Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни новини от Binance
Binance ще поддържа суапа на договора за TrueUSD (TUSD)

Binance ще поддържа суапа на договора за TrueUSD (TUSD)

2023-06-09 08:59
Уважаеми потребители на Binance,
Binance ще поддържа суапа на договора TrueUSD (TUSD) в BNB Smart Chain със следната времева линия:
  • В 08:00 ч. (UTC) на 12.06.2023 г. депозитите и тегленията на TUSD в BNB Smart Chain (BEP20) ще бъдат спрени.
  • Абонаментите за спот търговия, Binance Pay, VIP заемите и Simple Earn няма да бъдат засегнати по време на суапа на договори.
  • Binance ще изпълни всички технически изисквания, свързани с всички потребители, които притежават TUSD в акаунтите си в Binance.
  • Ще бъде направено отделно съобщение, след като суапът на договора приключи и депозитите и тегленията на TUSD (BEP20) са отворени.
  • След суапа на договора старите токени TUSD (BEP20) ще приемат TUSDOLD като тикер. Потребителите, които депозират TUSDOLD чрез стария TUSD (BEP20) смарт договор, ще могат да разменят тези токени за нови TUSD (BEP20) токени, като използват функцията за конвертиране.
  • Моля, обърнете внимание, че депозитите и тегленията на стари TUSD (BEP20) токени ще се поддържат до края на Лаунчпула на Maverick Protocol (MAV) (т.е. 08.07.2023 г. 23:59 ч. UTC). Binance също ще поддържа конвертирането на нови токени TUSD (BEP20) в стари токени TUSD (BEP20) до 23.06.2023 г.
  • Стар адрес на смарт договора за TUSD (BEP20): 0x14016E85a25aeb13065688cAFB43044C2ef86784
  • Нов адрес на смарт договора за TUSD (BEP20): 0x40af3827F39D0EAcBF4A168f8D4ee67c121D11c9
  • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.
За допълнителна информация, моля, разгледайте следното: 
Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
08.06.2023 г.
Открийте ни в 
Забележка: Това съобщение е последно актуализирано на 14.06.2023 г., за да се изясни, че депозитите и тегленията на стари TUSD (BEP20) токени ще се поддържат до края на Лаунчпула на Maverick Protocol (MAV), а Binance ще поддържа конвертирането на нови TUSD (BEP20) токени в стари TUSD (BEP20) токени до 23.06.2023 г. It was previously updated on 2023-06-08 to clarify that futures trading will not be affected during the contract swap.
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.
Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи са обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Миналите резултати не са надежден показател за бъдещи резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.