Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
Емисия
Изтегляне
English
USD

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
P2P търговия
Започнете работа с P2P
Център за често задавани въпроси за P2P
Управление на търговци и потребители на P2P
P2P сигурност и съответствие
Кредитна/дебитна карта
Банков трансфер
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Конвертиране на Binance
NFT
VIP

Политика за трансакции на потребители на P2P

2021-03-18 06:00
*Тази политика се прилага за всички проверени потребители, които не са от Китай
I. ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ KYC (ОПОЗНАЙ СВОЯ КЛИЕНТ), БОРБАТА С ПРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА, КАКТО И КЪМ ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЗАКОННОСТ, ИЗЛОЖЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА:
1. Потребителите трябва стриктно да спазват политиката на платформата за проверка на самоличността (опознай своя клиент или KYC) (включително, но не само изискването за проверка на истинското име) по отношение на самоличността на потребителите и акаунти, свързани с P2P трансакции, включително, но не само към спот сметки и сметки във фиатна валута, наричани по-долу заедно „Акаунти.” Потребителите гарантират, че Акаунтите, които използват на P2P платформата („Платформата“), са законно регистрирани и се използват само от тях.
2. Когато задействат алармите на Платформата срещу пране на пари и финансиране на тероризма, Потребителите активно ще си сътрудничат с платформата при нейната проверка и ще съдействат за предоставяне на всякакви доказателства за контрол на риска, ако е необходимо (при условие че мерките за контрол на риска на платформата са ефективни).
3. Ако Потребителите не са спазили ( I.2.), Платформата има право да деактивира всички или част от функциите на техните сметки.
4. Потребителите имат отговорност да гарантират, че притежават законните права върху трансакцията в съответствие с приложимото законодателство. Платформата не носи отговорност по никакъв начин за законността или незаконността на трансакциите на Потребителите. Въпреки че Платформата не е част от каквито и да е P2P трансакции между Потребителите, за да се увери, че всички трансакции са правно съвместими, Платформата може (но не е длъжна) да преглежда трансакциите, извършени от потребителите за законосъобразност, когато е необходимо и да предприема действия в съответствие с приложимите закони и разпоредби.
5. Отговорност на Потребителите е да спазват местните закони във връзка със законното използване на Платформата в тяхната местна юрисдикция, както и други закони и разпоредби, приложими за Потребителите. Потребителите трябва също да вземат предвид, до степента на местните си закони, всички аспекти на данъчното облагане, удържането, събирането, отчитането и превеждането на съответните данъчни органи.
II. Общи търговски инструкции:
1. Преди да решите да стартирате поръчка с контрагенти, винаги прочетете внимателно техните условия, които са написани на страницата с описание на обявата, за да избегнете ненужни спорове между страните след стартиране на поръчката.
2. Винаги се опитвайте да включите ясно описание на вашите условия. Насърчаваме ви да използвате точки, тирета при оформяне и да пишете в ясни абзаци.
3. Моля, уверете се, че начинът на плащане, който е бил използван по време на поръчката, е в съответствие с метода на плащане, който сте избрали по време на конфигурирането на обявата.
4. Никога не трябва да се занимавате с каквато и да е форма на търговия с криптовалути, която е улеснена от канал на трета страна, като социални медии, приложения за съобщения в чат или търговия лице в лице. Платформата не носи и не може да носи отговорност за загуба или увреждане на активи чрез трансакции, които се извършват или инициират извън Платформата от страна на Потребителите. Платформата задава правилата за трансакцията между продавача и купувача, единствено за да подкрепи потребителското изживяване на платформата. Платформата не е част от никакви P2P трансакции.
5. При използване на Платформата потребителите трябва да се въздържат от използване на груби и обидни думи. Това включва, но не само, инструментите, позволяващи обмен на съобщения с други потребители и чат на живо за поддръжка на клиенти, както и раздела за коментари за поръчката.
6. И двете търгуващи страни следва да поемат допълнителните разходи за трансакциите, свързани с фиатните преводи, например таксите за трансакции, изисквани от доставчика на платежни услуги, освен ако някоя от страните изрично се е съгласила да плати допълнителните разходи за трансакцията преди установяването на търговията. Така сумата за изпращане трябва да включва разходите по трансакцията. (напр. Ако сумата на поръчката е общо 10 000 USD и допълнителни 5 USD се таксуват от доставчика на платежни услуги, Купувачът трябва да плати 10 005 USD вместо 10 000 USD.) За трансакции в RUB, UAH, KZT, IDR, и BDT: Продавачът трябва винаги да получава пълната сума, а Купувачът винаги носи отговорност за таксите за фиатни трансакции, изисквани от доставчика на платежни услуги.
III. Инструкции на купувача:
1. Трябва да изберете метод на плащане, поддържан от Продавача, и да прехвърлите сумата, както е показано на страницата за поръчка, в рамките на времето, посочено от Продавача. Не забравяйте да докоснете/кликнете върху бутона „Прехвърлено, уведомете продавача“ след извършване на плащането.
2. Моля, използвайте метода на плащане с името на собственика на акаунта, което съответства на името, с което сте регистрирани в Binance (Името трябва да е идентично с потвърденото име в Binance.) Платформата не поддържа методи за плащане, които не са потвърдени с истинско име. P2P функцията на Потребителя ще бъде спряна за минимум 15 дни, ако е бил използван метод на плащане, който не е с потвърдено истинско име.
3. Не щраквайте върху бутона „Прехвърлено, уведомете продавача“, когато плащането все още не е направено или завършено. Ако докоснете/кликнете върху бутона „Прехвърлено, уведомете продавача“, преди плащането да е направено или завършено, акаунтът ви може да бъде спрян.
4. Ако предпочитаният от Продавача избор на плащане е чрез „незабавно плащане“ или „бързо плащане“, никакви други методи на плащане, като международен превод, няма да се използват без предварителното съгласие на Продавача.
5. Когато плащането се извършва във фиатна валута към Продавача, препоръчително е да не се включват термини, свързани с цифрови активи (BTC, USDT, криптовалута, покупка от Binance и т.н.), в полето за забележки на трансакцията, за да се избегнат потенциални забавяния на обработката и сторнирания на плащания .
6. Ако сте завършили плащането и сте натиснали „Прехвърлено, уведомете продавача“, но Продавачът не успее да достави съответните дигитални активи (наричани по-долу „Доставка“) в рамките на посочения срок, първо трябва да се свържете с Продавача чрез инструмента за чат. След като сте се уверили, че сте спазили разпоредбите на Платформата и сте изпълнили правилно процедурите, предвидени от Платформата (включително, но не само, предоставянето на съответните правни сертификати, отговарящи на изискванията на платформата), и няма отговор от Продавача, тогава можете да изберете да подадете жалба срещу Продавача.
Екипът на P2P може да ви помогне с жалбата въз основа на правилата за разглеждане на жалби, ако бъде поискано от потребителя. Въпреки това Платформата не е страна по P2P трансакциите. Следователно Платформата не е длъжна да се намесва в никакви спорове между Потребители, участващи в P2P трансакции. Моля, имайте предвид, че Binance и Платформата си запазват правото на всякакви окончателни тълкувания и решения за санкциониране на случаи на обжалване. Повторното отваряне на жалбите ще бъде решавано по преценка на Binance и Платформата за всеки отделен случай.
7. В случай на нарушения на „Инструкциите на купувача“, Платформата може, в съответствие с настоящата Политика, Условията или съответните закони и разпоредби, или по свое усмотрение, да предприеме мерки, които сметне за подходящи, включително, но не само замразяване на акаунта на нарушителя или деактивиране на каквито и да е функции на акаунта в платформата за търговия на Binance или/и платформата.
8. При пускане на реклама инструкциите на купувачите в Условията на търговия не трябва да противоречат на правилата на тази Политика за трансакции на потребителя (цена, такси, забележки и т.н.).
IV. Инструкции на продавача:
1. Името на собственика на акаунта, което използвате за събиране на плащането, трябва да съответства на името, с което сте регистрирани в Binance. (Името трябва да е идентично с потвърденото име във вашия акаунт в Binance).
2. След като потвърди получаването на цялото плащане от Купувача, Продавачът трябва да завърши поръчката (да освободи криптовалутата на купувача) в рамките на 15 минути.
3. Освен ако не е посочено друго от Платформата, никой не трябва да иска от служителите по поддръжка на клиенти да отменят поръчката без съгласието на Купувача.
4. Цените за установени поръчки между Продавача и Купувача се считат за окончателни и не подлежат на договаряне.
5. Ако имате неизпълнени поръчки или спорове с Купувача, моля, не забравяйте да останете на линия по всяко време, чрез съответния номер на мобилен телефон или имейл, които сте регистрирали в Платформата.
6. В случай на допълнителни такси, начислени от доставчика на платежни услуги, Продавачът трябва да предостави доказателство за трансакцията, за да покаже ясно удържаната сума.
7. При пускане на реклама инструкциите на Продавача в Условията на търговия не трябва да противоречат на правилата на тази Политика за трансакции на потребителя (цена, такси, забележки и т.н.).
8. В случай на нарушения на „Инструкциите на Продавача“, Платформата може, в съответствие с настоящата Политика, Условията или съответните закони и разпоредби, или по свое усмотрение, да предприеме мерки, както сметне за добре, включително, но не само, да замрази акаунт на нарушител или да деактивира някои от неговите функции в платформата за търговия на Binance.
V. Предупреждение за риск и отказ от отговорност:
 • Потребителите напълно разбират рисковете, свързани с P2P трансакциите, включително, но не само, риска от колебания в стойността на цифровите активи, рисковете за достоверност по отношение на контрагентите по P2P трансакциите и рисковете за съответствие на фиатните валутни трансакции.
 • Потребителите трябва да имат достатъчно инвестиционни познания и опит, както и способност да понасят рисковете, свързани с P2P трансакции, и се съгласяват да понасят независимо всички рискове, произтичащи от ангажирането с P2P трансакции.
 • За своя безопасност потребителите не трябва да посочват каквато и да е лична информация (т.е. телефонен номер, социални мрежи, месинджъри и т.н.) нито в търговските условия, нито в автоматичните отговори или чата за поръчки.
 • Потребителите не трябва да включват „Binance“, имена на местни банки и платежни системи, лична информация или други чувствителни думи в псевдонимите си.
 • Потребителите не трябва да използват няколко акаунта за търговия на P2P платформата. В случай, че такива акаунти бъдат открити, ще имаме право да блокираме търговията на всички свързани потребителски акаунти.
 • Преди P2P трансакция трябва да сте прочели и разбрали цялото съдържание на тази Политика, Условията и съответните правила на Binance.
 • Платформата не е страна по каквато и да е P2P трансакция. Следователно, всички спорове между потребители, участващи в P2P трансакции, нямат нищо общо с Платформата. Платформата няма нито права, нито задължения за разрешаване на възникнали от нея спорове. Тя не е задължена да поема финансови или нефинансови задължения или отговорности към която и да е страна (включително, но не само, обезщетения).
 • Вие се съгласявате и упълномощавате Платформата да предприема всички разумни действия (включително, но не само отмяна на трансакции или деактивиране на функции на акаунта при определени обстоятелства) в съответствие с тази Политика, Условията и съответните правила на Binance, за да защити вас, платформата и законните права на други потребители.
 • Моля, имайте предвид, че методите на плащане в Binance P2P се показват като опции за фиатни трансакции между Потребители. Binance не установява никаква форма на бизнес отношения с метода на плащане, посочен в нашата P2P платформа.
VI. Ненормално търговско поведение и мерки за справяне с тях:
Вие се съгласявате се, че в максималната степен, разрешена от закона, Платформата не носи отговорност за загуби, които понасяте от P2P трансакции или използването на услуги по тази Политика поради причини, различни от умишленото провеждане или грубата небрежност на Платформата, включително, но не само, хакерски атаки, прекъсвания на електрозахранването или неизбежни технически неизправности.
Платформата има право да ограничи, спре или прекрати вашия Акаунт или достъп до услуги по собствена и абсолютна преценка на Платформата, незабавно и без предизвестие и за определен период от време, по преценка на Платформата, ако:
 • Основателно подозираме, че сте нарушили или може да действате в нарушение на настоящата Политика;
 • Установяваме, че използвате няколко акаунта за търговия в P2P;
 • Вярваме, че е необходимо да защитим другите си потребители. Ако упражним правото си да ограничим или да ви откажем достъп до Услугите, ние няма да носим отговорност за каквито и да било последици от това, че не сме ви предоставили достъп до Услугите, включително за всяко забавяне, повреда или неудобство, които могат да възникнат вследствие на това;
 • Установяваме, че използвате нашата Платформа по някакъв начин, който може да повлияе неблагоприятно или да попречи на други потребители да се възползват от нашите Услуги;
 • Установи се, че в процеса на взаимодействие с други потребители сте използвали нецензурен език срещу контрагента, обиждали сте, изнудвали, тормозили, заплашвали или по друг начин нарушавали или сте се опитвали да нарушите законови права (като, наред с други неща, правата на поверителност, публичност, интелектуална собственост и т.н.) на други потребители, и сте участвали в събирането на лична информация, която впоследствие е била разпространена на други страни.
Вие признавате, че нашето решение да предприемем определени действия, включително ограничаване на достъпа, спирането или затварянето на вашия акаунт или портфейл, може да се основава на поверителни критерии, които са от съществено значение за нашите протоколи за управление на риска и сигурност. Вие се съгласявате, че Binance не е задължена да разкрива пред вас подробностите за своите процедури за сигурност и управление на риска.
Ще премахнем спирането възможно най-скоро, след като причините за спирането вече не съществуват. Въпреки това, ние не сме задължени да ви уведомяваме кога (ако изобщо) такова спиране ще бъде отменено.
Ненормално търговско поведениеПравила за боравене
1. Купувачът анулира поръчка, която вече е създадена, без предварителното съгласие на Продавача или Платформата.Ако Купувачът извърши едно и също поведение 3 пъти в един и същи ден, системата ще забрани на Купувача да купува за остатъка от този ден.
2. Поръчката се анулира автоматично, тъй като плащането не е направено в рамките на срока след създаването на поръчката.
1) Ако Потребител/Търговец извърши същото поведение 5 пъти подред като купувач-тейкър, системата ще му забрани да купува като тейкър за останалата част от деня.
Забележка: Системата ще нулира ограничението след 00:00 часа
2) Ако Потребител извърши същото поведение 5 пъти подред като купувач-мейкър, активните обяви на този Потребител ще бъдат автоматично затворени и системата ще забрани на потребителя да публикува обяви за покупка през останалата част от деня.
Забележка: Системата ще нулира ограничението след 00:00 часа
3) Ако Търговец извърши същото поведение 8 пъти подред като купувач-мейкър, активните обяви на този Търговец автоматично ще бъдат затворени.
3. Обявата на потребителя има повече от 5 поръчки, които се обжалват едновременно.Активните обяви на Потребителя ще бъдат затворени и на Потребителя ще бъде забранена всякаква P2P дейност.
4. Обявата за покупка е онлайн от сравнително дълго време, но с процент на изпълнение (изчислен като броя на успешните поръчки, разделен на броя на съвпадащите поръчки) под 20%.Обявите за покупка на потребителя ще бъдат затворени.
Сценарии, предизвикващи аномалии в контрола на рискаПравила за боравене
1. Аномалии се откриват от системата за контрол на риска и участващите Потребители изрично отказват или не сътрудничат активно на Платформата за последваща проверка за борба с изпирането на пари или финансирането на тероризма.Платформата може да избере директно да определи въпросния Акаунт като аномален и да предприеме съответните мерки, включително, но не само повишаване на нивото на риск на Потребителите, директно замразяване на Акаунта на Потребителите и свързаните Акаунти, докато доказателствата за контрол на риска, предоставени от Потребителите, не преминат проверката за контрол на риска от Платформата.
2. Акаунтите на Потребителите са заподозрени в измама (или опит за измама), теглене на пари към високорискови платформи (включително, но не само, нелицензирани платформи за криптовалути, платформи за онлайн хазарт, платформи, заподозрени в пране на пари или измами, или други високорискови субекти) или други високорискови прехвърляния на активи.Платформата може директно да замрази или деактивира трансакцията, тегленето или дори всички P2P функции на свързаните Акаунти.
3. Акаунт не се използва от Потребителите, под чието име е регистриран, или се използва незаконно за закупуване на цифрови активи за други. Установено е, че потребителите са продавали, давали назаем или отдавали под наем своите Акаунти на други или са закупували незаконно цифрови активи за други.
Предупреждение за риск: Моля, пазете информацията си в безопасност, за да не бъдете експлоатирани от други за престъпни действия.
Платформата може да предприеме необходимите мерки, включително, но не само временно или трайно деактивиране на функцията за P2P търговия, забавяне или деактивиране на функцията за теглене или директно замразяване на такива Акаунти на Потребители и свързани Акаунти.
4. Получаване или въвеждане на цифрови активи или средства от незаконни източници. Потребителите знаят или могат разумно да заключат със здрав разум, че средствата, получени от други платформи, са с незаконен произход или естество, но въпреки това им позволяват да се вливат в акаунтите на други потребители на Платформата.Платформата може директно и окончателно да деактивира всички или някои функции на акаунта на такива потребители и свързаните сметки и да прекрати всички услуги, предоставяни на потребителите, или изпълнението на договорни задължения.
5. Потребител, за когото е установено, че е извършил пране на пари: установено от системата за контрол на риска или персонала за контрол на риска, че са участвали пряко в или са помагали в прането на пари.Платформата може директно и окончателно да деактивира всички или някои функции на Акаунта на Потребителя и свързаните Акаунти и да прекрати всички услуги, предоставяни на Потребителя, или изпълнението на договорни задължения.
6. Замразяване на Акаунт, разрешено от съда: Акаунтът е замразен по искане на съдебен орган.Платформата може да замрази Акаунт при писмено искане от съдебен орган в съответствие със съответните закони и разпоредби. По време на периода на замразяване участващият потребител трябва да се свърже със съответния съдебен орган, а не с Платформата, за разрешаване на въпроса.
7. Разследване от страна на правоприлагащите органи: Потребителите са помолени от съдебна институция да извлекат информация за акаунта на платформата под формата на, включително, но не само, съдебно разследване и консултация.Платформата може да деактивира определени функции на Акаунтите на Потребителите и свързаните Акаунти.