Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
Емисия
Изтегляне
English
USD

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Конвертиране на Binance
NFT
VIP

Ливъридж и маржин на фючърси USDⓈ-M

2021-06-10 12:28
Binance използва усъвършенствана система за контрол на риска и модел за ликвидация, за да подкрепи търговията с висок ливъридж, като възприема Модела на маржин за поддръжка. За най-новите актуализации, моля, вижте страницата Правила за търговия.

Какви са максималната позиция, максималния ливъридж и началната лихва на маржина?

Максималният размер на наличния ливъридж зависи от условната стойност на вашата позиция — колкото по-голяма е позицията, толкова по-нисък е ливъриджът. Можете да регулирате ливъриджа според вашите нужди и всички размери на позициите се изчисляват въз основа на условната стойност на договора (деноминирани в USDT или BUSD). По този начин първоначалният маржин се определя от избрания от вас ливъридж.
Моля, обърнете внимание, че първо трябва да изберете вашия ливъридж (и да изпълните изискването за начален маржин), преди да отворите позиции, или той ще бъде зададен на 20x по подразбиране. Колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-малък е условният размер, който можете да отворите; колкото по-нисък е ливъриджът, толкова по-голям е условният размер, който можете да отворите. 
В сила от 27 юли 2021 г. Фючърси на Binance определя лимити за ливъридж за потребители, които са регистрирали своите фючърсни сметки за по-малко от 60 дни. Прилагат се следните лимити на ливъридж:
 • От датата на влизане в сила новите потребители с регистрирани фючърсни сметки под 60 дни няма да имат право да отварят позиции с ливъридж над 20x.
 • Новите лимити за ливъридж ще се прилагат и за съществуващи потребители с регистрирани фючърсни сметки под 60 дни:
  • Потребителите с отворени позиции под 20x ливъридж няма да имат право да коригират своите отворени позиции над 20x ливъридж.
  • Потребителите с отворени позиции над 20x ливъридж могат да изберат да запазят ливъриджа си за позиции, но няма да им бъде позволено да увеличават допълнително ливъриджа си за позиции. Ще им бъде разрешено само да намалят отворените си позиции до 20x и по-малко.
 • За нови потребители без отворени позиции, всички нови позиции не трябва да надвишават 20x ливъридж.
 • Лимитите за ливъридж за нови потребители постепенно ще се увеличават само след 60 дни от регистрацията.
Допълнителни бележки:
 • Ако имате отворени позиции в режим на изолиран маржин, нямате право да намалявате ливъриджа.
 • В режим на кръстосан маржин, маржинът може да бъде споделен само между същия тип актив. Например, в режим на кръстосан маржин, всички BUSD в портфейл за фючърси USDⓈ-M могат да се използват за всички договори с маржин в BUSD.
 • Максималният лимит на позицията на всяко ниво включва както дълги, така и къси позиции.
Системата ще покаже максимално допустимия размер на позицията за различни нива на ливъридж, както е показано по-долу:
mceclip1.png

Какво представлява маржинът за поддръжка? 

Маржин за поддръжка се изчислява въз основа на вашите позиции на различни нива на условна стойност. Това означава, че маржинът за поддръжка винаги се изчислява по един и същи начин, независимо от това какъв ливъридж сте избрали. Преминаването от едно ниво на друго няма да доведе до промяна на ливъриджа на предишното ниво. Колкото по-голяма е позицията, толкова по-висок е коефициентът на маржина за поддръжка.
В повечето борси маржинът за поддръжка обикновено е половината от първоначалния маржин. При Binance обаче маржинът за поддръжка е по-малък само с половината от първоначалния маржин, което е по-благоприятно за търговците.
Важно е да се отбележи, че маржинът за поддръжка ще окаже пряко влияние върху ликвидационната цена. За да избегнете автоматичния деливъридж, силно се препоръчва да затворите позициите си, преди обезпечението да падне под маржина за поддръжка.