б:
 • Сметка с изолиран маржин за ETHUSDT:
 • Актив: 5 ETH
 • Обезпечение: 200 USDT
 • Ниво на маржин: 5 ETH * 200 /800 = 1,25
 • Състояние: нормално

   
 • Сметка с изолиран маржин за BCHUSDT:
 • Актив: 5 BCH
 • Обезпечение: 200 USDT
 • Ниво на маржин: 5 BCH * 200 / 800 = 1,25
 • Състояние: нормално

   
Ден N+2: Да предположим, че цената на ETHUSDT се покачи до 230, докато BCHUSDT падне до 170.
Потребител А в сметка с кръстосан маржин:
 • Актив: 5 ETH, 5 BCH
 • Ниво на маржин: (5 ETH*230+5 BCH*170)/1600 = 1,25
 • Състояние: нормално
Потребител Б:
 • Сметка с изолиран маржин за ETHUSDT:
 • Актив: 5 ETH
 • Ниво на маржин: 5 ETH * 230 /800 = 1,44
 • Състояние: нормално с печалба от 150 USDT

   
 • Сметка с изолиран маржин за BCHUSDT:
 • Актив: 5 BCH
 • Ниво на маржин: 5 BCH * 170 / 800 = 1,06
 • Състояние: Задейства се маржин кол, потребителят ще бъде уведомен да добави още маржин към сметката
Ден N+5: Ако цената на ETHUSDT падне до 220 и цената на BCHUSDT падне до 120, при условие че и двамата потребители изберат да не добавят маржини.
Потребител A, сметка с кръстосан маржин:
 • Актив: 5 ETH, 5 BCH
 • Ниво на маржин: (5 ETH*220+5 BCH*120)/1600 = 1,06
 • Състояние: Задейства се маржин кол, потребителят ще бъде уведомен да добави още маржин към сметката 
Потребител Б:
 • Сметка с изолиран маржин за ETHUSDT:
 • Актив: 5 ETH
 • Ниво на маржин: 5 ETH * 220 /800 = 1,38
 • Състояние: нормално с печалба от 100 USDT

   
 • Сметка с изолиран маржин за BCHUSDT:
 • Актив: 0
 • Ниво на маржин: N/A
 • Статус: Нивото на маржин е 5 * 120 / 800 < 1, позицията е ликвидирана.