Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
ЧЗВ
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Ботове за търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Tax
Конвертиране на Binance
NFT
VIP
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Видове поръчки
Какво представлява поръчката OCO (One-Cancels-The-Other) и как да я използваме

Какво представлява поръчката OCO (One-Cancels-The-Other) и как да я използваме

2021-05-06 01:54

Какво е OCO поръчка?

Поръчката One-Cancells-the-Other (OCO) комбинира стоп-лимит поръчка и поръчка с лимит, при които, ако стоп цената е задействана или поръчката с лимит бъде напълно или частично изпълнена, другата ще бъде отменена.
OCO поръчка на Binance се състои от стоп-лимит поръчка и поръчка с лимит със същото количество за поръчка. И двете поръчки трябва да бъдат или за покупка, или за продажба. Ако анулирате една от поръчките, цялата двойка поръчки OCO ще бъде анулирана.
За повече подробности, моля, вижте нашата статия в Binance Academy Какво е OCO поръчка?.

Как да използвате OCO поръчка?

Да предположим, че BNB се търгува между 510 USDT и цената на съпротива е 540 USDT. Бихте искали да купите BNB, ако цената падне до 500 USDT или се повиши над 540 USDT.
Можете да създадете OCO поръчка с поръчка с лимит от 500 USDT ([Цена] в диаграмата) и стоп-лимит поръчка със стоп (тригерна) цена от 540 USDT. След това можете да зададете лимитната цена на поръчката със стоп-лимит на 550 USDT, така че поръчката вероятно ще бъде изпълнена.   
Когато BNB достигне 500 USDT, поръчката с лимит ще бъде изпълнена. Това означава, че поръчката за стоп-лимит ще бъде автоматично анулирана. По същия начин, когато BNB достигне 540 USDT, стоп-лимитната поръчка ще бъде задействана и поръчката с лимит ще бъде автоматично отменена.

Пример за OCO поръчка за покупка

За поръчки за покупка трябва да зададете стоп цената (B) над текущата цена и цената (C) под текущата цена.
Например поръчката стоп-лимит ще бъде задействана, когато цената се покачи до 3 000 (B) и поръчката с лимит ще бъде отменена едновременно. Поръчка с лимит с лимитна цена (B1) ще бъде поставена в книгата на поръчките. Обаче ако цената падне до 1500 (C) или повече, поръчката с лимит ще бъде изпълнена автоматично с 1500 (C) и поръчката стоп-лимит ще бъде отменена. 

Пример за OCO поръчка за продажба

За поръчки за продажба можете да зададете стоп цената (C) под текущата цена и цената (B) над текущата цена.
Например поръчка стоп-лимит ще бъде задействана, когато цената падне до 1500 (C) и поръчката с лимит ще бъде отменена едновременно. Тогава поръчката с лимит с цена C1 ще бъде поставена в книгата на поръчките. В противен случай, ако цената се покачи до 3000 (B) или повече, поръчката с лимит ще бъде изпълнена автоматично с 3000 (B) и поръчката стоп-лимит ще бъде отменена. 

Как да направите OCO поръчка в Binance?

1. Влезте в акаунта си в Binance и отидете на [Търгуване] - [Спот]. Изберете [Купуване] или [Продаване] и щракнете върху [OCO]. Ще използваме OCO поръчка за покупка като пример.
2. Въведете подробностите за поръчката:
  • [Цена] е цената на вашата поръчка с лимит, напр. 500 USDT. 
  • [Стоп] е задействащата цена на вашата поръчка стоп-лимит, напр. 540 USDT.
  • [Лимит] е лимитната цена на вашата поръчка стоп-лимит, напр. 550 USDT.
  • [Сума] е количеството криптовалута, което искате да закупите. 
3. Щракнете върху [Купуване на BNB], за да направите OCO поръчката.

Как да проверя моите OCO поръчки? 

След като поръчките бъдат изпратени, можете да видите всички отворени поръчки под [Отворени поръчки]
Можете също да намерите хронологията на вашите изпълнени поръчки под [Хронология на поръчките].

Как да настроите OCO поръчка?

За поръчки за продажба препоръчваме: 
Цена (поръчка с лимит) > текуща пазарна цена > задействаща цена за стоп-загуба (поръчка стоп-лимит)
За поръчки за покупка препоръчваме: 
Цена (поръчка с лимит) < текуща пазарна цена < задействаща цена за стоп-загуба (поръчка стоп-лимит) 
*За поръчка стоп-лимит препоръчваме да зададете лимитната цена по-близо до цената на стоп-загуба.