Купи криптовалута
Пазари
Търгувай
Фючърси
Earn
Повече
Cancel
Съобщение
Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни новини от Binance
Binance разменя BUSD във фонда SAFU за TUSD и USDT

Binance разменя BUSD във фонда SAFU за TUSD и USDT

2023-03-20 07:16
Уважаеми потребители на Binance,
Тъй като Paxos обяви, че вече няма да създава нови BUSD, Binance замени притежанията на BUSD във Фонд за защита на активите на потребителите (SAFU) за TUSD и USDT. Този суап има за цел да гарантира, че активите в SAFU продължават да защитават потребителите в дългосрочен план, тъй като пазарната капитализация на BUSD продължава да намалява с течение на времето.
Тази промяна няма да окаже влияние на потребителите и тези средства ще продължат да бъдат на публично проверими адреси. BUSD ще продължи да се поддържа от Binance. Фондът SAFU ще бъде наблюдаван отблизо, за да се гарантира, че е достатъчно капитализиран и ще се допълва периодично, ако е необходимо, като се използват собствените средства на Binance. 
Списък с адреси на портфейли SAFU:
За повече информация:

Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
17.03.2023 г.
Открийте ни в 
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.

Предупреждение за риск: Цените на дигиталните активи са обект на висок пазарен риск и волатилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Минали резултати не са надежден индикатор за бъдещи такива. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.