Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
ЧЗВ
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Ботове за търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Tax
Конвертиране на Binance
NFT
VIP
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Видове поръчки
Какво представляват пазарната поръчка и поръчката с лимит и как да ги извършите

Какво представляват пазарната поръчка и поръчката с лимит и как да ги извършите

2021-07-21 03:07
Пазарна поръчка
Поръчка с лимит
Пазарна поръчка
Има два основни типа поръчки при търговия с криптовалути: пазарни поръчки и поръчки с лимит. Пазарната поръчка е инструкция за незабавно закупуване или продажба на актив (по текущата пазарна цена), докато поръчката с лимит е инструкция да се изчака, докато цената достигне определена или по-добра цена, преди да бъде изпълнена. Нека видим как работят тези поръчки и как да ги направим в Binance.

Какво е пазарна поръчка?

Пазарна поръчка се изпълнява по текущата пазарна цена възможно най-бързо, когато потребителят направи поръчката.
Когато правите пазарна поръчка, можете да изберете [Сума] или [Общо] за покупка или продажба. 
Например [Сума] се препоръчва, когато искате да купите или продадете BTC с определено количество. Ако обаче просто искате да закупите BTC с определена сума средства, като 10 000 USDT, правене на пазарна поръчка с [Общо] е по-добър вариант.
По принцип можете да използвате и двете функции, за да направите своите поръчки за покупка и продажба. Въпреки това, когато направите поръчката, след като системата изчисли сумата, която можете да получите, цената на актива може да се е променила значително и активите, които ще получите, може да са малко по-различни от изчислената сума преди да бъде направена поръчката. При определени обстоятелства поръчката би била неуспешна. Това често се случва, когато съотношението покупка/продажба е близко или равно на 100%. 

Пример за пазарна поръчка

Текущата цена е 2400. Ако направите пазарна поръчка, вашата поръчка ще бъде незабавно изпълнена с най-добрата налична цена в книгата на поръчките. Средната изпълнена цена на вашата поръчка може да не е точно 2400 (A); може да е малко под или над 2400. 

Как да направите пазарна поръчка?

1. По Общо
 Да предположим, че притежавате 1000 USDT и искате да направите пазарна поръчка за BTC/USDT. Когато направите поръчка „Купуване 100%“, системата ще изпълни поръчката ви по текущата пазарна цена според сумата на USDT, която имате, но не е сигурно колко BTC можете да закупите. Крайната сума на трансакцията в BTC се определя от пазарната цена и количеството, когато е направена поръчката. Можете да проверите сумата на закупените BTC и средната цена от [Хронология на поръчките].
2. По Сума
Например, притежавате 10 000 USDT, а цената на BTC/USDT се колебае около 23 310,94 USDT. Когато направите поръчка „Купуване 100%“, системата ще съпостави вашата поръчка с най-добрата налична поръчка(и) за продажба на пазара, за да определи колко BTC можете да закупите.
Ако системата изчисли, че можете да закупите 0,40991 BTC с 10 000 USDT и въведете 0,40991 BTC и щракнете върху [Купете BTC], но в същото време цената на BTC се увеличава. Това означава, че 10 000 USDT вече не могат да купуват 0,40991 BTC и поръчката ви ще бъде неуспешна. Можете да направите друга поръчка, като редактирате ръчно BTC сумата, която искате да закупите. Като алтернатива можете да използвате функцията [Общо], за да купите BTC. 

Как да направите пазарна поръчка за продажба?

1. По Сума
Да предположим, че притежавате 0,40991 BTC и искате да продадете 100% с пазарна поръчка. Когато направите поръчката, сумата USDT от продажбата на 0,40991 BTC ще се определя от текущата пазарна цена. Можете да проверите сумата USDT, получена от поръчката и средната продажна цена от [Хронология на поръчките].
2. По Общо
Например, вие притежавате 0,40966 BTC, а цената на BTC/USDT се колебае около 23310,94 USDT. Когато направите поръчка „Продай 100%“, системата ще съпостави вашата поръчка с най-добрите налични поръчки за покупка на пазара, за да определи колко USDT можете да получите.
Ако системата изчисли, че можете да продадете 0,40966 BTC за 10 000 USDT и въведете 10 000 USDT и щракнете, за да поставите поръчката за продажба, но в същото време цената на BTC спада. Това означава, че 0,40966 BTC вече не могат да се продават за 10 000 USDT, вашата поръчка ще бъде неуспешна. Можете да направите друга поръчка, като редактирате ръчно сумата USDT, която искате да получите. Като алтернатива можете да използвате [Сума] вместо [Общо], за да поставите своята пазарна поръчка.
За урок стъпка по стъпка как да правите поръчки за покупка и продажба в приложението Binance, вижте нашата статия за това Как се извършва Спот търговия в приложението Binance.

Какво е лимитирана поръчка?

Поръчката с лимит е поръчка, която поставяте в книгата с поръчки с конкретна лимитирана цена. Тя ще бъде изпълнена само ако пазарната цена достигне вашата лимитирана цена (или по-добра). Можете да използвате поръчки с лимит, за да купите актив на по-ниска цена или да продадете на по-висока от текущата пазарна цена.

Примери за поръчка с лимит

Поръчки за покупка
Когато подадете поръчка за покупка с лимитирана цена (C) под текущата цена (A) и текущата цена (A) падне до лимитираната цена (C) на поръчката или под нея, поръчката ще бъде изпълнена. Когато потребителите направят поръчка за покупка с лимитирана цена (B) над или равна на текущата цена (A), поръчката незабавно ще бъде изпълнена около текущата цена.
Например текущата цена е 2400 (A). Ако направите поръчка с лимит за покупка с лимитирана цена от 1500 (C), поръчката няма да бъде изпълнена, докато цената не падне до 1500 (C) или по-ниска. Ако направите поръчка с лимит за покупка с лимитирана цена от 3000 (B), която е над текущата цена, поръчката ще бъде изпълнена незабавно и изпълнената цена ще бъде около 2400, но не и 3000.
Поръчка за продажба
Когато подадете поръчка за продажба с лимитирана цена (B) над текущата цена (A) и текущата цена (A) достигне лимитираната цена (B) на поръчката или над нея, поръчката ще бъде изпълнена. Когато потребителите направят поръчка за покупка с лимитирана цена (С) под или равна на текущата цена (A), поръчката незабавно ще бъде изпълнена около текущата цена.  
Например текущата цена е 2400 (A) и вие правите поръчка с лимит за продажба с лимитирана цена от 3000 (B). Поръчката няма да бъде изпълнена, докато цената не достигне 3000 (B) или повече.Ако направите поръчка с лимит за продажба с лимитирана цена от 1500 (C), която е под текущата цена, поръчката ще бъде изпълнена веднага при около 2400, но не и при 1500.

Как да направите поръчката с лимит за покупка?

1. Щракнете върху [Търгуване] - [Спот] и изберете двойката за търговия. Отидете в полето [Спот] и щракнете върху [Купуване] - [Лимит].
2. Въведете цената, на която искате да закупите. Например, искате да купите BTC на 24 363,08 USDT. 
3. Можете да въведете сумата BTC за покупка директно до [Сума]
Друга възможност е да плъзнете лентата над [Общо], за да персонализирате процента на баланса на спот портфейла, който да се използва за поръчката. Например, притежавате 10 000 USDT и искате да използвате 100% от тях за покупка на BTC. Плъзнете лентата до 100% и системата автоматично ще изчисли количеството BTC, което можете да получите с поръчката с лимит.
4. Щракнете върху [Купуване на BTC], за да поставите лимитирана поръчка за покупка. След като пазарната цена достигне вашата лимитирана цена (или по-добра), вашата поръчка с лимит ще бъде изпълнена.

Как да направите поръчка с лимит за продажба?

1. Щракнете върху [Търгуване] - [Спот] и изберете двойката за търговия. Отидете в полето [Спот] и щракнете върху [Продаване] - [Лимит] .
2. Въведете цената, на която искате да продадете. Например искате да продадете BTC на 24 363,08 USDT. 
3. Можете да въведете сумата BTC за продажба директно до [Сума]
Като алтернатива, плъзнете лентата над [Общо], за да персонализирате процента BTC за продажба. Например притежавате 0,41045 BTC и искате да продадете 100% от тях. Плъзнете лентата до 100% и системата автоматично ще изчисли сумата на USDT, която можете да получите с поръчката с лимит.
4. Щракнете върху [Продаване на BTC], за да поставите поръчка с лимит за продажба. След като пазарната цена достигне вашата лимитирана цена (или по-добра), вашата поръчка с лимит ще бъде изпълнена.
За урок стъпка по стъпка как да правите лимитирани поръчки за покупка и продажба в приложението Binance, моля, вижте статията Как се извършва Спот търговия в приложението Binance.

Как да видя историята на поръчките си?

Ако използвате уебсайта на Binance:
Можете да видите вашите отворени поръчки под [Отворени поръчки]. За да отмените поръчка, кликнете върху иконата за кошче до нея. 
Можете да проверите изпълнените си поръчки под [Хронология на търгуване].
Ако използвате приложението Binance:

Отидете на [Търговия] - [Спот] и щракнете върху иконата на страницата до раздела [Средства]. Можете да проверите отворената си поръчка в раздела [Отворени поръчки] и изпълнените си поръчки в [Хронология на сделките]