Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
ЧЗВ
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Ботове за търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Tax
Конвертиране на Binance
NFT
VIP
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Хронология на търгуване
Как да видя дейността в моя спот портфейл в Binance

Как да видя дейността в моя спот портфейл в Binance

2022-10-13 01:35
Дейности в спот портфейл
Често задавани въпроси
Дейности в спот портфейл
Можете лесно да преглеждате вашите дейности в спот портфейла, включително история на дейностите, баланс на активите и днешния PnL, от уебсайта и приложението на Binance. 

Как да видя дейностите си в спот портфейла от уебсайта на Binance?

1. Влезте в акаунта си в Binance и отидете на [Портфейл] - [Фиат и спот].
2. Можете да видите всички ваши фиатни и крипто активи и съответния им баланс. Можете също да ги купувате, депозирате, конвертирате, търгувате и теглите под [Действие].
Моля, имайте предвид, че активите се класират според стойността на вашите притежания, изчислена въз основа на последната пазарна цена. Можете да сортирате активите, като щракнете върху стрелките до всяко поле.
3. Можете да видите всички криптовалути във вашия спот портфейл. Щракнете върху актива и ще се отвори панел вдясно. За повече подробности, моля, вижте Как да видите PNL анализ на един токен в Binance спот.
Моля обърнете внимание: 
  • Страницата с подробности за валутата поддържа само хронологията на трансакциите ви за последните 3 месеца. За да видите по-стари записи на трансакции, моля, вижте Как да изтеглите извлечение за хронологията на спот търговията.
  • Понастоящем можете да преглеждате само хронологията на вашите депозити, тегления, Binance Convert, покупки, продажби, Binance Earn, разпространение и прехвърляне.

Как да видя дейностите си в спот портфейла от приложението Binance?

1. Влезте в приложението си Binance и отидете на [Портфейли] - [Спот]. Тук можете да видите всички крипто активи, които притежавате, и съответния им баланс, класирани от най-висока до най-ниска стойност въз основа на последната пазарна цена.
*Моля, имайте предвид, че оценката, показана във вашия спот портфейл, не представлява действителната стойност на актива, който притежавате. 
2. Докоснете конкретна криптовалута, за да видите подробности за актива.
1. Защо оценката на стойността на спот портфейла не съвпада с пазарната цена? 
Фиатната стойност, показана в спот портфейла, е приблизителна и е само за ваша справка. Изчислява се, като първо се конвертира стойността на криптовалутата в BTC, след което се конвертира стойността на BTC във фиатни средства. Поради разликата в обменния курс и пазарната цена, показаната приблизителна стойност може да не отразява действителната стойност на активите, които притежавате. Не оценявайте баланса на портфейла си, като използвате стойността във фиатна валута. Вместо това, моля, използвайте цялата сума на вашата криптовалута. Например, ако имате 0,5 BNB, то имате 0,5 BNB, независимо от стойността във фиатни средства.
2. Защо [Днешният PnL] се различава от моята действителна печалба и загуба? 
Има много различни начини за изчисляване на печалбата и загубата. Методът, който използвате, може да се различава от формулата, използвана от Binance.  За повече подробности, можете да задържите курсора на мишката върху иконата [Информация] до [Днешен PNL]
Като алтернатива можете ръчно да изчислите печалбата и загубата си, като изтеглите хронологията на спот портфейла.
3. Защо някои записи на трансакции липсват в хронологията на портфейла ми? 
Записите на трансакциите на някои продукти, като Двойна инвестиция и заключените продукти на Simple Earn, все още се актуализират, така че е възможно да не можете да ги видите директно на страницата [Хронология]. Можете да генерирате извлечение за трансакция, за да видите подробностите за вашата трансакция. 
4. Защо не мога да видя хронологията на трансакциите, по-стара от 6 месеца? 
От съображения за сигурност можете да преглеждате записи за трансакции само до 6 месеца и да правите запитвания за записи за не повече от 3 месеца в една заявка. За да видите по-стара хронология на трансакциите, моля, вижте Как да използвате извлечения от акаунт в Binance.
5. Как да експортирам всички записи за продажби за подаване на данъчна декларация? 
6. Как мога да видя разбивка на валутите, които притежавам? 
Можете да използвате функцията за извлечение от сметката, за да генерирате моментна снимка на вашия акаунт във вашите портфейли на Binance и да го експортирате като JPEG изображение/PDF файл или да го изпратите на вашия регистриран имейл адрес. Моля, вижте Как да използвате извлечения от сметка в Binance.
7. Защо стойността на капитала ми е толкова ниска? 
Тази прогнозна стойност на собствения капитал първо се конвертира в BTC и след това в USDT (или във всяка фиатна валута, която сте избрали в настройките). 
Поради разликата в обменния курс и пазарната цена, показаната приблизителна стойност може да не отразява действителната стойност на активите, които притежавате. Не оценявайте баланса на портфейла си, като използвате оценката във фиатна валута. Вместо това, моля, използвайте цялата сума на вашата криптовалута. Например, ако имате 0,5 BNB, то имате 0,5 BNB, независимо от стойността във фиатни средства.