Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
ЧЗВ
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Ботове за търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Tax
Конвертиране на Binance
NFT
VIP
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Видове поръчки
Как да използвате спот-поръчка за плаващ стоп

Как да използвате спот-поръчка за плаващ стоп

2022-04-26 01:27
Спот поръчка за плаващ стоп
Често задавани въпроси
Спот поръчка за плаващ стоп
Видео урок

Какво е спот-поръчка за плаващ стоп?

Поръчката за плаващ стоп е много подобна на поръчката стоп-лимит, но задействащата цена на поръчката за плаващ стоп ще следва вашата позиция, когато пазарът се движи благоприятно, и ще затвори позицията, ако пазарът се движи неблагоприятно за вас. Със спот поръчка за плаващ стоп можете да направите предварително зададена поръчка на определен процент далеч от пазарната цена.
Когато цената се движи благоприятно, поръчка за плаващ стоп заключва печалбата, като позволява на сделката да остане отворена и да продължи да печели, докато цената се движи в благоприятната посока. Плаващият стоп не се движи обратно в другата посока. Когато цената се движи в обратна посока с определен процент, поръчката за плаващ стоп ще бъде изпълнена като лимитирана поръчка. Когато сделката не се движи в благоприятната посока, поръчката за плаващ стоп може да ви помогне да сведете до минимум загубите и да защитите печалбите.

Какво е спот-поръчка за плаващ стоп?

За дълга търговия се предполага, че продажната цена е по-висока от последната цена. Когато цената се повиши, плаващата цена се движи нагоре заедно с последната цена и запазва определен процентен интервал. Въпреки това, плаващата цена ще спре следването, ако цената пада. В книгата на поръчките бъде издадена поръчка за продажба с лимит, ако цената се движи повече от предварително определената плаваща делта от най-високата си цена и достигне плаващата цена.
Поръчката за плаващ стоп за „покупка“ е противоположна на поръчката за плаващ стоп „продажба“.
За къса търговия се предполага, че покупната цена е по-ниска от последната цена. Когато цената падне, плаващата цена се движи надолу с последната цена и запазва определен процентен интервал. Въпреки това, плаващата цена ще спре следването, ако цената се повишава. В книгата на поръчките бъде издадена поръчка за покупка с лимит, ако цената се движи повече от предварително определената плаваща делта от най-ниската си цена и достигне плаващата цена.
Забележка: Цената на активиране и плаващата делта трябва да бъдат изпълнени, за да се активира поръчка с лимит за затваряне на сделката.

Примери

(1) Правене на поръчка за плаващ стоп за „покупка“ за дълга сделка
Пазарната цена на BTCUSDT е 8 500 USDT и вие правите поръчка за плаващ стоп със следните параметри:
 • Плаваща делта: 5%
 • Цена за активиране: 8 500 USDT
 • Лимитирана цена: 8 600 USDT
Плаващата цена е 8 075 USDT, а последната цена е 8 500 USDT. Плаващата цена ще достигне 15 200 USDT [Последна цена* (1 - плаваща делта)], когато цената се увеличи до 16 000 USDT.
Плаващата цена ще спре, когато цената се движи надолу. Когато цената се придвижи до пиковата си цена от 18 000 USDT, плаващата цена достига 17 100 USDT. Когато цената се движи надолу, цената на плаващия стоп спира отново. Когато цената се движи надолу с повече от 5%, достигайки или надвишавайки плаващата цена от 17 100 USDT, към книгата с поръчки ще бъде издадена поръчка за продажба (8 600 USDT).
Бележка:
Тъй като пазарната цена е 17 100, поръчката за продажба (8 600 USDT) ще бъде изпълнена незабавно. Крайната продажна цена ще бъде много по-висока от лимитираната цена с печалба от 8500 USDT. Въпреки това, ако сте използвали поръчка стоп-лимит със същите параметри (стоп цена: 8 500 USDT, лимитирана цена: 8 600 USDT), поръчката ще бъде изпълнена незабавно на 8 600 USDT. За сравнение, поръчките за плаващ стоп могат да увеличат максимално вашия приход.
(2) Правене на поръчка за плаващ стоп за покупка за къса сделка
Пазарната цена на BTCUSDT е 9 000 USDT и вие правите поръчка за плаващ стоп със следните параметри:
 • Плаваща делта: 5%
 • Цена за активиране: 9 000 USDT
 • Лимитирана цена: 8 900 USDT
Плаващата цена е 9 450 USDT, а последната цена е 9 000 USDT. Плаващата цена достига 8 925 USDT [Последна цена* (1 + плаваща делта)], когато цената падне до 8 500 USDT.
Плаващата цена ще спре, когато цената се повишава. Когато цената се придвижи до най-ниската си стойност от 8 000 USDT, плаващата цена ще бъде 8 400 USDT. Когато цената се движи нагоре, плаващата стоп-цена спира отново. Когато цената се повиши с повече от 5%, достигайки или надвишавайки плаващата цена от 8 400 USDT, към книгата с поръчки ще бъде издадена поръчка за покупка (8 900 USDT).
1. Спот-поръчка за плаващ стоп използва „плаваща делта“, за да представи конкретния процент на движение в обратна посока, който сте готови да допуснете. За разлика от това фючърсната поръчка за плаващ стоп използва „процента на колбек“.
2. Обхватът на плаващата делта при спот е в рамките на 0,1% - 20%, докато процента на отклонение на фючърсите е само в рамките на 0,1% - 5,0% (Моля, вижте действителния обхват на лимита на страницата за търговия).
3. Когато условията за задействане са изпълнени, спот-поръчката за плаващ стоп ще бъде изпълнена като поръчка с лимит, а фючърсната поръчка за плаващ стоп ще бъде изпълнена като пазарна поръчка. Поради това се изисква лимитирана цена, за да се направи спот-поръчка за плаващ стоп.

Как да направите спот-поръчка за плаващ стоп?

Има две условия за активиране на поръчка за плаващ стоп.
Поръчка за плаващ стоп за покупка ще бъде задействана, ако:
 • Цена за активиране ≥ Най-ниска цена
 • Процент на отскок ≥ Плаваща делта
Поръчка за плаващ стоп за продажба ще бъде задействана, ако: 
 • Цена за активиране ≤ Най-висока цена
 • Процент на отскок ≥ Плаваща делта

1. Цена за активиране

Цената за активиране е желаното от вас ценово ниво, което задейства плаващ стоп. Ако не е зададена цена за активиране, цената за активиране ще бъде пазарната цена по подразбиране.
За да направите поръчка за плаващ стоп за покупка, цената на активиране трябва да бъде по-ниска от пазарната цена. Обратно, цената за активиране трябва да бъде по-висока от пазарната цена, за да се направи поръчка за плаващ стоп за продажба.
Най-високата/най-ниската цена на пазара трябва да достигне или надвиши цената на активиране, за да се изпълни условието.

2. Плаваща делта

Плаващата делта е процентът на движение в обратна посока, който сте готови да допуснете. Плаващата делта варира от 0,1% до 20% чрез ръчно поставяне на процентите в полето „Плаваща делта“. Като алтернатива са налични опции като „1%“ или „2%“ за бърз избор.

3. Лимитирана цена

Лимитираната цена определя цената на поръчката, изпратена на пазара, след като поръчката за плаващ стоп се изпълни като поръчка с лимит. Можете да зададете желаната лимитирана цена.
Важни бележки:
 • Определянето на оптимална плаваща делта и цена за активиране може да бъде труден процес.
 • За да бъде ефективен плаващият стоп, плаващата делта не трябва да бъде нито твърде малка, нито твърде голяма; и цената за активиране не трябва да бъде нито твърде близко, нито твърде далече от пазарната цена. Когато плаващата делта е твърде малък или цената за активиране е твърде близка, плаващият стоп е твърде близо до входната цена и лесно се задейства от редовни ежедневни движения на пазара. Няма място една сделка да се движи в благоприятна посока, преди да се появят значими промени в цената. Търговията ще бъде затворена/излизане в точката, в която пазарът е попаднал във временно дъно и след това се възстановил, което ще доведе до губеща сделка.
 • Когато плаващата делта е твърде голяма, плаващият стоп може да се задейства само от екстремни движения на пазара, което означава, че поемате рискове от ненужно значителни загуби.
 • По-високата плаваща делта обикновено е по-добър залог по време на волатилни периоди, докато по-ниската плаваща делта е за предпочитане при нормални пазарни условия.
 • Няма идеална оптимална плаваща делта и цена за активиране. Препоръчваме ви от време на време да преразглеждате стратегията си за плаващ стоп поради постоянните ценови колебания на пазара.Винаги трябва внимателно да преценявате дали дадена сделка е в съответствие с вашата толерантност към риска, инвестиционен опит, финансово състояние и други съображения, които може да са от значение за вас. Освен диапазона на промените в цените, винаги определяйте своята плаваща делта и цена за активиране въз основа на вашите целеви нива на рентабилност и приемливи загуби в рамките на вашия капацитет.
1. Каква е разликата между поръчка стоп-лимит и поръчка за плаващ стоп?
Поръчката за плаващ стоп има променлива стоп цена, която може да бъде зададена на определен процент или сума от текущата пазарна цена. Тя има за цел да защити печалбите, тъй като поръчката може да продължи да печели, докато цената се движи в благоприятна посока. Когато пазарната цена достигне стоп цената в обратна посока, системата автоматично ще постави поръчка с лимит на лимитната цена, зададена от потребителя, за да затвори поръчката.
2. Как да изчислим цената на плаващия стоп?
 • За поръчки за покупка, цената на плаващия стоп ще бъде новата най-ниска цена на пазара * (1 + плаващата делта).
 • За поръчки за продажба, цената на плаващия стоп ще бъде новата най-висока цена на пазара * (1 - плаващата делта).
3. Каква е цената за активиране?
Подобно на стоп-лимит поръчката, цената за активиране е цената, на която се активира поръчката за плаващ стоп. След достигане на стоп цената, плаващата делта ще бъде активна. След достигане на делтата, тя ще постави поръчка с лимит в книгата на поръчките с лимитната цена, която сте задали. 
Например, потребител A поставя BNBBUSD поръчка за плаващ стоп със следните параметри: 
 • Лимитна цена: 300 BUSD
 • Цена на активиране: 280 BUSD
 • Плаваща делта: 0.5%
За да активирате плаващата делта от 0,5%, пазарната цена трябва първо да достигне цената на активиране. Когато BNB достигне 280 BUSD, следващата поръчка ще бъде активирана и в книгата на поръчките ще бъде поставена поръчка с лимит от 300 BUSD.
4. Защо моята поръчка с лимит не беше изпълнена, след като условията за поръчка за плаващ стоп бяха задействани? 
Моля, имайте предвид, че няма гаранция, че вашата поръчка с лимит ще бъде изпълнена. Ако пазарната цена не достигне лимитната цена, вашата сделка ще остане незапълнена в книгата на поръчките.
Изпълнението на поръчката ви с лимит също зависи от пазарните условия. Ако пазарната цена се колебае бързо в рамките на кратък период от време, поръчката с лимит може да не бъде изпълнена, тъй като не е имало достатъчно контрагенти, които да отговарят на вашата поръчка. Моля, обърнете внимание, че поръчките в книгата на поръчките се попълват в хронологичен ред. 
5. Как мога да проверя дали поръчката е активирана/задействана?
Можете да проверите статуса на поръчката в [Отворени поръчки].
Ако използвате приложението Binance:
Условията на поръчката ще останат непроменени, ако тя не е активирана. 
Когато се задейства поръчка, ще се появи зелена отметка до [Условия]. За да видите дали вашата поръчка е активирана или изпратена в книгата на поръчките, докоснете [Условия] и ще се появи изскачащ прозорец с клейма.   
Ако състоянието на вашата поръчка е [Активирана], поръчката с лимит все още не е изпратена в книгата на поръчките. 
Ако състоянието на вашата поръчка е [Изпратена], това означава, че поръчката ви е активирана, и вашата поръчка с лимит е изпратена в книгата на поръчките. 

Ако използвате уебсайта на Binance:
Можете да проверите вашата отворена поръчка(и), като щракнете върху статуса на поръчката. 
Ако поръчката ви е активирана, но все още не е задействана, състоянието на поръчката ще се показва като [Активирана]. За да видите часа на активиране, просто щракнете върху [Активирана]. 
Ако поръчката ви бъде задействана, статусът на поръчката ще се покаже като [Изпратена]. Можете да проверите кога вашата поръчка е била активирана и изпратена в книгата с поръчки, като щракнете върху [Изпратена].
6. Как мога да проверя времето на активиране/задействане, ако поръчката е изпълнена?
За да проверите времето на активиране или задействане, отидете на [Хронология на поръчките] - [Подробности за поръчката]. След това ще видите времето на активиране и изпращане на вашата поръчка под [Време на активиране] и [Време на изпращане].