Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
Емисия
USD

ЧЗВ

Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Image
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Конвертиране на Binance
NFT
Image
VIP
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Финанси
Карта Binance
EEA/Refugee
Как работи кешбекът на карта Binance

Как работи кешбекът на карта Binance

2021-02-09 10:26
1. Как работи кешбекът на карта Binance?
Картата Binance предлага кешбек за всяка покупка, която правите с картата*. Процентът на кешбек зависи от нивото на вашата карта, въз основа на размера на притежанията на BNB във вашите портфейли в Binance. Кешбекът се изчислява ежедневно за всяка уредена** покупка от предишната дата. Binance ще продължи да добавя нови предимства и ползи към тази програма. 
В случай на възстановяване на суми, Binance има право да приспадне кешбека. Приспаднатата сума на BNB се изчислява като първоначална сума в евро на кешбека към датата на сетълмента и се преобразува в сумата на BNB към датата на приспадането. С други думи, приспаднатата сума винаги има същата стойност в евро, както е била предоставена първоначално, но може да има различна стойност в BNB поради различните обменни курсове на евро към BNB към датата на сетълмента и датата на приспадане.
*Кешбекът се изплаща ежедневно в BNB към вашия портфейл за финансиране. Програмата за кешбек на карта Binance се прилага само за допустими покупки, направени с вашата карта Binance. Списъкът на квалифицирани търговци и условия подлежи на промяна по собствена преценка на Binance.
Binance има право на окончателно тълкуване на това дали трансакцията е предмет на наградата (известна още като кешбек Binance). Препоръчваме ви да използвате вашата карта Binance директно за плащания, вместо да използвате външни електронни портфейли. Правейки това, можете да увеличите шансовете си да получите BNB кешбек за вашите покупки.
**„Уредена“ покупка или трансакция означава, че средствата от тази покупка са постъпили по банковата сметка на продавача, напр. вашия хранителен магазин. Процесът на сетълмент се извършва от платежната мрежа и може да отнеме до 18 дни. 
2. Какви са нивата на картите?
Картата Binance има 7 нива на карти. Всяко ниво има процентно възнаграждение, както е показано в таблицата по-долу. 
Ниво на карта
Среден месечен баланс на BNB*
BNB награди за вашите покупки
1
0
0,1%
2
1
2%
3
10
3%
4
40
4%
5
100
5%
6
250
6%
7
600
8%
Можете да проверите нивото на картата си в [Табло за управление на картата] от раздела [Информация за картата] или хронологията на трансакциите.
* Среден месечен баланс в BNB означава средното притежание на BNB във вашите портфейли в Binance за период от последните 29 дни преди вчерашния ден. Сумата на BNB в колоната е минималната сума за класиране до съответното ниво на кешбек. Например, ако средният ви месечен баланс в BNB е 5 BNB, което е между 1 BNB (ниво на карта 2) и 10 BNB (ниво на карта 3), вие отговаряте на изискванията за ниво 2 на картата и можете да получите 2% кешбек при покупките си.
За повече подробности, моля, вижте Изчисляване на баланса на BNB.
3. Къде мога да видя спечеления кешбек Binance?
Може да видите наградите в кешбек в [Хронология на трансакциите] заедно с оригиналните покупки. Кешбекът се изчислява и прехвърля в портфейла ви за финансиране след приключването на покупката (обикновено се случва няколко дни след покупката).
Имайте предвид, че от изчислението на програмата за BNB награди са изключени следните видове трансакции: трансакции с цифрови портфейли, услуги за цифрово банкиране, борси за криптовалути, продукти със съхранена стойност и услуги за парични преводи. Списъкът на квалифицирани търговци подлежи на промяна от Binance и по собствена преценка на партньорите.
4. Какво представляват печалбите на кешбек за целия жизнен цикъл?
Печалбите на кешбек за целия жизнен цикъл са награди с кешбек, които получавате в портфейла си за финансиране в началото на програмите за кешбек.
5. Има ли месечен лимит за кешбек Binance?
Общата максимална месечна сума за награди за кешбек е ограничена за всяко ниво на кешбек поотделно.
Ниво на карта
Месечен лимит (EUR)
1
5
2
100
3
150
4
200
5
275
6
350
7
500
В случай че кешбекът, получен за текущия месец, надвишава прага за нивото на вашата карта в момента на изчисляването на кешбека, ще бъдете възнаградени само за частичен кешбек в рамките на тавана за нивото на картата. Всички по-нататъшни покупки, които правите в рамките на месеца, няма да бъдат възнаградени с кешбек.
Кешбекът се изчислява от 1-во число на месеца в 00:00:00 UTC. Лимитът за кешбек ще бъде нулиран всеки месец и ще можете отново да получавате награди за кешбек изцяло според нивото на вашата карта.