Купи криптовалута
Плати с
Пазари
Търгувай
Деривати
Печели
NFT
Институционални
Емисия

Съобщение

Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Премахване от списъка
Binance ще делистне HNT и WABI от борсата на 24.03.2023 г.

Binance ще делистне HNT и WABI от борсата на 24.03.2023 г.

2023-03-20 07:15
Това е генерално съобщение. Продуктите и услугите, посочени тук, може да не са налични във вашия регион.
Уважаеми потребители на Binance,
В Binance периодично преглеждаме всеки дигитален актив, който включваме, за да гарантираме, че продължава да отговаря на високите стандарти, които очакваме. Когато криптовалута или токен вече не отговарят на тези стандарти или производството се промени, ние правим по-задълбочен преглед и евентуално я/го премахваме. Вярваме, че това най-добре защитава всички наши потребители.
При извършването на тези прегледи ние вземаме предвид различни фактори. Ето някои, които водят до решението ни да премахнем дигитален актив:
 • Ангажираност на екипа на проекта
 • Ниво и качество на развойната дейност
 • Обем на търговия и ликвидност
 • Стабилност и безопасност на мрежата по отношение на атаки
 • Стабилност на мрежата / интелигентния договор
 • Ниво на публична комуникация
 • Отзивчивост към нашите периодични искания за надлежна проверка
 • Доказателства за неетично поведение/измама или небрежност
 • Принос за здравословна и устойчива крипто екосистема
Въз основа на последните ни прегледи, решихме да делистнем и да спрем търговията на всички двойки за търговия за следните токени на 24.03.2023 г. в 03:00 (UTC):
 • Helium (HNT)
 • Tael (WABI)
Моля обърнете внимание:
 • Точните двойки за търговия, които се премахват, са: HNT/BUSD, WABI/BTC
 • Всички поръчки за търгуване ще бъдат автоматично премахнати след спиране на търговията във всяка съответна двойка за търговия.
 • За да прегледате активите си след прекратяване на търговията, уверете се, че не сте избрали „Скриване на малки активи“ на страницата си „Средства“.
 • На 25.03.2023 г. в 03:00 ч. (UTC) депозитите на токени HNT ще бъдат спрени. Депозитите на токени HNT след 25.03.2023 г. в 03:00 ч. (UTC) няма да бъдат кредитирани във вашия акаунт и няма да се поддържа възстановяване.
 • Binance ще поддържа суапа на договора Helium (HNT) в мрежата Solana (SOL) със следната времева линия:
  • На 17.04.2023 г. в 03:00 ч. (UTC), тегленията на токени HNT ще бъдат спрени.
  • Binance ще изпълни всички технически изисквания, свързани с всички потребители, които притежават HNT в акаунтите си в Binance.
  • Адрес на смарт договора на HNT (SOL): hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux
  • Тегленията на токени HNT ще бъдат отворени отново на 21.04.2023 г. в 03:00 ч. (UTC) и ще продължат да се поддържат до 24.06.2023 г. в 03:00 ч. (UTC).
 • Депозитите на токени WABI след 25.03.2023 г. в 03:00 ч. (UTC) няма да бъдат кредитирани във вашия акаунт.
 • Тегленията на токени WABI от Binance ще продължат да се поддържат до 24.06.2023 г. в 03:00 ч. (UTC).
 • Binance Simple Earn ще делистне токените, споменати по-горе, на 24.03.2023 г. в 06:00 ч. (UTC). Потребителите могат да изберат да осребрят своите гъвкави и заключени продукти предварително. В противен случай тези гъвкави и заключени продукти ще бъдат автоматично осребрени в горепосоченото време и впоследствие прехвърлени към спот портфейлите на потребителите.
 • Binance Gift Card ще делистне токена(ите), споменат(и) по-горе на 24.03.2023 г. в 03:00 ч. (UTC). Препоръчва се на потребителите да управляват своята Gift карта с тези токени предварително, за да избегнат всякакви неудобства.
 • Binance Pay ще делистне токена(ите) на 24.03.2023 г. в 03:00 ч.(UTC).
 • Binance ще прекрати услугите за стратегическа търговия за гореспоменатите двойки за спот търговия на 24.03.2023 г. в 03:00 (UTC), където е приложимо. Силно се препоръчва на потребителите да актуализират и/или прекратят своите стратегии за търговия преди прекратяването на услугите за търговия със стратегии, за да избегнат потенциални загуби.
Благодарим ви за подкрепата, докато продължаваме да изграждаме крипто екосистемата по начин, който насърчава прозрачността и дългосрочния, устойчив растеж.
Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
17.03.2023 г.
Открийте ни в
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.
Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи са обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да е загуби, които може да понесете. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.