Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
Емисия
USD

ЧЗВ

Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Image
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Конвертиране на Binance
NFT
Image
VIP
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Финанси
Карта Binance
EEA
Карта Binance - Разни

Карта Binance - Разни

2021-02-09 08:55
1. Кой издава картата Binance?
Binance си партнира със Swipe, за да предостави платформа за карти за потребителите на карта Binance. Издателят на картата се различава от региона. Можете да проверите подробностите за картовата програма за ЕИП и програмата за карти за бежанци в това Споразумение с картодържател.
2. Какви са условията за ползване на карта Binance?
Карта Binance е обвързана от Правилата и условията между Binance и издателя на картата. Използването на карта Binance означава, че сте съгласни с тези правила и условия. Можете да проверите Условията за ползване на програмата за картата за ЕИП тук и Условията за ползване на програмата за картата за бежанци тук.
3. BNB в моя портфейл за финансиране на Binance включен ли е в ежедневното ми изчисляване на баланса на BNB?
Да. Общото среднодневно салдо в BNB = среднодневно салдо по спот портфейла + среднодневно салдо по маржин портфейла + среднодневно салдо по подсметките + среднодневно салдо по портфейла за спестявания на Binance + среднодневно салдо по фиатния портфейл на Binance + среднодневно салдо по фючърсния портфейл + среднодневно салдо по портфейла за финансиране на Binance + дневно салдо по сметката за Лаунчпул + дневно салдо по сметката за DeFi стейкинг + дневно салдо по сметката за заключен стейкинг
4. Защо плащането ми с картата Binance беше отказано?
Ако плащането с вашата карта Binance е отказано, моля, проверете следното:
За онлайн покупки:
 1. Дали сте въвели същия адрес за фактуриране като на картата си (можете да проверите адреса си за фактуриране от [Потребителски профил]);
 2. Дали сте въвели правилната дата на валидност на карта Binance;
 3. Дали сте въвели правилния 3-цифрен CVV код;
 4. Дали сте въвели правилния 3D-S код за проверка;
 5. Проверете при търговеца защо не е приел картата ви;
 6. Проверете портфейла си за финансиране от таблото за управление на картата, за да се уверите, че имате достатъчно баланс за покриване на сумата на плащането;
 7. Проверете таблото за управление на вашата карта, за да видите дали вашата карта Binance е замразена;
 8. Проверете таблото за управление на вашата карта, за да видите дали състоянието на вашата карта Binance е „Активна“.
За покупки в магазин:
 1. Проверете портфейла си за финансиране от таблото за управление на картата, за да се уверите, че имате достатъчно баланс за покриване на сумата на плащането;
 2. Дали сте въвели правилния ПИН код (Моля, вижте Как да проверите данните за вашата карта Binance, за да видите своя ПИН код);
 3. Проверете при търговеца защо не е приел картата ви;
 4. Проверете таблото за управление на вашата карта, за да видите дали вашата карта Binance е била заключена;
 5. Проверете таблото за управление на вашата карта, за да видите дали състоянието на вашата карта Binance е „Активна“.
Ако все още не можете да разрешите проблема, моля, свържете се с поддръжката на Binance. Ние ще се свържем с вас в рамките на 2 работни дни.
5. Къде мога да видя записите на трансферите между моя портфейл за финансиране и моя спот портфейл?
Можете да проверите хронологията на трансферите си от таблото за управление на [Карта] чрез [Хронология на трансакциите] - [Виж повече] - [Прехвърляния по портфейли].
Всички преводи от спот портфейла към портфейла за финансиране се наричат „Зареждания“.
Всички преводи от портфейла за финансиране към спот портфейла се наричат „Тегления“.
Можете да персонализирате таблото за управление на картата от падащото меню, за да се покажат [Зареждания] или [Тегления].
6. Къде мога да видя адреса за доставка на физическата си карта Binance?
Можете да проверите адреса за доставка на вашата карта в [Моят профил] на таблото за управление на картата.
7. Къде мога да изтегля хронологията на трансакциите си?
Можете да изтеглите хронологията на трансакциите от [Хронология на трансакциите] - [Вижте още] - [Хронология на експортирането] в горния десен ъгъл. Можете да посочите времевата рамка на отчета:
 • Последните 3 месеца (3 предходни календарни месеца)
 • Последните 6 месеца (6 предходни календарни месеца)
 • Миналата година (предходна календарна година)
 • Персонализиран период от време
Вашата хронология на трансакциите е във формат MS Excel и съдържа следната информация:
 • Клеймо за време на транзакцията
 • Описание на транзакцията
 • Изплатено (EUR) - Сумата на покупката в EUR
 • Изплатено в (EUR) - Сумата на възстановяването или сторнирането в EUR
 • Такса за трансакция (EUR)
 • Използвани активи - фиатни средства и криптовалути, използвани за финансиране на трансакцията
 • Обменен курс - обменни курсове за валути извън евро, използвани за финансиране на тази трансакция
8. Как са защитени моите средства?
Услугите за карта Binance и електронен портфейл не са обхванати от схемата за компенсация на финансовите услуги. Клиентските средства обаче са защитени в регулирана банкова сметка, която се държи в тръст и е отделена от фирмените средства. Това означава, че в случай че издателят изпадне в ликвидация или несъстоятелност, никоя трета страна не може да претендира за вашите средства и те ще ви бъдат върнати. Моля, вижте нашите Общи условия за допълнителна информация.