Купи криптовалута
Плати с
Пазари
Търгувай
Деривати
Печели
NFT
Институционални
Емисия

Съобщение

Начало
Център за поддръжка
Съобщение
Последни новини от Binance
Binance завърши суапа на договора Stargate Finance (STG) (17.03.2023 г.)

Binance завърши суапа на договора Stargate Finance (STG) (17.03.2023 г.)

2023-03-20 07:15
Уважаеми потребители на Binance,
Според последното ни съобщение относно суапа на договора Stargate Finance (STG), Binance завърши суапа за нови STG токени към оригиналните STG токени на мрежите AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20) , Fantom и Polygon.
Моля обърнете внимание:
  • Оригиналният STG токен ще приеме отново STG като тикер в Binance със следните адреси на смарт договори: AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom и Polygon.
  • Депозитите и тегленията за STG вече са отворени. Моля, намерете определените ви STG депозитни адреси на страницата Депозиране на криптовалута.
  • Отмененият STG токен ще приеме STGOLD като тикер със следните адреси на смарт договори: AVAX C-Chain, Arbitrum One, BNB Smart Chain (BEP20), Ethereum (ERC20), Fantom и Polygon.
  • Депозитите за STGOLD вече са отворени и тегленията на токени STGOLD вече няма да се поддържат. 
  • Потребителите, които са изтеглили STGOLD след приключване на първоначалния суап, се насърчават да депозират отново STGOLD на страницата Депозиране на криптовалута, тъй като няма стойност за STGOLD. След това те могат да продължат да разменят своите STGOLD токени за STG чрез функцията за конвертиране.
  • Когато възникне несъответствие между преведените версии и оригиналната версия на английски език, английската версия взема предимство.
За повече информация, моля, разгледайте следното:
Благодарим ви за подкрепата!
Екипът на Binance
17.03.2023 г.
Открийте ни в 
Binance си запазва правото по свое усмотрение да изменя или анулира това съобщение по всяко време и по каквито и да било причини без предварително уведомление.
Предупреждение за риск: Цените на цифровите активи са обект на висок пазарен риск и нестабилност на цените. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Минали резултати не са надежден показател за бъдещи резултати. Трябва да инвестирате само в продукти, с които сте запознати и за които разбирате рисковете. Трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник, преди да направите каквато и да е инвестиция. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.