Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
ЧЗВ
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Ботове за търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
Tax
Конвертиране на Binance
NFT
VIP
Начало
Център за поддръжка
ЧЗВ
Доставка и сетълмент на тримесечни фючърси

Доставка и сетълмент на тримесечни фючърси

2021-08-04 08:41
Кликнете върху видеото, за да научите повече

Време за доставка

Тримесечните фючърсни договори се доставят/уреждат към датата на изтичане, т.е. последния петък на всяко календарно тримесечие в 08:00 ч. UTC.
(Например тримесечният фючърсен договор на BTCUSD 0925 ще изтече в последния петък на съответния тримесечен период, който е на 25 септември 2020 г. в 08:00 ч. UTC.)
Забележка: В екстремни ситуации, когато ценовият индекс се колебае драстично под влиянието на манипулация на пазара или специфични пазарни обстоятелства близо до времето за доставка и сетълмент, Binance ще отложи съответно процеса на доставка и сетълмент до по-нататъшно известие, като до всички потребители ще бъде направено съобщение.

Цел за доставка

Тримесечните договори с криптовалутен маржин в Binance следват съответния календарен цикъл: март, юни, септември, декември.
За повече информация относно спецификациите на договора, кликнете тук .
След приключване на доставката и уреждането ще бъде генериран нов тримесечен договор, като същевременно съответно ще се промени и K-line на договора.
Пример: Когато тримесечният договор 0925 се достави в 08:00 ч. (UTC) на 25 септември 2020 г., системата ще генерира нов тримесечен договор 0326 (дата на изтичане: 26 март 2021 г.). K-line на тримесечния договор 1225 ще продължи по историческата K-line на изтекли тримесечни договори 0925, а K-line на новите тримесечни договори 0326 ще продължи по историческата K-line на първоначалния тримесечен договор 1225.

Начин на доставка

Сетълмент в основния актив (напр. BTC, ETH)

Цена на сетълмент

Цената на стълмент, използвана за доставка на договори, ще се изчислява като средната стойност на ценовия индекс всяка секунда през последния час (между 07:00 и 08:00 ч. UTC) преди доставката, т.е. общо 3600 ценови индекс.

Такса за сетълмент

Начислява се същата такса за сетълмент като таксата за тейкър за всички позиции, уредени на датата на доставка.

Процес на доставка

  1. Когато тримесечният договор изтече, ще бъде доставено. Системата използва метод за сетълмент в брой за доставка.
  2. Отворените позиции с изтекъл срок се затварят по цената на сетълмента.
  3. Имате право единствено да затваряте позициите и да не отваряте нови позиции 10 минути преди доставката. т.е. Активирано е само намаление.
  4. Всички нереализирани P/L се изчисляват в момента на доставката и се преобразуват в реализирани P/L (пауза 5-10 секунди), доставката акумулира такса за сетълмент, която също е включена в реализираните печалби и загуби*, като по този начин таксата за сетълмент трябва да се приспадне.
* Реализирана PnL = размер на позицията * мултипликатор на договор * (1 / начална цена - 1 / цена на сетълмент) - размер на позиция * мултипликатор на договор * такса за сетълмент / цена на сетълмент
  1. Реализираната P/L се отразява върху салдото по сметката и доставката е завършена.
  2. След като доставката приключи, изтеклите тримесечни договори ще бъдат офлайн, а последващите нови тримесечни договори ще бъдат предлагани онлайн (под същия символ, но с различен тикер). Ограничение на цената* ще бъде наложено към новия договор, след като той е онлайн, и ще се върне към нормалното след 10 минути:
* Макс = ценови индекс * (1+10%); Мин = ценови индекс * (1-10%).